Om | About

SÅ er en tverrkirkelig subkulturell festival som arrangeres annethvert år av Sub Church og venner. Vi ønsker å være et knutepunkt for kristne med tilknytning til eller forkjærlighet for musikalske og kreative subkulturer. Vi ønsker også at festivalen skal være preget av menneskers egenart, og at folk skal kunne utfolde seg kreativt og hvor mennesker i ulike aldre og livssituasjoner, bakgrunn og livsyn ønskes velkommen.

Vi tror at dugnad skaper fellesskap. Festivalens deltakere skal kunne oppleve et eierskap til festivalen gjennom ulike bidrag, og kan melde seg som frivillig. Vi håper Innholdet i SÅ skal kunne gi inspirasjon til livet med Gud: et liv fylt med skaperkraft, rettferdighet, kreativitet og fred; i enhet med Jesus og hverandre.

Sub Church er et tverrkirkelig kristent fellesskap som hører til i Oslo sentrum. Sub Church ønsker å være en plass hvor subkulturelle kristne kan møtes og finne felleskap. Menigheten teller rundt 120 medlemmer, men mange flere er tilknyttet Sub Church på en eller annen måte.

Neste festival arrangeres 25. – 29.juli 2018, på Gausdal Leirsted i Åmot.

Tickets: https://www.checkin.no/event/15383/saa2018