Frivillig | Volunteer

SÅ er en festival med fellesskap i fokus!

Har du noe du brenner for? Har du lyst til å gjøre en enkel oppgave? Har du lyst til å gjøre noe i en gruppe? Vil du gjøre noe fjernt fra din vanlige jobb? Vil du bruke dine ressurser og bidra med noe du kan noe ekstra om?

Vi trenger mange frivillige til SÅ2024!

SÅ er en festival basert på at alle bidrar med det man kan, gjennom frivillighet eller dugnad. Melder du deg som frivillig, bidrar du med å lette planleggingen av festivalen og gjennomføringen av større oppgaver på festivalen. Gjennom dugnad vil du bidra med noen timer, enklere oppgaver som ikke tar så mye tid. Påmelding til dugnad gjøres når du kjøper billett i Checkin eller ved ankomst på festivalkontoret.

Frivillige må kjøpe billett selv, men får tilbud om gratis frokost og kaffe hele dagen – i tillegg til et sosialt og meningsfylt fellesskap.

Som frivillig får du: 

en leder som delegerer og gir instruksjoner for oppgaven du skal utføre

SÅ-kopp, frokost og gratis påfyll av kaffe 

servert mat på tirsdag og søndag (resten av uken må dere ordne dette selv)

 

Vi ses på SÅ!

SÅ is a festival about togetherness and we would love for you to volunteer!

At SÅ everybody can contribute, whether boiling coffee or carrying speakers or holding a speech or an art exhibition. You can do something you never do but would like to try, or you can do something you always do and would love to do even more. We would like to know what you would like to do.

Voulenteers get this:

a leader to guide and give instructions for your tasks

free coffee and breakfast during the festival

meals on tuesday and sunday (the rest of the festival you wil serve yourself)

If you volunteer you will also get a discount code which you can use when buying tickets at Checkin or upon arrival.

Her kan du melde deg som frivillig. Vi trenger folk både før, på og etter festivalen! Du blir satt i kontakt med en ansvarlig som avtaler behov og muligheter / Sign up to be a volunteer at this years festival. We need people before, on and after the festival! We’ll be in touch with you regarding needs and oppurtortunities.