WORKSHOP: Akrobatikk!

 

LØRDAG kl 15.15

De fleste av oss har vel en gang drømt om å reise avgårde med et sirkus, kunne imponere med triks og lage show som får andre til å gispe og applaudere. Lørdag på SÅ får du muligheten til å teste om akrobatikk faktisk kunne vært en karriere for deg! Eller, iallefall lære deg noen nytt og ha det gøy! Workshopen blir en smakebit på sirkus og akrobatikk, i par og grupper, på en avslappende og morsom måte. Alle er velkommen til å delta, uansett alder!

På hjemmesiden www.wildfire.no kan du lese mer om instruktørene Evelina og Frederic, se videoer av show og lese om deres mange eventyr! Start tøyingen med en gang, så er du klar for akrobatikk på SÅ2018!

English: Many of us have once dreamed of traveling with a circus, being able to impress with tricks and make shows that make others giggle and applaud. Saturday on SÅ, you get the chance to test if acrobatics actually could be a career for you! Or, at least learn something new and  fun!

The workshop will be a taste of circus and acrobatics, in pairs and groups, in a relaxing and fun way. Everyone is welcome to attend, regardless of age!

On the website www.wildfire.no you can read more about the instructors Evelina and Frederic, watch videos of shows they´ve done and read about their many adventures!

SEMINAR: Tro på at Gud har troen på deg

Seminar: “Tro på at Gud har troen på deg.” Det kan være utfordrende å snakke ærlig om livet og troen, kanskje spesielt når vi opplever motgang og tvil. Vi kan velge å holde tanker og følelser for oss selv, fordi vi er redde for hvordan de vil bli tatt imot av andre. Vil jeg bli avvist? Vil folk miste troen på meg? Tenke at jeg er svak eller ikke strekker til? Vil Gud miste troen på meg? Seminaret vil handle om å finne sin identitet og trygghet i Gud, og om det å snakke ærlig med hverandre om hvordan vi har det i livet og med troen.

Jan Dørum er en av de få fulltidsarbeidende evangelistene vi har i Norge. Året rundt reiser han til menigheter, kirker, skoler og konferanser for å forkynne eller holde foredrag, og det er ikke uten grunn at han får gjøre dette på fulltid. Han er en mann med mye livsglede, visdom og et stort hjerte for mennesker. Jan opplevde at begge brødrene døde av rusmisbruk og overlevde så vidt selv mange overdoser. Hans sterke livshistorie, evne til å kommunisere, og førstehåndskunnskap med sorg og brutte relasjoner, gjør han til en forkynner med tyngde. Han har en evne til å engasjere og inspirere fra talestolen, og det er vanskelig å gå uberørt fra hans fortellinger om hvordan Gud har båret han gjennom livet. Vi gleder oss til å høre han både som taler og seminarholder på SÅ2018!  

English: Being honest about life and faith can be challenging,maybe especially when we go through hardships and times of doubt. We might choose to keep thoughts and feelings to ourselves, because we are afraid of how the receiving part will react. Will I be rejected?  Will people lose their faith in me? Will they think of me as weak and not measuring up? Is God going to lose faith in me? This seminar will involve finding identity and safety in God, and how to honestly talk with each other about how life and faith really is.

Jan Dørum is one of the few full-time working evangelists in Norway. All year round he travels to congregations, churches, schools and conferences to preach the Gospel and lecture. There’s a reason why he does this full-time, as he is a man of zest for life, wisdom and a heart for people. Jan experienced the loss of both his brothers to substance abuse and has barely survived many ODs himself. His powerful testimony of a life lived, ability to communicate and firsthand knowledge on grief and broken social relations, makes him a preacher with a lot of integrity. From the pulpit he embodies the ability to engage and inspire. Therefore it is hard to stay unmoved by his stories of how God has carried him through life. We really look forward to hearing him preach and also lecture at his seminar at SÅ2018.

SEMINAR: En grønnere hverdag

Torsdag 13.00  

Hanne Cecilia Aass er utdannet zoolog og økolog og jobber i NRK som programleder og produsent i Ut i naturen-redaksjonen. Hun har blant annet vært programleder i TV-serien Naturligvis som gikk på NRK i 2016, og er aktuell med boka «Naturligvis – inspirasjon til en grønnere hverdag», som bygger på TV-serien med samme navn.  

Aass utforsker hvordan man kan leve mer i pakt med naturen selv om man bor urbant og tviholder på komfort. For eksempel ved å dyrke din egen kortreiste mat, høste gratis av det naturen selv har å tilby, lage din egen giftfrie kosmetikk, og hvordan redde humlene, biene og fuglene. Hun ønsker å vise at det ikke bare er overkommelig, men også gøy å gjøre en innsats for å redde jorda. På SÅ vil Hanne Cecilia inspirere oss ved å gi oss tips og vise fram noen produkter hun har laget.

English: A greener today. Hanne Cecilie Aass is a zoologist and ecologist hosting and producing the NRK TV show «Ut i naturen» (Out in nature). She has also been the host of the NRK TV show «Naturligvis» in 2016, and based on this she just published the book «Naturligvis – inspirations for a greener everyday life».

Aass explores how one can live in agreement with nature, even in an urban and comfortable environment. How to grow your own food, harvest what nature has to offer, make your own toxic free cosmetics and how to save the bumlebees and the birds are examples of what Hanne Cecilie will show us. She wants to show us that it is not only manageable, but also fun making an effort to save earth. At SÅ Hanne Cecilia will inspire us through tips and tricks and will also show us some products she’s made.

SEMINAR: Enneagrammet-en modell for personlig og åndelig vekst

Fredag & lørdag 15.15 – ca 17.30. Kun for påmeldte!

Nina Sjøvoll holder kurs/workshop om enneagrammet på SÅ 2018! Enneagrammet bygger på gammel kristen visdom, men har røtter enda lengre tilbake og brukes i mange sammenhenger. Som andre lignende verktøy, beskriver enneagrammet ulike adferdsmønster.  Enneagrammet hjelper oss med å få innsikt i våre ubevisste motivasjoner, vår indre «autopilot», som preger vårt samspill med andre og Gud. I det den avsløres, får vi større handlefrihet til å bruke hele det potensialet Gud har lagt ned i oss. Enneagrammet er et redskap som hjelper oss å se, forstå og godta oss selv og hverandre. Workshopen vil gi deg kort innføring i de ulike mønstrene. Du vil også få anledning til å finne ditt mønster hvis du ikke allerede vet dette. For de som allerede har jobbet litt med enneagrammet og kjenner sitt mønster vil det fokuseres på den enkeltes utviklingsveier og stressreaksjoner.

Kursholder Nina Sjøvoll jobber til daglig som veileder og formidler av enneagrammet. Hun veileder enkeltmennesker, team, par og ledere. Hennes veiledning av enkeltmennesker er både med hensyn til deres personlige utvikling, men også til åndelig vekst. Hun har mange års erfaring som leder både fra Helse Nord og Avinor. Hun har hovedfag i helsefag og videreutdanning innen psykisk helsearbeid og veiledning. Hun er også sertifisert innen Enneagrammet. For mer info se www.ninasjøvoll.no

Kurset holdes fredag og lørdag 15.00- til senest 18.00, og har maks 25 plasser (samme deltakere begge dager). Du kan melde deg på til post@safest.no om du ønsker plass. Får du plass på kurset, vil du også få mulighet til en individuell oppfølgingssamtale på ca 30 min underveis på festivalen (avtales med kursholder).

THE ENNEAGRAM – a model for personal and spiritual growth.

Nina Sjøvoll will be giving a workshop/course on the Enneagram model at SÅ2018!

The Enneagram builds on ancient Christian wisdom, but has even older roots, and is today used in many areas. Like other similar personality tools, the Enneagram describes different patterns of behaviour. The Enneagram helps us gain insight into our subconscious motivations – our inner “auto pilot” – that affects how we interact with each other and with God. As this is revealed, we are given more freedom to use the full potential that God has put in us. The Enneagram is a tool that helps us see, understand and accept ourselves and each other.

This workshop will give you a short introduction into these different patterns. You will also be aided into finding your own pattern, if you don’t already know it. For those that have already worked with the Enneagram and know their pattern, the focus will be on the individual’s self-development and his/her stress reactions.

Nina Sjøvoll works as an Enneagram supervisor and mediator, guiding individuals, teams, couples and leaders. Her guidance of individuals is focused around personal development, but also spiritual growth. She has management experience from several years as a leader in Helse Nord and Avinor, and an education in health psychology and guidance. She is also a certified Enneagram instructor. Please check www.ninasjovoll.no for more information (in Norwegian).

The course at SÅ2018 will be held on Friday and Saturday from 3 pm – ca. 6 pm, and has a maximum of 25 attendants. Please e-mail post@safest.no to register. An individual 30 min. follow-up meeting with Nina during the festival will also be possible for the participants.

SEMINAR: Syndsbekjennelsen – veien til sannheten om livet

Det engelske ordet for å huske, re-member, er det motsatte av dis-member, det å dele opp i biter. Forfatter og prest Henri Nouwen sier i «Theiving Reminder» at «å glemme syndene våre er en større synd enn det å begå dem. Å huske er å sette ting sammen til en helhet, til et helt liv. Det er hel-bredende». Seminaret er en samtale om skriftemålet og syndsbekjennelsen.

Sr. Anne Bente Hadland er priorinne ved Katarinahjemmet. Hun er en ettertraktet skribent og foredragsholder. 

Maria Ledstam er stidpendiat i etikk ved MF, og har skrevet en mastergrad om «Minne och forsoning». Hun har i en årrekke sittet i programkomiteen for «Pilgrims höstmöte» og går i Sub Church. 

Samtalen blir ledet av Fredrik Kruenes, pastor i Oslo 1. Baptistkirke og leder av Ungkloster.

 

English: Confession of sins – the way to the truth about life. The English word used to express the act of remembering; re-member, is the opposite of dis-member, which means the act of dividing into parts. Author and priest Henri Nouwen says in «The Living Reminder» that «to forget our sins is a greater sin than committing them. The act of remembering is to put things together to a unity, to a life that is whole. This is whole-bringing= healing. The talk is a conversation about confessions and the confession of sins.

Sister Anne Bente Hadland is a prioress at Katarinahjemmet in Oslo. She is a much sought after writer and speaker. Maria Ledstam is a PhD Candidate in Ethics at MF Norwegian School of Theology and Religious studies, and has written her Master’s thesis on «Memory and reconciliation». For years she has been a part of the program committee for «Pilgrims høstmøte» in Sweden and she is a regular at Sub Church.This session will be led by Fredrik Kruenes, pastor of Oslo First Baptist Church and leader of Ungkloster.

SEMINAR: Rocken som ikke ruler

 

Lørdag 13.00 

I sin nekrolog over Larry Norman kalte historikeren Ivo de Figuereido kristenrocken for «en av de minst omtalte subkulturene i moderne populærkultur». «Mens en artistomvendelse til islam, scientologien eller kabbala er en verdslig relevant nyhet, er den gode, gamle frelsen sikreste veien til skyggenes dal». De Figuereido hevdet at jesusrockerne måtte finne seg i et liv uten spotlight fordi de utgjorde «en subkultur med langt større provokativ kraft enn en hvilken som helst Marilyn Manson». Stemmer det? Eller er kristenrocken stort sett bare bleike kopier av langt fetere verdslige originaler? På SÅ tar vi debatten.

Deltakere:

Mikael Rahbæk Andreasen fra Kloster har både som soloartist og med fullt orkester satt musikk og melodi til britisk kristen middelaldermystikk, gamle og nye danske salmetekster og mye annet. Mikael vant prisen som årets komponist ved Steppeulven 2016 (den danske utgaven av Spellemannsprisen) og Klosters siste engelskspråklige album ‘Half Dream, Half Epiphany’ ble nomineret som årets album av både Steppeulven og Danish Music Awards Folk.

Hans Erik «HES» Schei var en del av kristenfolklegendene Kari Hansa & Gregers Hes på 70-tallet. Bandet sto mer eller mindre egenhendig for soundtracket til jesusvekkelsen og er i dag å finne på kunstkurator Lars Mørch Finnboruds kultvinyl «Åpne kirkens dører». Bandet var på nippet til å slå mer gjennom på det sekulære markedet, da de la det ned.

Maria Solheim har vært artist i 20 år, og har med største naturlighet operert både innenfor og utenfor kirkeveggene. Hun er i disse dager ute med albumet Stories of new mornings.

Martin Bjørnersen har vært musikkjournalist i 25 år, de siste årene i Klassekampens Musikkmagasin, med et spesialfelt i afroamerikansk musikk, som etterhvert har gjort det naturlig å utforske de kulturelle båndene mellom sekulær og kirkelig (populær)musikk. Og de tabuene som følger med, på begge sider av gjerdet. Bjørnersen har også praktisk erfaring fra feltet, som dj og produsent. 

Samtalen ledes av Stian Kilde Aarebrot. Aarebrot er teolog og forfatter. Han har spilt gitar i Vardøger og The Crest, ledet lovsang i Sub Church og var sentral i produksjonen av lovsangsplaten «Sub Church–Vol I-III».

ENGELSK:

 «The rock that doesn’t roll» In his obituary of Larry Norman, the historian Ivo de Figuereido called Christian rock «one of the least mentioned sub cultures in modern day pop culture». «While artist conversions to Islam, Scientology or Kabbalah are considered relevant and newsworthy to the secular press, the good old salvation is the safest way into the valley of shadows». De Figuereido claimed that the ‘Jesus rockers’ had to accept a life outside of the limelight because they constituted «a sub culture with far greater provocative force than any Marilyn Manson». Is there any truth to this? Or is Christian rock in most cases only bleak copies of way cooler secular originals? These questions will set the starting point for our conversation about Christian rock at SÅ.

Participants:

Mikael Rahbæk Andreasen of Kloster has both as a solo artist and with a complete orchestra given melody and set music to british christian medieval mystical poetry, old and new danish hymns, and a lot more. Mikael won the award for Best Composer at Steppeulven 2016 (danish grammy awards), and Kloster’s final linguistically english album “Half Dream, Half Epiphany” was nominated for Album of the Year at both Steppeulven and Danish Music Awards Folk.

Hans Erik “HES” Schei was a part of christian folk legendaries Kari Hansa & Gregers Hes during the seventies. The band pretty much singlehandedly provided the Norwegian Jesus movement its soundtrack, and can be found on the cult vinyl release “Åpne kirkens dører” (open the doors of the church), a compilation by art curator Lars March Finnborud. The band were on the verge of making it on the secular market, when they disbanded.

Maria Solheim has been an artist for twenty years, and has gracefully operated within and outside the confines of the church. She recently released the album Stories of New Mornings.

Martin Bjørnersen has been music journalist for twenty five years, the last decade writing for Klassekampen. He’s had a special focus on afro american music, which naturally led to exploring the cultural ties and tensions between secular and christian popular music, and the taboos that follow on both sides of the fence. Bjørnersen has practical experience from the industry as a DJ and producer.

The conversation is moderated by Stian Kilde Aarebrot. Aarebrot is theologian and writer. He’s a former guitarist of bands Vardøger and The Crest, been leading worship in Sub Church, and was central to the production of the worship record Sub Church-Vol I-III