Lingo Dronte (DE)

De har spilt sammen i mange år, og nå har Mittli og Linda skapt Lingo Dronte, en fersk duo som utforsker nye musikalske landskap på en eksperimentell og lekende måte. Lingo Dronte finner inspirasjon i ulike fasetter av elektronika, R&B og popmusikk, og er aldri redd for overraskende vendinger. Med effektive minimalistiske arrangementer skaper de et bredt rom for sine – noe fremmedgjorte – stemmer, noen ganger på en hymnisk, energisk og dansbar måte, andre ganger mer innbakt og skjøre. Vi kan se frem til en konsert med stor kreativitet og vakker musikalitet, onsdag kveld på SÅ2020!

English: After years of playing folk music together, Mittli and Linda from the freshly formed duo Lingo Dronte decided to break new ground in a more experimental and playful way. Lingo dronte refers to different facets of electronic, r&b and pop music, never afraid of surprising twists. With effectively minimalistic arrangements they create a wide space for their – occasionally alienated – voices, sometimes in a hymnal, energetic and danceable way, other times more intermediate and fragile. We can look forward to a concert characterized by creativity and beautiful musicality, wednesday night at SÅ2020!

Umpfel

I kjølvannet av sisteskiva As the Waters Cover the Sea har ryktene svirret om at Umpfel brygger på noe stort. Progmetallerne fra Karmøy har lånt heftig fra 70-tallsprogens spilleglede og kreative overskudd. Med drypp av Periphery, Haken og Native Construct, fremstår teknisk fetisj à la Dreamtheater i kontrast som en litt for lang vits fra rorbua.

Kjernen i Umpfel er barndomskameratene Anund Vikingstad og Andreas Skorpe Sjøen. På As the Waters Cover the Sea er listen over bidragsytere utfyllende: Store navn som Tymon Kruidenier (Cynic, Exivious) og gitarvidunderet Jakub Żytecki leverer fingerspitzgefühl. Kanskje viktigst er Ole Børud, som både deler scene med Skorpe Sjøen i Fleshkiller, og snubler inn i en slags uformell mentorrolle vi ellers kjenner fra beste sendetid på fredagskvelden.

Tatt i betraktning oppmerksomheten Umpfel har generert internasjonalt, fremstår bookingen til lille SÅ-festivalen som et kupp. Anbefalt lytting: Tree.

https://umpfel.bandcamp.com/

Umpfel

In the wake of Umpfel’s latest album, As the Waters Cover the Sea, rumors are swirling that something big is brewing in Norwegian progressive metal. The Dreamtheater-inspired technical fetish that has plagued the genre gives way for a diverse array of influences: Umpfel channels the creative playfullness of prog metal acts like Periphery, Haken and Native Construct as well as 70’s progressive rock.

The Karmøy duo consists of childhood friends Anund Vikingstad and Andreas Skorpe Sjøen. On As the Waters Cover the Sea, the list of contributors includes big names like Tymon Kruidenier (Cynic, Exivious) and Polish guitar virtouso Jakub Żytecki. Perhaps most crucial is Ole Børud, who both shares the scene with Skorpe Sjøen in Fleshkiller, and takes on the kind of informal mentoring role we otherwise know from the prime time television music entertainment.

Considering the attention Umpfel has generated internationally, the booking for tiny SÅ is a massive surprise. Recommended listening: “Tree”.