Kunst: Lina Wallinder

Lina Wallinder (1981) Eksjö, Sverige.

“Jeg tegner følelser. Streken er nerven, essensen”, sier Lina. Det siste året har hun arbeidet med en bildebok for voksne. Mellom årene 1999-2007 laget Lina et fanzine, “Ecce Ancilla Domini” med tegninger og musikk. Tre av disse årene bodde hun i Oslo og var engasjert i Sub Church. Til SÅ vil hun ta med noen bilder som er inspirert av temaet for festivalen – “Det er fullbrakt!”. Hun vil også medvirke i ulike installasjoner på området.

English:

Lina Wallinder (1981) Eksjö, Sweden.

“I draw feelings. The line is the nerve, the essence,” says Lina. In the last year she has worked on a photo book for adults. Between the years 1999-2007, Lina made a fanzine, “Ecce Ancilla Domini” with drawings and music. Three of these years she lived in Oslo and was engaged in Sub Church. She will bring pictures inspired by the theme of the festival – “It is finished!”. She will also be involved in various installations on the festival area.

 

Kunst: Bedehusland – Erlend Berge

Hvert år avvikles flere titalls norske bedehus. De blir til museum, restauranter og skatehaller. Mange bedehus har allerede stått låste og ute av bruk i flere tiår. En unik norsk kulturhistorie er i ferd med å forsvinne. Bedehusene står igjen som fysiske vitner etter den lavkirkelige vekkelsen som bølget gjennom Norge for 100 år siden. I første halvdel av 1900-tallet ble det reist bedehus på dugnad i hver grend fra Lindesnes til Vardø. I 1974 var det liv i 2.621 bedehus. Nå vet ingen hvor mange bedehus det er igjen i landet.

Sommeren 2017 flyttet fotograf Erlend Berge inn i bobil for å reise landet rundt og dokumentere den norske bedehusestetikken. Fotoboka «Sjå, eg kjem snart» kommer på Vårt Land forlag til høsten. Med fotoutstillingen inviteres alle på SÅ til basar og juletrefest før pastellfargene er dekket av hvitmaling, flanellografen er erstatta av prosjektor og bedehuset er blitt kafé.

English: Every year many chapels cease to exist. Instead these buildings are turned into museums, restaurants and skatehalls. Many have already been locked shut, out of use for several decades. A unique piece of Norwegian cultural history is about to disappear.

The chapels are physical witnesses of the low-ecclesiastical revival that washed through Norway a hundred years ago.  In the first half of the nineteen hundreds, thanks to voluntary work, these chapels were built in every tiny corner from Lindesnes to Vardø. In 1974 there were 2.621 chapels up and running. Today no one knows how many there are left in the country.

In the summer of 2017 photographer Erlend Berge moved into a camper to travel the whole country and document the aesthetics of the Norwegian chapels. The photo book «Behold, I am coming soon», will be published by Vårt Land this fall.  With his exhibition, everyone at SÅ are invited to the fair and the Christmas party long before the pastel colours are covered in white paint, the flannelgraph is replaced by the projector and the chapel has turned into a café.

KUNST: Gunhild Sannes Larsen

Gunhild Sannes Larsen (1988) beveger seg et fragmentert landskap hvor hun ønsker gi betrakteren rom til vandre og lete seg frem. Hun arbeider i ulike medium, men materialitet står alltid sentralt, det materielle som er fysisk tilstede, sanselig, men og skjørt og forgjengelig. På SÅ-festivalen vil hun blant annet vise videoinstallasjonen «i bevegelse» hvor man får sette seg ned å bli med inn i øvingsrommet til elevene fra klassen Impro- og bevegelsesøvelser ved Bergen dansesenter. Bli med inn i bevegelsens rom hvor bevegelsen i seg selv er målet. Et rom bortenfor kroppsfiksering, treningshysteri, bortenfor frykten for aldring og kroppens forfall. Å bevege seg i takt med sin egen kropp, sitt eget jeg. Sannes Larsen laget cover art til lovsangsplaten Sub Church ga ut høsten 2017, og hun vil på festivalen vise en kollage-installasjon hvor silketrykkene er skjært opp og dekonstruert. Ved siden av dette vil andre stedsspesifikke arbeid være å finne rundtomkring på festival-området.

English: Gunhild Sannes Larsen (1988) is moving in a fragmented landscape where she wants to give the viewer room to wander and search to find their way. She works in different mediums, but materials are always central in her work. The materials that is physically present and perceivable, yet frail and transient. At SÅ Festival, for one thing, she will exhibit the video installation «In Motion» where you will get to sit down and join the reahearsal space of the students from the class called «Improv and movement» at Bergen Dance Center. Come on into the room of movement where the movement in itself is the goal. A room beyond the body- and, work out- hysteria, beyond the fear of ageing and bodily decay. Moving at the pace of your own body, your own self. Sannes Larsen made the cover art for the worship album that Sub Church released in the fall of 2017. At the festival she will show a collage- installation where the serigraphy is cut into pieces and deconstructed. Besides this, various pieces can be found around the festival area.

TALER: Maria Ledstam

Maria Ledstam er en svenske som tok med seg familien sin og flytta til Oslo for å skrive doktorgrad om kristent syn på arbeid. I de — årene de har vært i Oslo har de vært en stor del av Sub-miljøet. Maria ønsker å leve og formidle en tro som rommer og påvirker hele livet. Hun og mannen Gustav ber stadig nye og gamle venner på middag. Favorittbibelvers for øyeblikket: 1. Kol 1, 15-19.

English: Swedish Maria Ledstam moved together with her family to Oslo to work on a PhD about labour in a Christian perspective. During their years in Oslo she and her family have been an important part of the Sub community. Maria wishes to live and convey a faith that implies and has an impact on the entire life. She and her husband Gustav continuously invite old and new friends home for dinner. Favourite Bible quote is at the moment: 1.Kol. 1. 15-19.

Marita Musikkverksted (NO)

Onsdag kl 20.00, hovedscenen 

Hver tirsdag kveld dundrer det ekstra mye i veggene på Sub. Da øver Marita musikkverksted på bandrommet i kjelleren og henger sammen over milkshaken i kafeen. Musikkverkstedet har eksistert i over 10 år, og er et ukentlig tilbud for ungdom i Oslo som vil lære seg å spille i band. Markus Lind Aase og Hanna Sannes Aanonsen underviser og er klisteret i den store gjengen, sammen med et knippe frivillige.
Det ryktes at musikkverkstedet liker hardtslående og episke låter, så det er bare å glede seg til en underholdende konsert med flinke folk og noen skikkelige godlåter. Det er ingen tvil om at musikkverkstedet hører hjemme på SÅ2018!

English: Marita’s music workshop. Every Tuesday the walls at Sub take an extra massive beating. Youth from Marita’s music workshop practice in our band room and meet fellow musicians over milkshakes in the café. The workshop has existed for over ten years, and is a weekly happening for Oslo youth wanting to learn how to play in a band. Markus Lind Aase, Hanna Sannes Aanonsen and a bunch of volunteers and instructors run the show.

We hear rumours that the workshop people prefer hard hitting and epic music, so we can look forward to an entertaining show with great musicians and excellent songs. There’s no doubt that these guys will fit right in at SÅ2018.KUNST: Kari Ann Lending

 

Bevegelse og vendepunkt – impulser som igangsetter forandring. Helhet, tilstedeværelse, minner og relasjoner.

Inspirert av dette, vil Kari Ann Lending vise frem sin kunst på SÅ2018. Hun er en multidisiplinær kunstner, og har bakgrunn innenfor dans, koreografi og visuell kunst. Dans og koreografi påvirker og inspirerer hennes kunst, og arbeidene forholder seg til bevegelse og kropp, enten i sin fysiske form eller abstrahert gjennom ulike materialer. Prosjektene er dynamiske. De varierer i teknikk, medium og visuelt uttrykk. Ofte inviterer de til interaksjon, og hun utforsker et medium gjennom impulser fra andre.Vi ser frem til å oppleve og la oss bevege av hennes visuelle formidling på sommerens festival.

English: Movement and turning points – impulses that initiate change. Wholeness, presence,
memories and relationships. Inspired by this Kari Ann Lending will exhibit her art at SÅ2018. She is a multidisciplinary artist with a background in dance, choreography and visual arts. Dance and choreography influences and inspires her art and her work relates to movement and body, either in its physical form or abstracted through various materials. The projects are dynamic and vary in technique, medium and visual expression. They often call for interaction, and the artist explores one medium through impulses from another. We’re looking forward to experiencing and being moved by her visual presentations at the festival this summer.

Listener (US)

Onsdag 21.30, hovedscenen 

Hvis din beste venn var et band, hvem ville de være? Jeg tror de kunne vært noe sånt som Listener. Listener er nemlig et band med bestevenner, som har opplevd gode og dårlige tider, og har overlevd med sanger. Ingen andre kjenner deg som dem, og ikke noe annet band kan beskrive hvordan du har det som dem. De har grepet akkurat de riktige ordene og akkurat den riktige lyden og festet på dem alle våre dypeste følelser, vår største frykt, våre tøffeste utfordringer og alle våre utemmede håp. Dette er en gjeng som holder seg tett til ditt hjerte, uansett hvor du går, hvem du er sammen med og hvordan du har det. Når du setter på et Listener-album er hver sang som en gammel venn, og  hvert øyeblikk minneverdig.

Listener startet i 2002 som et soloprosjekt, men har gjennom årene utviklet seg til å bli et fullblods rock’n’roll-band som har turnert verden over fra deres base i Kansas City, Missouri. Dan Smith på vokal og bass, Kris Rochelle på trommer og Jon Terrey på gitar serverer deres egen versjon av Talk Music, tankevekkende småerting fra scenen, musikk som holder hodet i gang og ord som tar grep om hjerterota. Listener er en nesten perfekt balanse mellom ord og musikk.

English: If your best friend was a band, who would they be? I think they might be something like Listener. Because Listener is a band of best friends, who have experienced the best and worst of times, and have survived on songs. No one knows you like they do and no other band can describe how you feel like they can. They have captured just the right words and just the right sounds and pinned on them all of our deepest emotions, our greatest fears, our toughest challenges, and our unbridled hopes. This is a group that sticks close to your heart no matter where you go, who you’re with, or how you feel. When you put in a Listener album every song is like an old friend and every moment enjoyable.

Beginning in 2002 as a solo act the band Listener has evolved over the years into a full fledged rock and roll band, and has toured the world over playing their brand of Talk Music. Based out of Kansas City Missouri with Dan Smith on vocals and bass, Kris Rochelle on drums, and Jon Terrey on guitar. With thought provoking stage banter, music that keeps your mind busy, and words that quickly take hold of your heart, Listener is a near perfect balance of what words and music are supposed to be.

SÅ for barn og unge!

Det holdes samlinger for barn og ungdom parallelt med gudstjenestene gjennom uka, i tillegg til at det blir barnedisko, barnas konsert, workshop og mange ulike aktiviteter barna kan være med på (sjekk dagsprogram).

Onsdag:

Det blir organisert natursti for alle barn uansett alder som ikke skal gå å legge seg etter middag på onsdag. Foreldre er velkomne til å delta med barna. En fin måte å bli kjent med område og hverandre!

Torsdag-lørdag: 

3-9 år: Som tidligere år blir det barneklubb under gudstjenestene. Her vil det bli andakt, aktiviteter og masse moro!

Gud elsker barn, og det gjør SÅ også! Det vil være mange både gøye og meningsfulle aktiviteter for barna. Hver Gudstjeneste vil starte med en bolk der alle generasjoner er sammen – store og små. På SÅ barneklubb vil barna få lære om hvem Gud er; at Gud har gitt oss livets gave og elsker oss med en evig kjærlighet. Sammen med barna vil vi også be, synge, danse, tromme, leke, og være kreative i Guds nærvær. Mens barneklubblederne (Asle og Christina Eikrem er hovedledere) vil ta barna med inn i undringen over Gud, vil Lina Wallinder finne ut hvordan barn vil møte Gud gjennom kunst. Vi oppfordrer de foreldrene som er til stede under barneklubben til å delta, som en støtte og oppmuntring til barnas deltakelse. Sangen, dansen og trommingen vil barna vise frem på hovedscenen lørdag kl 14.30. Kunsten vil de ta med seg inn i felles gudstjeneste på søndag.

Andre morsomme ting barna kan delta på er tegnekurs av Amelie Ilje-Lien på torsdag ettermiddag (fra 6 år), barnedisco fredag ettermiddag og akrobatikkverksted lørdag kl 15. Vi gleder oss!

10-15 år: SULT vil ha opplegg for unge tenåringer. Det blir andakt, bading, natursti, brettspill, kunstnerisk utfoldelse, teaterlek og bønn.

SULT er en forkortelse for Subs Unge Lovende Tenåringer, som er Sub Churchs ungdomsgruppe i menigheten drevet av to foreldrepar. Et av parene, Johanne og Olav Ilje-Lien, er tilstede på SÅ og ønsker å skape et kristent fellesskap for de unge lovende fra 10 -15 år på festivalen. Samlingene som holdes parallelt med gudstjenesten inneholder lystenning, bønn, andakt og aktivitet. Gjennom andaktsrekken vil vi gå inn på festivalens tema «Det er fullbrakt». Olav vil undersøke sammen med ungdommene hva som leder opp til disse kjente ordene av Jesus: hva er det som er fullbrakt og hva betyr disse ordene for deg og meg i dag? Vi vil veksle mellom samtale og aktivitet. Aktivitetene består av ulike samarbeidsleker og teaterimpro-øvelser. Nytt av i år er ungdommenes mulighet til å bidra med sirkustriks på lørdagens barneshow, og dette vil vi jobbe med fredag og lørdag med god hjelp av Tomme Håland.

Utover opplegget under gudstjenestene, ønsker vi å skape samlingspunkter på kveldstid ved å tilby brettspillaktivitet (onsdag), tegnekurs ved Amelie (torsdag ettermiddag) og rollespillgruppe ved Augustin (torsdag-lørdag) (krever påmelding).

Søndag: 

Felles gudstjeneste for store og små!

 

Kloster (DK)

Onsdag kl 22.30, Arken (engelsk) Lørdag kl 20.00, Arken (dansk)

Siden 2001 har Mikael Rahbæk Andreasen med sitt pastorale folk-prosjekt Kloster skrevet sanger om tro og tvil og smerte og håp. Både som soloartist og med fullt orkester har han satt musikk og melodi til britisk kristen middelaldermystikk, gamle og nye danske salmetekster og mye annet. Mikael vant prisen som årets komponist ved Steppeulven 2016 (den danske utgaven av Spellemannsprisen) og Klosters siste engelskspråklige album ‘Half Dream, Half Epiphany’ ble nomineret som årets album av både Steppeulven og Danish Music Awards Folk. I fjor bidrog han med nye melodier til et offisielt supplement til Den danske salmebok og har i forlengelsen av det begynt å skrive en rekke sanger til salmetekster av den danske dikteren Simon Grotrian (nytt album med disse kommer senere i år).
På SÅ2018 vil Mikael spille to konserter. En på engelsk med eldre og enkelte nye Kloster-sanger (onsdag), samt en på dansk med Simon Grotrian-tekster (lørdag). For de nysgjerrige, er tekstene tilgjengelig for nedlasting her

Mer om lørdagens konsert: 

13 Simon Grotrian-tekster – en diktopplesning med sang på SÅ2018, fremført av Mikael Rahbæk Andreasen (Kloster)
Simon Grotrian ble født i Aarhus, men vokste opp på en gård i Lemming, nord for Silkeborg. Han fikk en kristen oppdragelse, og religionen har siden spilt en avgjørende rolle i hans liv og forfatterskap.

Simon Grotrian inntar med sitt ekspressive bruk av språket og eksplosive billeddannelse, en særstatus i dansk poesi. Diktene hans har så særegen stil at de deler kritikere, lesere og litteraturforskere som enten har funnet hans poesi utilgjengelig og uforståelig, eller fantastisk og nyskapende. I forfatterskapet ser man en sterk fascinasjon av språket som materiale, og han arbeider med former som collage, montasje, allegori og sampling, samt parafrasering av andre forfatteres dikt. Mange motsetninger møtes i Grotrians poesi: det ville og ordnede, leken og alvoret, det konkrete og guddommelige. I tillegg spiller referanser til kristen mytologi og religiøs opplevelse en viktig rolle i skrivingen.


English: Since 2001, Mikael Rahbæk Andreasen and his pastoral folk project Kloster has written songs about faith and doubt, pain and hope. Both as a solo artist and backed by a full orchestra he has been putting music and melody to British Christian medieval mysticism, old as well as new Danish psalms and a lot more.
Mikael won the «Composer of the year» – award at Steppeulven 2016 ( the Danish version of the Grammys or Spellemannsprisen in Norway), and Klosters most recent English-speaking album, «Half Dream, Half Epiphany» was nominated for «Album of the Year» by both Steppeulven and Danish Music Awards Folk.
Last year he contributed with new melodies for an official supplement to The Danish Psalm book. As an extention of this work he has begun writing quite a few songs for psalm texts by the Danish poet Simon Grotrian. These songs will be released on a new album later this year.
At SÅ2018 Mikael will be playing two shows. One will be in English with older material and a few new Kloster songs, and the other will be in Danish accompanied by Simon Grotrian´s texts (for those who wonder, the lyrics in Danish will be made available for download).

More about saturdays concert: 

13 Simon Grotrian-lyrics – reading of poems with music at SÅ2018, performed by Mikael Rahbæk Andreasen (Kloster)
Simon Grotrian was born in Aarhus, but grew up at a farm in Lemming, north of Silkeborg. He had a Christian upbringing, and religion has therefore played a crucial role in his life and authorship.

With his expressive way of language and explosive imagery, Simon Grotrian has a special status in Danish poetry. His poems have so much their own style that they divide critics, readers and literature researchers, who have either found his poetry unavailable and incomprehensible, or amazing and innovative. In his authorship, one sees a strong fascination of language as material, and he works with forms such as collage, assembly, allegory and sampling, as well as paraphrasing of other authors’ poems. Many contradictions meet in Grotrian poetry: the wild and arranged, playful and seriousness, the concrete and divine. In addition, references to Christian mythology and religious experience play an important role in his writing.