Salmer på Så

Sent på kvelden inviterer Mikael Rahbæk Andreasen Rahbæk Andreasen (Kloster) oss til å synge utvalgte sanger og salmer fra Kirkens salmebok. Kirkens salmebok er et nytt tilskudd til Den danske salmebok som både Mikael selv og poeten Mirian Due (sjekk morgenpoesi på Så) har bidratt til. Kom og syng med!

Kanskje kommer du over en sang eller en salme som gjør at du får lyst til å oversette den til norsk.


Rasmus Nøjgaard (sogneprest, bispekandidat og redaksjonsmedlem for Kirkens sangbok) skriver her om bakgrunnen for den nye sangboken:
«Salmeboken ble unnfanget og utgitt som Det Kgl. Vajsenhus’ Forlags bilag til Den danske salmebok. Målet var å presentere nye tekstforfattere, komponister og låtskrivere som ellers ikke er kjent i den danske salmetradisjonen. Målet var også å tillate en lek med formene og skape større likhet i et mannsdominert felt. Kirkens salmebok inneholder både salmer og sanger, og arbeider både med hverdagsopplevelser som kreativt utgangspunkt og mer teologiske tekstunivers som utfordrer en tradisjonell teologi. Mange nye uunnværlige klassikere er født med Kirkens salmebok, og utfordringen med dansk salmetradisjon vil uunngåelig påvirke organiseringen av en ny autorisert salmebok.»

Du kan høre salmer på Så torsdag kl 22.30 eller lørdag 23.00 i Arken.

Hymns on SÅ

Late in the evening, Mikael Rahbæk Andreasen invites Rahbæk Andreasen (Kloster) to sing selected songs and hymns from the Church Hymnal. The Church Hymn Book is a new addition to The Danish Hymnal to which both Mikael himself and the poet Mirian Due (check out morning poetry on SÅ) have contributed. Come and sing along!

Rasmus Nøjgaard (parish priest, bishop-candidate and editorial member for the Church Songbook) writes here about the background for the new songbook:
“The hymn book was conceived and published as Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag’s supplement to The Danish Hymnal. The aim was to present new poets, composers and songwriters who are not otherwise known in the Danish hymn tradition. The goal was also to allow a play with the shapes and create greater equality in a male-dominated field. The church hymnbook contains both hymns and songs, and works both with everyday experiences as the creative starting point and more theological textual universes that challenge a traditional theology. Many new indispensable classics have been born with the Church Hymn Book, and the challenge of Danish hymn tradition will inevitably affect the organization of a new authorized hymn book.”

You can sing with Mikael in Arken on Thursday 2230 and Saturday 2300.

ALD'S looking into a broken mirrir

ALD’S

ALD'S looking into a broken mirrir

ALD’S er et musikkprosjekt fra den brasilianske multi-instrumentalisten Alex Vinicius. Han har bakgrunn som gitarist i det brasilianske rockebandet Medulla og spilt gitar og synth for en rekke kjente brasilianske artister på scener i over 30 land. ALD’S skaper intens og følelsesladd atmosfærisk musikk, hvor målet er at konsertene skal være mer enn bare musikk, de skal være en helhetlig opplevelse av alt det som rører seg i artistens virkelige liv.

Sjekk ut ALD’S på Instagram: @aldisreal

ALD’S

ALD’S is a project by the Brazillian multi-instrumentalist Alex Vincius. He is also known as guitarist in the American rock band Medulla, as well as sideman guitar and synth for several well-known Brazillian artists, and has performed on stages in more than 30 countries. ALD’S music is passionate, intense and atmospheric, and his concerts are more than mere music. They are the submersive experience of the artist’s real life.

Follow @aldisreal on Instagram

picture of Alwin Nedrum

Alwin Nedrum

picture of Alwin Nedrum

Ti år etter han avslo bookingforespørsler fra den aller første SÅ-festivalen i 2012, ni år etter hans siste solokonsert, har post-metal – neo-folk – sludge-pop – prog-schmaltz – jangle-soul vise-doom -sanger/gitarist/komponist Alwin Nedrum (Benea Reach, Ingvild Østgård, Weto60, kitaraneoteric) så vidt ungått å bli arrestert av sjanger-politiet. Motivert av korona-nedstegningen har han børstet støvet av gammelt material, snodige gitarstemminger og ufullstendige låtskisser. Værbitt av livet og år med nye perspektiver har han nå raffinert disse til en ny rekke med solo-opptredener. Den første av disse konsertene vil bli satt opp her på SÅ.

Alwin Nedrum

Ten years after declining booking requests from the very first SÅ festival (2012), nine years after his last public solo concert, Post-Metal – Neo-Folk – Sludge-Pop – Progressive-Schmaltz – Jangle-Soul – Country-Doom singer/guitarist/composer Alwin Nedrum (Benea Reach, Ingvild Østgård, Weto60, Kitaraneoteric…) barely avoids arrests by the genre police. Motivated by the COVID lockdown he has dusted off old material, weird guitar tunings and unfinished songs sketches. Seasoned by life and a few years of perspective he is now refining them for a new series of solo performances. The very first of these performances will be staged here at SÅ.

Johanna og Martina [Se]

Johanna Ström (f 1979) og Martina Lindh (f 1983) er to venner fra Örebro, Sverige, som skaper sammen med dansen som grunnlag. Johanna jobber som utviklingsleder innen dans og Martina er fysioterapeut og begge har danseutdanning i baggasjen. De har i noen år skapt komposisjoner med utspring i en felles lengsel etter å få utløp for kreativitet.

I stykket de tar med til SÅ, «Rör vid mitt inre», lar de dansen gi liv til sjelens bevegelse og lengsel. Hvordan kan dansen få være kroppens poesi? Hva skjer i møtet mellom indre og ytre bevegelse, og i møtet med hverandre?  Foruten dans møter vi tekster skrevet av Johanna sammen med musikk av ulike komponister.

Johanna og Martina kommer også til å holde en workshop der du er hjertelig velkommen! Du kommer til å få mulighet til å bevege deg i upretensiøse former med bevegelsesglede i fokus. Ingen forkunnskaper nødvendig.

Johanna og Martina [Se]

Johanna Ström (b. 1979) and Martina Lindh (b. 1983) are two friends from Örebro, Sweden, who create together with dance as a basis. Johanna works as a development manager in dance and Martina is a physiotherapist and they both have studied dane. For a few years now, they have been creating compositions based on a common longing to use their creativity.

At SÅ they will show their piece “Touch my interior”, were they let the dance shape the movement and longing of the soul. How can dance be the poetry of the body? What happens when inner and outer movement meet and when we meet each other? In addition to dance, we will be introduced to texts Johanna has written together with music by various composers.

Johanna and Martina will also hold a workshop where you are very welcome! You will have the opportunity to enjoy to move in unpretentious forms. No previous knowledge required.

 

Silver [SE]

Silver er det som skapes når Ellen Vingren og Jenny Gajicki lager pop på svensk. Med sin særegne musikalitet, nerve, varme og improvisasjon, skaper de en sårbarhet og tilstedeværelse på scenen som inviterer lytteren til å ta imot og føle seg hørt. Det har gått noen få år siden debut-EP-en «Frihet 2015-2016» og sommeren 2022 kan vi glede oss til nytt singelslipp.

Silver [SE]

Silver is what happens when Swedish Ellen Vingren and Jenny Gajicki create pop. With their distinctive musicality, nerve, warmth and improvisation, they create a vulnerability and presence on stage that invites the listener to receive and feel heard. A few years has passed since the debut EP “Frihet 2015-2016” and in the summer of 2022 we can look forward to a new single release.

Monograf

Bilde av medlemmene i bandet Monograf.

Monograf kombinerer på unikt vis postrock og metal med den mørkere delen av norsk folkemusikk, og har satt seg fore å skape et sound uten oppbrukte klisjeer. De har eksistert i undergrunnen i Oslo i mange år, og brukte lang tid på å smi sitt debutalbum “Nadir”, som fikk svært god omtale. Nå er de i gang med sitt andre album. Bandet lover at de vil videreføre sin musikalske visjon om å kombinere tonespråket og lydbildet til folkemusikken, med tyngre elementer enn tidligere. Monograf er ikke er redde for å utvikle seg som band og låtskriver Erik N. S. Aanonsen har stålkontroll på sine komposisjoner. Han har den sjeldne evnen til å skape helhetlige musikalske konsepter, som gjør at musikk og tekst henger tett sammen. Til sammen gir det et kraftig uttrykk, som i tillegg til å gi gåsehud, inspirerer til å tenke over om man bidrar nok til å stoppe elendigheten i verden.

På SÅ kan vi vente oss en kraftfull konsert med melodiøs tung musikk og mektige crescendoer i store musikalske landskap. 

Monograf

Monograph is not afraid to develop their music. Songwriter and composer Erik N. S. Aanonsen has the rare ability to create holistic musical concepts, where music and textual content are closely linked. Their music has a powerful expression, and in addition to giving goosebumps, the lyrics sparks a reflection on our own efforts to reduce the misery of the world.

Monograf uniquely combines post-rock and metal with the heavier forms of Norwegian folk music. They are aiming at a Norwegian rock sound without overused cliches. They’ve existed in the underground of Oslo for many years and thus didn’t craft their debut album in haste. Monograf are currently recording their second album. This album continues Monograf’s musical vision of combining the tonal language and soundscape of Scandinavian folk music with post-metal. The previous release leaned towards post-rock elements, however, their upcoming album leans more towards post-metal and reflects the bands growing maturity in musical style.

At SÅ we can expect a powerful concert, which will please those who appreciate melodic heavy music, powerful crescendos and impressive musical landscapes.

Sebastian Stakset [SE]

Bildet av Sebastian Stakset aka Sebbe Staxx.

Sebastian Stakset er en svensk artist, forfatter og forkynner. Han var tidligere kjent under artistnavnet Sebbe Stax og var en del av hiphop-gruppa Kartellen i Sverige. Som barn ble han mobbet på skolen, følte seg utenfor og var uten håp for fremtiden. I utenforskapet traff han likesinnede som delte frustrasjonen hans og et dystert syn på livet og verden. Som 20-åring ble han siktet og dømt for grov vold, og ble også senere siktet for drapstrusler mot en politiker, ulovlig besittelse av våpen og narkotikarelatert kriminalitet. Etter å ha sittet i fengsel, ble han frontmann i en av Sveriges mest kjente rap-grupper, og rappet om et liv fylt med fiendskap, vold og hat. Hat mot politi, hat mot samfunnet, hat mot verden – og bak masken, et hat mot seg selv.

Etter å ha fått livet sitt liv radikalt forvandlet av Gud, har Sebastian skrevet bok, reist rundt som forkynner og har vært med på å starte hjem for rusavhengige og senter for kriminelle som ønsker et annet liv. Hans visjon er å bringe lys, håp og kjærlighet inn i mørke situasjoner. Sebastian tror det sterkeste verktøyet i verden er kjærligheten, og at kjærligheten er den eneste måten å overvinne hatet. 

På SÅ vil Sebastian ha konsert på fredag og seminar på lørdag.  

Sebastian Stakset

Sebastian Stakset is a Swedish artist, author and preacher. He was previously known under the artist name Sebbe Stax and was part of the hip-hop group Kartellen in Sweden. As a child, he was bullied at school, felt left out and had no hope for the future. In his isolation he met like-minded people, others who also felt left out and who shared his frustration, and together they shared a gloomy view of life and society. As a 20-year-old, he was charged and convicted of aggravated assault, and was also later charged with threatening to kill a politician, illegal possession of a weapon and drug-related crime. After being in prison, he became the front man in one of Sweden’s most famous rap groups, and rapped about a life filled with enmity, violence and hatred. Hatred of the police, hatred of society, hatred of the world – and behind the mask, a hatred of oneself.

After having his life radically transformed by God, Sebastian has written a book, traveled as a preacher and has helped start homes for drug addicts and a center for criminals who want a different life. His vision is to bring light, hope and love into dark situations. Sebastian believes that the strongest tool in the world is love, and that love is the only way to overcome hatred.

At SÅ, Sebastian has a concert on Friday and holds a seminar on following Jesus on Saturday.

Kong Amadeus

Kong Amadeus tar med seg sine undersåtter (les band) til SÅ for å gi barna et ordentlig rockeshow. Amadeus er konge i et univers fylt med nye og gamle barnesanger.  Han brenner for mangfold og variasjon i barnemusikken, men rocken ligger hjertet hans nærmest. Gamle barnesanger skal få skinne i ny drakt. “Bæ bæ lille lam” og “Lille Petter edderkopp” har blitt sunget på samme måte i hundre år. Kong Amadeus gir disse sangene ny melodi og form. Han har også skrevet egne sanger slik som “Barnehagen min” og “Kong Amadeus, det er meg”. 

Hvem er mannen med kronen på hodet?

Kong Amadeus er et prosjekt av musiker og barnehagelærer Ruben Amadeus Skaar. Ruben har studert musikk ved Fjellhaug misjonshøgskole og Rønningen Folkehøgskole og har spilt i band som Out of Babylon, The Christians og Insection. Etter 12 år i barnehage har han erfart at sangene man velger ofte kan være veldig ensartet og bli sunget på samme måte i årevis. Da han studerte til å bli barnehagelærer, forsket musikklærerne hans på musikken som blir sunget i barnehagen. Det viste seg at det er et stort innslag av sanger i dur og 4/4-takt. Dette kickstartet prosjektet Kong Amadeus, med mål om å gi ut mer kvalitetsmusikk for barn med større variasjon, der også moll og andre taktarter får sin plass.

Gled dere til at “Bæ, bæ lille lam” får rockebeinet i bevegelse.

King Amadeus

Amadeus is the King of a universe of new and traditional songs for children. The King is passionate about diversity in music, but he loves rock the most. “Bæ bæ lille lam” and “Lille Petter edderkopp” have been sung in Norway the same way for a hundred years. King Amadeus gives these songs new melody and style. He also writes his own songs, such as “Kong Amadeus, det er meg”.

Who is wearing the crown?

King Amadeus is a project by musician and kindergarten teacher Ruben Amadeus Skaar. Ruben has studied music at Fjellhaug Mission College and Rønningen Folkehøgskole and has played in bands such as Out of Babylon, the Christians and Insection. During his 12 years working in kindergarten, he has heard the same songs sung in the same way. A research project showed that most songs in kindergarten are sung in major and 4/4 tempo. His own experience and the research results inspired him to launch the King Amadeus project, aiming to release more varied quality music for children.

Welcome to a rock n’ roll concert for the kids.

Holy Ship [SE]

Holy Ship er uttrykket, tankene og den musikalske plattformen til Stockholm-baserte Jonatan Westh, tidligere vokalist og drivkraft i det kritikerroste bandet Blackstrap.

Det som startet som enkle innspillinger i kjelleren nattestid, ble en form for musikalsk frihet på alle måter. Ingen regler, ingen prestisje og ingen store penger til produksjonskostnader. Det er gjør-det-selv hele veien. Etter to EP-er og en tredje på vei, er fokuset fremdeles på den helbredende kraften i musikk og kreativitet. Tiden for perfeksjon er forbi, og heller la den spontane sounden flyte frem. 

Holy Ship spiller en atmosfærisk sjangermiks, med røtter i shoegaze, dreampop, indie og rytmisk psychedelia. Konserten på SÅ blir en nedstrippet versjon, hvor de vil la musikken bli guidet av natten.

Holy Ship

Holy Ship is the platform from which Stockholm based Jonatan Westh, formally singer and leading force behind the band Blackstrap, uses to develop and explore his thoughts and expressions.

What started as simple, late-night basement recordings at his home developed into a free form of musical freedom in every aspect. No rules, no prestige and no big money production costs. It was do it yourself all the way.  

After two EP´s (with a third due soon), it’s still all about the healing power of music and the power of creativity. There is no time for perfection; it is spontaneity that is key, in order that the sounds flow unrestrained and free.

Holy Ship plays an atmospheric mix of genres, with roots in shoegaze, dreampop, indie and rhythmic psychedelia. Their upcoming performance at SÅ will showcase a stripped down, streamlined version of Holy Ship, where the music will be guided by the aura of the night. 

KEXP – The debut EP “Event Horizon” is a well-crafted blend of shoegazerish dream-pop and psych-tinged dance pop with fuzzy guitars, atmospheric synths, driving rhythms, half-buried vocals and hypnotic song hooks.”

WHITE LIGHT/WHITE HEAT – “from lysergic neo-psychedelia, to clanging industrial rhythms, from indie-dance shambling beats to soaring acid-rock, into a modern, cohesive and refined, dark and mesmerizing signature sound.”

MYSTIC SONS – “He returns with his pulsing new collection ‘Les Deux Regards’, a release that looks to cement his stake as one of moment’s most exciting new names.”

Feed Vågen

Feed Vågen står plantet med det ene beinet ganske godt i de amerikanske tradisjoner, der alt står på spill og djevler og predikanter slåss om sjelen din. Den andre foten har europeiske sko og tripper mellom dystopisk sci-fi, gamle spionfilmer, båndekko og knitrende trommemaskiner. 

I 2019 tok de med seg noen låter til Subsonic Society i Oslo sammen med Anders Møller, Torgeir Waldemar og Daniel Henriksen og i 2020 slapp de resultatet. Halvparten har et eksperimentelt elektronisk uttrykk og resten er solide låter plassert midt i et opprørt hav av vind og sirener. Før katastrofen i mars 2020 rakk de å spille på en klubb i Oslo og litt ute i det hele fikk de til en festival sammen med Jonas Alaska og Daniel Kvammen. Dette var sommeren 2021.

Det var bare å gå videre. Høsten 2021 gikk de i studio på nytt og fikk med seg trollmannen Geir Sundstøl som produsent. Nikolai Hængsle var også med og albumet sluttføres våren 2022 og slippes så snart kysten er klar. Tidligere har Feed Vågen turnert og spilt med pianisten David Wallumrød, trommisen og komponisten Torstein Lofthus, den italienske trommeren Paolo Vinaccia, singer-songwriter Torgeir Waldemar og jazzmusikeren Tor Egil Kreken.

Vi kan se frem til en konsert med mørk stemningsfull americana, med vink til det eksistensielle og eksperimentelle, i nattskumringen på SÅ2022! 

Musikkvideo til «The Light» fra 2020 albumet:

Feed Vågens versjon av «Bella Ciao»:

Feed Vågen

Feed Vågen defies standard definitions. One foot is planted firmly in good ol’ fashioned American traditions; the stakes are high and the Devil seeks to devour you, whilst preachers fight fervently for your soul with sermons of fire and brimstone. We find the other foot standing squarely on European soil, incorporating elements inspired by dystopian science fiction, old spy movies, tape-delay and the metronomic, monotonous beats of analogue drum machines.

In 2019, members Anders Møller, Torgeir Waldemar and Daniel Henriksen, armed with a number of songs and ideas, entered Subsonic Society recording studio in Oslo, with the result of their efforts culminating in a release the following year.

Whilst half of the album’s songs exhibit an experimental electronic aesthetic, the rest could be described as being good, solid songs placed amidst a troubled sea of ​​howling winds and piercing sirens. 

Before the world-changing events of March 2020, when covid-19 was officially declared a global pandemic, Feed Vågen managed to perform in Oslo at a club and during the pandemic they performed at a festival with singer – songwriters Jonas Alaska and Daniel Kvammen. 

It was now the summer of 2021, and the decision was made to keep things moving forward, despite setbacks due to the current world situation. In the autumn of 2021, they entered the studio once more, but this time brought magician Geir Sundstøl on as producer. BigBang bassist Nikolai Hængsle was also present during production, with the album due for completion in the spring of 2022. A release date is to be announced. 

Previously, Feed Vågen had toured with the likes of pianist David Wallumrød, drummer and composer Torstein Lofthus, the late Italian jazz drummer Paolo Vinaccia, multi-instrumentalist Tor Egil Kreken and singer-songwriter Torgeir Waldemar.

We look forward to a concert of dark, atmospheric Americana with hints of the existential and experimental, in the deepening twilight hours at SÅ 2022!