Pantokrator [SE] 

Melodiøs dødsmetall // lørdag 

De svenske death metal-veteranene i Pantokrator kommer tilbake til SÅ!

I 2021 ga bandet ut sitt fjerde album “Marching out of Babylon” gjennom Nordic Mission og stod klare til å dra ut på turné da pandemien satte en stopper for det. Det gjør bandet ekstra sultne nå som de endelig er tilbake på scenen med sitt nyeste og sterkeste materiale til nå. Pantokrator ble dannet i 1996 og har i snart 30 år sammen utviklet seg til et velspilt og melodiøst death metal-orkester. Det blir hardt og vakkert, men det blir ikke stille.

Raise up the banners, men of God!

Pantokrator [SE]

The Swedish death metal veterans Pantokrator return to SÅ!

In 2021, the band released their fourth album “Marching out of Babylon” through Nordic Mission and were ready to go on tour when the pandemic put an end to it. It makes the band extra hungry now that they are finally back on stage with their newest and strongest material yet. Pantokrator was formed in 1996 and has for almost 30 years developed into a well-played and melodious death metal orchestra. It will be hard and beautiful, but it will not be quiet.

Raise up the banners, men of God!

Tore Laugerud

Seminar: Fra barnetro til moden tro // lørdag 

Seminaret med tittelen “Fra barnetro til moden tro” handler om hvordan troen henger sammen med vår menneskelighet.

Tro er ikke en fasttømret størrelse, verken i form av et ytre trosinnhold eller en indre overbevisning. Tro er en kapasitet som Gud, Skaperen har nedlagt i hvert eneste menneske og som vekkes og ledes ved Åndens berøring. Som alle andre menneskelige kapasiteter er troen ikke ferdig en gang for alle, men i stadig utvikling. Troen påvirkes av våre erfaringer og vår praksis, men også av vår allmennmenneskelige utvikling fra barn til voksent og modent menneske.

Tore Laugerud er prest i Areopagos og har gjennom et langt liv jobbet med tematikk rundt folks åndelige lengsel i vår tid. Han er også som en nestor å regne innenfor kristen meditasjon. Han ga i 2021 ut boka Guds skjulte stemme – På leting i en sekulær tid (Verbum).

Tore Laugerud – “Fra barnetro til moden tro”

Faith is not a fixed quantity, neither in the form of an external content of faith nor an internal conviction. Faith is a capacity that God, the Creator, has laid down in each and every human being and which is awakened and guided by the touch of the Spirit. Like all other human capacities, faith is not finished once and for all, but in constant development. Faith is influenced by our experiences and our practice, but also by our general human development from child to adult and mature person.

Tore Laugerud is a priest in Areopagos and throughout his long life has worked with themes around people’s spiritual longing in our time. He is also like a nestor to be reckoned with in Christian meditation. In 2021, he published the book God’s hidden voice – In search of a secular time (Verbum).

Karl Wallfridsson [SE]

Seminar: Underordnet, samfunnsborger, opprørsk? // lørdag

Seminaret stiller spørsmål om hvor den smale sti går for kristne i verden i dag. Vokalist og tekstforfatter i Pantokrator og Melech, Karl Walfridsson tar for seg utfordringene ved å være kristen i et samfunn som er gudløst, men som likevel bygger på ruinene av kristendommen. Hva vil det si å leve i, men ikke av verden? Hva vil det si å være en borger av himmelen, men også i et kongerike i nord?

Når er det på tide å underordne seg samfunnets forventninger og krav, og når er det på tide å motsette seg? 

Karl Walfridsson – «Submissive, citizen, subversive? Where is the narrow path for a Christian today?”

Karl Walfridsson, vocalist and lyricist of Pantokrator and Melech takes on the problem of being Christian in a society that is Godless but yet build on the ruins of Christianity. 

What does it mean to live in, but not of the world? What does it mean to be a citizen of Heaven but also of a Kingdom in the North?

When is it time to submit to society’s expectations and demands, and when is it time to oppose?

“Stand and be true”

Live Hanken

Pop/singer-songwriter // Lørdag 

Live Hanken er et musikertalent fra Ålesund som vi gleder oss til over. Til tross for å være 21 år har hun tatt raske steg fra å begynne å skrive låter under pandemien til å framføre dette på scener i hjembyen og nå i Oslo.

Musikkstudenten har et særegent og eksperimentelt uttrykk på gitar og vokal. Vi tror at verden for et øyeblikk vil stoppe opp i hennes musikalske atmosfære. På SÅ vil hun presentere nytt låtmateriale hvor nære elementer møter store klanger, med akustiske og elektroniske preg.

 

Live Hanken

Live Hanken is a 21-year-old songwriter and artist from Ålesund. She has always sung and played the guitar, and when she started writing for herself in lockdown, the road went quickly to stages in both her hometown and Oslo. She is currently studying at the Norwegian Academy of Music. With its unique and experimental character on guitar and vocals, Live invites you to a musical experience where the world can stop for a moment. She presents new and strong song material where close elements meet big sounds, with acoustic and electronic features.

Web: https://www.instagram.com/livehanken/

Holy Ship [SE]

Indie // fredag

Svenske Holy Ship er tilbake til SÅ2024 med det rykende ferske albumet “Beyond Frames”, en deilig blanding drømme-indie-pop. En rød tråd på albumet er hvordan livene våre formes til prisen av kunstnerisk, mental og åndelig frihet.

Som hånd i hanske med årets festivaltema hvor vi reflekterer over og søker Sannheten.

Holy Ship er skapt i kjølvannet av Jonathans Wesths forrige band Blackstrap (Tee Pee Records, V2 Records), for å omfavne og håndtere eksistensielle refleksjoner i et kreativt frirom. Holy Ship har tidligere gitt ut tre EPer, og har blitt hyllet verden over av blant annet KEXP Radio i Seattle, USA, og den legendariske tyske radiopersonligheten Klaus Fiehe på 1Live.

Etter vår smak er hyllesten ikke uten grunn. Dette blir en deilig konsertstund på SÅ!

Holy Ship [SE]

Swedish Holy Ship returns to SÅ with the brand new album “Beyond Frames”. The album offers a massive mix of the best from atmospheric dream pop and indie, and as a common thread through the album’s songs, the complex theme of how our lives are shaped at the price of artistic, mental and spiritual freedom is described. In the wake of Westh’s previous band Blackstrap (Tee Pee Records, V2 Records), Holy Ship was created as a project to embrace and deal with existential reflections combined with the need for a creative free zone. Holy Ship has previously released three EPs, and has been praised worldwide by, among others, KEXP Radio in Seattle, USA, and the legendary German radio personality Klaus Fiehe on 1Live.

https://holyshipband.bandcamp.com/