MidnattsjazzStandardjazz impro // Lørdag

Foto: Israel Palacio (Unsplash)

Siste kveld på festival avsluttes med sommerlig jazz, med kjente og ukjente perler fra standardjazzkatalogen.

Et herlig knippe musikere, bestående av Christina Høgetveit, Hans Erik Schei, Andreas Trydal Sjøen, Ingvill Trydal Sjøen og Magnus Westgaard, spiller jazz sammen for første gang.

Det siktes mot lave skuldre og god stemning de siste nattetimene på festivalen.

Midnight jazz

The last night of the festival ends with summery jazz, with known and unknown gems from the standard jazz catalogue. A wonderful bunch of musicians, consisting of Christina Høgetveit, Hans Erik Schei, Andreas Trydal Sjøen, Ingvill Trydal Sjøen and Magnus Westgaard, are playing jazz together for the first time. The aim is for low shoulders and a good atmosphere in the last hours of the night at the festival.

Håkon Audun

Visepop // morgenkonsert, lørdag

En tidlig morgen, kaffe i koppen, og på øret har du akustisk gitar, gode tekster, nydelige akkorder og deilige rytmer.  Gled deg til Håkon Audun som morgenmusiker på SÅ.

Han beveger seg gjerne i folk-, bossa- og i visejazz-landskap, men lager også barnesanger, småpop, salmer og åndelige viser. 

På SÅ tar Håkon Audun med seg låter under arbeidstittelen «Håpet om forvandling» – en musikalsk reise i trøst og gjenopprettelse for den sønderbrutte sjel.

Håkon Audun

Håkon Audun is a songwriter and artist with a penchant for acoustic guitar, interesting lyrics, nice chords and delicious rhythms. He likes to play with elements from folk, bossa and vise-jazz landscapes, but also creates children’s songs, small pop, hymns and spiritual songs. At SÅ, Håkon Audun brings songs from a project with the working title “Hope for transformation” – which is a kind of musical journey in comfort and restoration for the broken soul.

Ole Halvard Sveen

Taler ved gudstjeneste // lørdag

Ole Halvard Sveen er en lavmælt og klok stemme. Hans undrende og omsorgsfulle vesen passer godt for å nyansere og utvide temaet Sannhet.

Vi våger å kalle ham en SÅ-entusiast, og har tidligere både sett ham og flere familiemedlemmer på scenen tidligere utgaver av festivalen. Han selv, som musiker (med noen sjarmerende innslag fra barneflokken), og hans ektefelle Ane Gunhild på talerlister.

Etter en god del år i Oslo og en veteran i Sub Church er han nå godt etablert i Stavern hvor han er tilknyttet Stavern frikirke. 

I tillegg til å se ham på talerstolen, vil du også se ham henge rundt med ungdommene på SÅ2024.

Ole Halvard Sveen

Ole Halvard Sveen is a low-key wise man. His wondering and caring nature is well suited to nuance and expand the theme of this festival – The truth.

We dare to call him an enthusiast of SÅ. It’s been a pleasure to previously both seen him and several family members, on stage in previous editions of the SÅ festival. He himself, as a musician (with some charming children ), and his spouse Ane Gunhild on the speaker list.

After a good number of years in Oslo and a veteran in the Sub Church community, he is now well established in Stavern where he is associated with Stavern Frikirke.

In addition to seeing him on the podium, you will also see him hanging out with the young people at SÅ2024.

Consolation Prizes 

Melodiøs hardrock // lørdag

Fra Rogaland med rock!

Consolation Prizes så dagens lys allerede i 2013, men ble stille etter kun to spilleoppdrag ettersom bandmedlemmene bodde på ulike kanter.

Mange år, og noen musikalske prosjekter senere (blant annet bandet 2nd Try), begynte Consolation Prizes å gi liv av seg igjen. Det skjedde under et mangeårig misjonsopphold i Estland, hvor den musikalske inspirasjonen kom fra 70-talls garagerock og shock-rock.

Mot slutten av 2022 har bandet virkelig vist seg levedyktig. Sounden kan sies å ha blitt hardere, hvor skandinavisk inspirert rock møter melodiske harmonier.

Consolation Prizes

Consolation Prizes first saw light in 2013, but eventually ended after only two gigs, as the band members lived in different places. After several years as a vocalist in the band 2nd Try, Consolation Prizes was started during a long-term missionary stay in Estonia, strongly inspired by 70s garage and shock rock. The band has mostly been dormant, but got a new start towards the end of 2022 after several revival attempts. The sound has become both slightly harder and more melodious than the starting point, where Scandinavian-inspired rock meets melodic harmonies. Now they are making the trip from Rogaland to the SÅ festival!

Pantokrator

Melodiøs dødsmetall // lørdag 

De svenske death metal-veteranene i Pantokrator kommer tilbake til SÅ!

I 2021 ga bandet ut sitt fjerde album “Marching out of Babylon” gjennom Nordic Mission og stod klare til å dra ut på turné da pandemien satte en stopper for det. Det gjør bandet ekstra sultne nå som de endelig er tilbake på scenen med sitt nyeste og sterkeste materiale til nå. Pantokrator ble dannet i 1996 og har i snart 30 år sammen utviklet seg til et velspilt og melodiøst death metal-orkester. Det blir hardt og vakkert, men det blir ikke stille.

Raise up the banners, men of God!

Pantokrator [SE]

The Swedish death metal veterans Pantokrator return to SÅ!

In 2021, the band released their fourth album “Marching out of Babylon” through Nordic Mission and were ready to go on tour when the pandemic put an end to it. It makes the band extra hungry now that they are finally back on stage with their newest and strongest material yet. Pantokrator was formed in 1996 and has for almost 30 years developed into a well-played and melodious death metal orchestra. It will be hard and beautiful, but it will not be quiet.

Raise up the banners, men of God!

Tore Laugerud

Seminar: Fra barnetro til moden tro // lørdag 

Seminaret med tittelen “Fra barnetro til moden tro” handler om hvordan troen henger sammen med vår menneskelighet.

Tro er ikke en fasttømret størrelse, verken i form av et ytre trosinnhold eller en indre overbevisning. Tro er en kapasitet som Gud, Skaperen har nedlagt i hvert eneste menneske og som vekkes og ledes ved Åndens berøring. Som alle andre menneskelige kapasiteter er troen ikke ferdig en gang for alle, men i stadig utvikling. Troen påvirkes av våre erfaringer og vår praksis, men også av vår allmennmenneskelige utvikling fra barn til voksent og modent menneske.

Tore Laugerud er prest i Areopagos og har gjennom et langt liv jobbet med tematikk rundt folks åndelige lengsel i vår tid. Han er også som en nestor å regne innenfor kristen meditasjon. Han ga i 2021 ut boka Guds skjulte stemme – På leting i en sekulær tid (Verbum).

Tore Laugerud – “Fra barnetro til moden tro”

Faith is not a fixed quantity, neither in the form of an external content of faith nor an internal conviction. Faith is a capacity that God, the Creator, has laid down in each and every human being and which is awakened and guided by the touch of the Spirit. Like all other human capacities, faith is not finished once and for all, but in constant development. Faith is influenced by our experiences and our practice, but also by our general human development from child to adult and mature person.

Tore Laugerud is a priest in Areopagos and throughout his long life has worked with themes around people’s spiritual longing in our time. He is also like a nestor to be reckoned with in Christian meditation. In 2021, he published the book God’s hidden voice – In search of a secular time (Verbum).

Karl Wallfridsson

Seminar: Underordnet, samfunnsborger, opprørsk? // lørdag

Seminaret stiller spørsmål om hvor den smale sti går for kristne i verden i dag. Vokalist og tekstforfatter i Pantokrator og Melech, Karl Walfridsson tar for seg utfordringene ved å være kristen i et samfunn som er gudløst, men som likevel bygger på ruinene av kristendommen. Hva vil det si å leve i, men ikke av verden? Hva vil det si å være en borger av himmelen, men også i et kongerike i nord?

Når er det på tide å underordne seg samfunnets forventninger og krav, og når er det på tide å motsette seg? 

Karl Walfridsson

Seminar: «Submissive, citizen, subversive? Where is the narrow path for a Christian today?”

Karl Walfridsson, vocalist and lyricist of Pantokrator and Melech takes on the problem of being Christian in a society that is Godless but yet build on the ruins of Christianity. 

What does it mean to live in, but not of the world? What does it mean to be a citizen of Heaven but also of a Kingdom in the North?

When is it time to submit to society’s expectations and demands, and when is it time to oppose?

“Stand and be true”

The Cake is a Lie

Melodisk hardcore //  lørdag 

Tyske The Cake is a Lie kommer til SÅ med lidenskap for musikk og mennesker!

Bandet spiller med melodisk hardcore og har hentet navnet fra spillet Portal. “The Cake is a lie” er et uttrykk som sier at belønningen du tror du skal få, kan være falsk og lureri. Kanskje kan dette hinte om bandets forkjærlighet for mystikk og dypere mening?

The Cake is a Lie ønsker å skape et rom hvor man kan være seg selv. Vi gleder oss til å slippe oss løs til en rå og energisk konsert på SÅ!

The Cake is a Lie [DE]

German The Cake is a Lie comes to SÅ with passion for music and people!

The band plays melodic hardcore and their name is inspired by the game Portal. “The Cake is a Lie” is an expression that says that the reward you think you are going to get, may be false and a trick. Perhaps this could hint at the band’s penchant for mystery and deeper meaning?

The Cake is a Lie wants to create a space where you can be yourself – a concert with a personal touch and raw energy.

Joel Gabrielsson

Atmosfærisk pop // lørdag 

Joel Gabrielsson er en svensk singer-songwriter og interdisiplinær artist som har vært en del av en rekke ulike musikalske konstellasjoner gjennom årene. Musikken hans er også blitt beskrevet som atmosfærisk kammerpop.

Som soloartist har han gitt ut Citadel EP i sitt eget navn og høstet internasjonal oppmerksomhet. Han ble stemplet som en ‘pop-curiosity’ av Rolling Stone Magazine (FR), og gikk tidligere under navnet Flyinglow som ga ut et selvtitulert album med off-kilter electronica. Joel er også den ene halvdelen av Aery, et samarbeidsprosjekt med kunstneren Mi von Ahn.

På SÅ vil Joel Gabrielsson ha med Andreaz Hedén (pianist/komponist) og fremføre musikk fra den kommende EPen.

Joel Gabrielsson [SE]

Joel Gabrielsson is a Swedish singer-songwriter and interdisciplinary artist having ventured through various musical constellations through the years. As a solo-artist he has released Citadel EP in his own name garnering international attention; i.e. labelled a ’pop curiosity’ by Rolling Stone Magazine (FR), and previously under the moniker Flyinglow releasing a self-titled album with off-kilter electronica. Joel is also one half of Aery, a collaboration project together with artist Mi von Ahn. His music has been described as atmospheric chamber pop. Together with pianist/composer Andreaz Hedén they will perform music from his forthcoming EP set to be released this spring.