Sindicata

Folk-elektronika // torsdag 

Sindcata kommer tilbake til SÅ, og står denne gangen på hovedscenen.

Bandet består av Tjærand Matre, Elisabeth og Jørgen Leithe-Rief. Tjærand har tatt nattskiftet på støyscenen siden 90-tallet og kjent fra duoen Psykopharmaka. Jørgen trakterer alle instrumenter og har laget egen musikk i det evig navnendrende bandet Black Cardinal & The Strange Days, og sent 90-talls bandet Shire. Elisabeth har stort sett gått under radaren i små ukjente indierockband. I flere år har de spilt sammen i ulike bandkonstellasjoner og sjangere for både kongelige og innsatte.

Musikken de lager oppstår i skjæringspunktet mellom sjangrene folk og elektronika. Livet består av små vakre øyeblikk, vonde realiteter og såre erfaringer, og de søker å la musikken bære preg av dette. Denne sommeren er de aktuelle med egne elektromikser av det selvtitulerte albumet de gav ut i 2022, og spiller de disse variantene med et respektabelt antall synther og ei litta gullgruve av en Alesis. 

Sindicata

Sindicata consists of Tjærand Matre, Elisabeth and Jørgen Leithe-Rief. 

Tjærand has taken the night shift on the noise scene since the 90s and is known from the duo Psykopharmaka. Jørgen plays all instruments and has made his own music in the ever-changing band Black Cardinal & The Strange Days, and the late 90s band Shire. Elisabeth has mostly gone under the radar in small unknown indie rock bands. For several years they have played together in various band constellations and genres for both royalty and inmates.

The music they create arises at the intersection between folk and electronica. Musically, they are constantly in motion and exploration. Life consists of small beautiful moments, painful realities and experiences, and they seek to let the music bear the mark of this.

This summer they are relevant with their own electro mixes of the album they released in 2022, and they play these variants with a respectable number of synths and a little gold mine of an Alesis.

Emmanuel Ingelsten

Taler ved gudstjeneste // torsdag

Emmanuel Ingelsten er en nysgjerrig og interessert mann som har møtt mange uttrykk av den kristen tro. Han taler ved torsdagens gudstjeneste.

«Jag har sökt äkthet men också mött mycket brustenhet. Jag har sökt brinnande människor och ibland sett elden falme. Jag har har mött väggen. Jag har mött kärlek och vill säga något om den kanske viktigaste sanningen om oss; att vi är älskade av Gud.», skriver han selv.

Han bor sammen med sin kone og tre barn i Ørebro, hvor han gjerne løper, fikser hus og hage når han ikke er på jobb og bruker hjernen for det meste.

Emmanuel Ingelsten har arbeidet med kirke og kommunikasjon på ulike måter, og i forskjellige kristne sammenhenger. Han har et langt Sub-vennskap bak seg fra DP-tiden og sporadiske møter fram til i dag. Gjensynsgleden blir stor på SÅ2024!

Emmanuel Ingelsten

Emmanuel Ingelsten is a curious man and has met many expressions of Christian faith.

“I’ve been looking for authenticity but I’ve also been met with a lot of resistance. I have searched for burning people and sometimes seen the fire fade. I have met the wall.  I’ve met love and will say something about perhaps the most important truth about us; that we are loved by God.”, he writes.

He lives with his wife and three children in Ørebro, where he likes to run, fix the house and garden, when he is not at work.

Emmanuel Ingelsten have worked with church and communication in different ways, and in different Christian contexts. He has a long Sub Church-friendship behind him, from the DP era and occasional meetings until today. 

We look forward to reunite at SÅ2024 this summer!

Våde

Progressiv metall // torsdag 

Våde har røtter fra den progressive dødsmetallen – tenk Opeth, Gorguts, Cynic, og Meshuggah. I en koalisjon av atonale riff, lange låtstrukturer, uortodokse taktarter og harmonisk eksperimentering, viser kvartetten sin egen vri på den hardtslående sjangeren.

Bandet slapp sin EP SPIRALS i 2022, og ble beskrevet som «en salig blanding av nærmest dansbare grooves, brutale, sterke riff og en velfungerende mørk estetikk over det hele» (Metallurgi, 2022).

For tiden jobber gruppa med en fullengder, og planlegger utgivelse i løpet av året. Kanskje noe materiale blir presentert allerede på sommerens konsert på SÅ!?

Våde

Våde has roots in progressive death metal – think Opeth, Gorguts, Cynic, and Meshuggah. In a coalition of atonal riffs, long song structures, unorthodox time signatures and harmonic experimentation, the quartet shows its own twist on the hard-hitting genre. The band released their EP SPIRALS in 2022, and was described as “a blissful mix of almost danceable grooves, brutal, strong riffs and a well-functioning dark aesthetic throughout” (Metallurgi, 2022). The group is currently working on a full-length album, and plans to release it during the year. 

Thea&Sigurd

Visepop // Torsdag

Thea&Sigurd er en Oslo-basert visepop-duo med et sårt og nært uttrykk. Med deres personlige tekster og historier, ønsker de å nå ut til akkurat den som trenger det og skinne lys på at man ikke er alene. 

Thea Eidsvåg og Sigurd Kaslegard begynte å skrive sammen våren 2021, og har siden den tid spilt flere konserter, blant annet solgt ut Kulturhuset i Oslo og blitt listet på New Music Friday! Ikke verst! 

Når duoen garanterer koselig stemning og tårevåte øyne, kan du selv sjekke ut musikken de har sluppet. Det er ikke uten grunn…

Thea&Sigurd

Thea&Sigurd are an Oslo-based pop duo with a tender and intimate expression. With their personal texts and stories, they want to reach out to exactly those who need it and shine a light that you are not alone. Thea Eidsvåg and Sigurd Kaslegard started writing together in the spring of 2021, and since then have played several concerts, sold out the Kulturhuset in Oslo and been listed on New Music Friday! The duo guarantees a cozy atmosphere and teary eyes.