Møt Nina og Stein og deres finurlige venner

Dette er meg, Nina Mikaelsen og min venn Stein, og sammen med våre andre finurlige venner gleder vi oss stort til å møte deg og ha det gøy sammen på SÅ 2022.  Stein her vil gjerne fortelle dere litt om jorda Gud har skapt og vi tenker utforske hva som befinner seg på den. Kom og bli med! Vi trenger deg! 

Nina, Stein og de finurligere vennene dere møter dere på barneopplegget for 3-6 åringene torsdag, fredag og lørdag fra 11:00-12:30 på SÅ2022. Les mer om det her.

Om du har et tomt syltetøyglass, en hvit isboks, hammer og/eller insektsboks, forstørrelsesglass eller lignende til å utforske insekter med så ta det gjerne med.

Frank Jacob Eik

Frank Jacob Eik er basert i Oslo og arbeider med oljemaleri. Til SÅ 2022 tar han med seg noen helt ferske landskapsmalerier. Eik har tegnet i tjue år, med en stor interesse for Croquis. Oljemalingen ble han ledet inn på av kunstneren Tore-Bjørn Skjølsvik, som nå er hans læremester.

Landskapsmaleriene til Eik er løst inspirert av Bill Alexander, som var læremesteren til Bob Ross. Eik sier selv: «Jeg liker å få fram det vakre i bildene. Å få fram et uttrykk som forteller at uansett hvordan
man føler seg eller opplever situasjoner rundt seg, så finnes det alltid en guddommelig skjønnhet i det skapte. En skjønnhet som kan gi ro og inspirasjon.»

Hans Erik Schei (Hes)

Hans Erik Schei (Hes) laget mange av plateomslagene og trykksakene, som ble produsert av det kristne kollektivet «Guds Fred» på 70-tallet. Kollektivet laget aktivistiske plakater, pamfletter og musikk (Schei utgjorde siste ledd i den kjente visegruppa Kari Hansa & Gregers Hes). Foruten å «bombe» Oslo med plakater, flyveblader, postkort, «fri-merker» og klistremerker, ble kunsten solgt til inntekt for hjelpearbeidet Guds Fred drev for vanskeligstilte i Oslo.  

I «Frisk luft mot åndelig forurensing» (det litterære tidsskriftet Vinduet nr. 1, 2011) beskriver Lars Mørch Finborud gruppen som en religiøs motsats til radikal venstreside. I sin anmeldelse av boken Jesusvekkelsen (Vårt Land Forlag 2015) kaller Oddbjørn Johannessen i tidsskriftet Humanist dem «hippiebevegelsens kristne fetter». Guds Fred problematiserte overflodssamfunnet og den økende materialismen. 

Hans Erik Schei har gjennom årene illustrert flere bøker. På SÅ 2022 stiller han ut 6 bilder i tusj og akvarell. De er opprinnelig illustrasjoner fra boka «Kongene på haugen» (Øivind Aschjem), som ikke er et vanlig eventyr, men den sanne historien om en gruppe barn som fikk reise til Slottet og fortelle kong Harald om noen mørke hemmeligheter de hadde båret på. For midt iblant oss lever barn som bærer på hemmeligheter om vold, overgrep eller andre krenkelser i hjemmet. 

Monograf

Bilde av medlemmene i bandet Monograf.

Monograf kombinerer på unikt vis postrock og metal med den mørkere delen av norsk folkemusikk, og har satt seg fore å skape et sound uten oppbrukte klisjeer. De har eksistert i undergrunnen i Oslo i mange år, og brukte lang tid på å smi sitt debutalbum “Nadir”, som fikk svært god omtale. Nå er de i gang med sitt andre album. Bandet lover at de vil videreføre sin musikalske visjon om å kombinere tonespråket og lydbildet til folkemusikken, med tyngre elementer enn tidligere. Monograf er ikke er redde for å utvikle seg som band og låtskriver Erik N. S. Aanonsen har stålkontroll på sine komposisjoner. Han har den sjeldne evnen til å skape helhetlige musikalske konsepter, som gjør at musikk og tekst henger tett sammen. Til sammen gir det et kraftig uttrykk, som i tillegg til å gi gåsehud, inspirerer til å tenke over om man bidrar nok til å stoppe elendigheten i verden.

På SÅ kan vi vente oss en kraftfull konsert med melodiøs tung musikk og mektige crescendoer i store musikalske landskap. 

Monograf

Monograph is not afraid to develop their music. Songwriter and composer Erik N. S. Aanonsen has the rare ability to create holistic musical concepts, where music and textual content are closely linked. Their music has a powerful expression, and in addition to giving goosebumps, the lyrics sparks a reflection on our own efforts to reduce the misery of the world.

Monograf uniquely combines post-rock and metal with the heavier forms of Norwegian folk music. They are aiming at a Norwegian rock sound without overused cliches. They’ve existed in the underground of Oslo for many years and thus didn’t craft their debut album in haste. Monograf are currently recording their second album. This album continues Monograf’s musical vision of combining the tonal language and soundscape of Scandinavian folk music with post-metal. The previous release leaned towards post-rock elements, however, their upcoming album leans more towards post-metal and reflects the bands growing maturity in musical style.

At SÅ we can expect a powerful concert, which will please those who appreciate melodic heavy music, powerful crescendos and impressive musical landscapes.

Sebastian Stakset [SE]

Bildet av Sebastian Stakset aka Sebbe Staxx.

Sebastian Stakset er en svensk artist, forfatter og forkynner. Han var tidligere kjent under artistnavnet Sebbe Stax og var en del av hiphop-gruppa Kartellen i Sverige. Som barn ble han mobbet på skolen, følte seg utenfor og var uten håp for fremtiden. I utenforskapet traff han likesinnede som delte frustrasjonen hans og et dystert syn på livet og verden. Som 20-åring ble han siktet og dømt for grov vold, og ble også senere siktet for drapstrusler mot en politiker, ulovlig besittelse av våpen og narkotikarelatert kriminalitet. Etter å ha sittet i fengsel, ble han frontmann i en av Sveriges mest kjente rap-grupper, og rappet om et liv fylt med fiendskap, vold og hat. Hat mot politi, hat mot samfunnet, hat mot verden – og bak masken, et hat mot seg selv.

Etter å ha fått livet sitt liv radikalt forvandlet av Gud, har Sebastian skrevet bok, reist rundt som forkynner og har vært med på å starte hjem for rusavhengige og senter for kriminelle som ønsker et annet liv. Hans visjon er å bringe lys, håp og kjærlighet inn i mørke situasjoner. Sebastian tror det sterkeste verktøyet i verden er kjærligheten, og at kjærligheten er den eneste måten å overvinne hatet. 

På SÅ vil Sebastian ha konsert på fredag og seminar på lørdag.  

Sebastian Stakset

Sebastian Stakset is a Swedish artist, author and preacher. He was previously known under the artist name Sebbe Stax and was part of the hip-hop group Kartellen in Sweden. As a child, he was bullied at school, felt left out and had no hope for the future. In his isolation he met like-minded people, others who also felt left out and who shared his frustration, and together they shared a gloomy view of life and society. As a 20-year-old, he was charged and convicted of aggravated assault, and was also later charged with threatening to kill a politician, illegal possession of a weapon and drug-related crime. After being in prison, he became the front man in one of Sweden’s most famous rap groups, and rapped about a life filled with enmity, violence and hatred. Hatred of the police, hatred of society, hatred of the world – and behind the mask, a hatred of oneself.

After having his life radically transformed by God, Sebastian has written a book, traveled as a preacher and has helped start homes for drug addicts and a center for criminals who want a different life. His vision is to bring light, hope and love into dark situations. Sebastian believes that the strongest tool in the world is love, and that love is the only way to overcome hatred.

At SÅ, Sebastian has a concert on Friday and holds a seminar on following Jesus on Saturday.

Mittli [DE]

Tyske Mittli kommer hele veien fra Chemnitz i Tyskland til SÅ for å inspirere oss til å følge den gode veien.

“Livet betyr å ta valg hele tiden. Men for å ta gode beslutninger må du vite hvem du er, hva du står for, hvor du vil og hvorfor du ønsker å komme dit. ” Sagt av Kofi Annan.

Stephanie Mittelbach, også kalt Mittli, er universitetsforeleser, pastor og skuespiller. Hun er drevet av ønsket om å hjelpe enkeltpersoner og grupper til å oppdage og utvikle deres individuelle potensial.

Med en kombinasjon av ferdigheter fra økonomi, teologi og drama, blir resultatet livlig og lærerikt. Hun har holdt alt fra taler, seminarer, webinarer og workshops til prekener  teamtrening, teaterforestillinger og personlig rådgivning.

Målet hennes er å bidra til nådig personlighetsutvikling, bevisst kommunikasjon og modig myndiggjøring.

“Hva kan jeg si? Jeg er begeistret. Med din energi, med din medfølelse, med din varme og med dine mange personlige impulser og fremfor alt, med din veldig personlige måte, blåser du så mye liv i de mest forskjellige temaer. Kombinert med humoren din, blir selv det antatt vanskeligste livstemaet en morsom, håndterlig og spennende utfordring. Tillat deg selv å bli berørt. En stor ressurs.”  Wiebke, deltaker på Hammer webseminar, om Mittli.

Les mer om henne på hennes nettsider.

Mittli

The festival participants who does not understand Norwegian will probably appreciate that Mittli travels all the way from Dresden to Gausdal to hold a speech in English at SÅ.

Stephanie Mittelbach, also called Mittli, is a University lecturer, pastor and actress. She is driven by the desire to help individuals and groups discover and develop their individual potential.

Combining skills from economics, theology and drama results in something lively and educational. She has given everything from speeches, seminars, webinars and workshops to team training, theater performances and personal counseling.

Her goal is gracious personality development, conscious communication and courageous empowerment.

“What can I say? I’m excited. With your energy, with your compassion, with your warmth and with your many personal impulses and above all, with your very personal way, you breathe so much life into the most different themes. Combined with your humor, even the most difficult life theme becomes a fun, manageable and exciting challenge. Allow yourself to be touched. A great resource.” Said by Wiebke, participant in Hammer webinar held by Mittli.

Read more about her on her and her work on her website.

Gunhild Sannes Larsen

Gunhild Sannes Larsen er ansvarlig for kunstscenen på Så.

Gunhild Sannes Larsen (f. 1988) er en billedkunstner basert i Bergen. Hun arbeider hovedsakelig med nonfigurative malerier i stort format, hvor hun drives av en veksling mellom å bygge opp en kompleks komposisjon med transparente fargeflater, og stadig å utfordre seg på å forenkle. Gunhild er interessert i maleriets materialitet og hun forholder seg til det som et objekt, fremfor å kun behandle det som en billedflate. Hennes praksis er i stor grad en leteprosess hvor det handler om å befinne seg i, eller sette seg inn i, en posisjon av å ikke vite. 

Gunhild fullførte i 2021 sin masterutdannelse ved Kunstakademiet i Bergen. Hun har en bachelor i visuell kommunikasjon (2019), samt en bachelor i sosialt arbeid (2012). Gunhild har tidligere hatt soloutstillinger på Nye Bokboden, Bergen (2021), Joy Forum, Bergen (2021), Galleri FI4E, KODE 4, Bergen (2021) og Galleri Bokboden, Bergen (2018). Våren 2022 er hun med i Østlandsutstillingen på Nitja senter for samtidskunst. 

På SÅ2022 vil Gunhild ha det overordnede ansvaret for kunstscenen, samt stille ut egne arbeider på festivalens uteområder. Du kan lese om hvordan hun knytter tematikken for årets festival “Veien” til hennes eget kunstneriske arbeid på denne nettsiden.

Nettside: gunhildsannes.com

Instagram: Gunhild Sannes

Gunhild Sannes Larsen

Gunhild Sannes Larsen (born 1988) is an artist and painter based in Bergen. She is the art curator of SÅ and she will also exhibit some of her own works.

You can find a selection of her works on her website or on Instagram.

Gunhild Sannes SÅ2018.

Kong Amadeus

Kong Amadeus tar med seg sine undersåtter (les band) til SÅ for å gi barna et ordentlig rockeshow. Amadeus er konge i et univers fylt med nye og gamle barnesanger.  Han brenner for mangfold og variasjon i barnemusikken, men rocken ligger hjertet hans nærmest. Gamle barnesanger skal få skinne i ny drakt. “Bæ bæ lille lam” og “Lille Petter edderkopp” har blitt sunget på samme måte i hundre år. Kong Amadeus gir disse sangene ny melodi og form. Han har også skrevet egne sanger slik som “Barnehagen min” og “Kong Amadeus, det er meg”. 

Hvem er mannen med kronen på hodet?

Kong Amadeus er et prosjekt av musiker og barnehagelærer Ruben Amadeus Skaar. Ruben har studert musikk ved Fjellhaug misjonshøgskole og Rønningen Folkehøgskole og har spilt i band som Out of Babylon, The Christians og Insection. Etter 12 år i barnehage har han erfart at sangene man velger ofte kan være veldig ensartet og bli sunget på samme måte i årevis. Da han studerte til å bli barnehagelærer, forsket musikklærerne hans på musikken som blir sunget i barnehagen. Det viste seg at det er et stort innslag av sanger i dur og 4/4-takt. Dette kickstartet prosjektet Kong Amadeus, med mål om å gi ut mer kvalitetsmusikk for barn med større variasjon, der også moll og andre taktarter får sin plass.

Gled dere til at “Bæ, bæ lille lam” får rockebeinet i bevegelse.

King Amadeus

Amadeus is the King of a universe of new and traditional songs for children. The King is passionate about diversity in music, but he loves rock the most. “Bæ bæ lille lam” and “Lille Petter edderkopp” have been sung in Norway the same way for a hundred years. King Amadeus gives these songs new melody and style. He also writes his own songs, such as “Kong Amadeus, det er meg”.

Who is wearing the crown?

King Amadeus is a project by musician and kindergarten teacher Ruben Amadeus Skaar. Ruben has studied music at Fjellhaug Mission College and Rønningen Folkehøgskole and has played in bands such as Out of Babylon, the Christians and Insection. During his 12 years working in kindergarten, he has heard the same songs sung in the same way. A research project showed that most songs in kindergarten are sung in major and 4/4 tempo. His own experience and the research results inspired him to launch the King Amadeus project, aiming to release more varied quality music for children.

Welcome to a rock n’ roll concert for the kids.

Holy Ship [SE]

Holy Ship er uttrykket, tankene og den musikalske plattformen til Stockholm-baserte Jonatan Westh, tidligere vokalist og drivkraft i det kritikerroste bandet Blackstrap.

Det som startet som enkle innspillinger i kjelleren nattestid, ble en form for musikalsk frihet på alle måter. Ingen regler, ingen prestisje og ingen store penger til produksjonskostnader. Det er gjør-det-selv hele veien. Etter to EP-er og en tredje på vei, er fokuset fremdeles på den helbredende kraften i musikk og kreativitet. Tiden for perfeksjon er forbi, og heller la den spontane sounden flyte frem. 

Holy Ship spiller en atmosfærisk sjangermiks, med røtter i shoegaze, dreampop, indie og rytmisk psychedelia. Konserten på SÅ blir en nedstrippet versjon, hvor de vil la musikken bli guidet av natten.

Holy Ship

Holy Ship is the platform from which Stockholm based Jonatan Westh, formally singer and leading force behind the band Blackstrap, uses to develop and explore his thoughts and expressions.

What started as simple, late-night basement recordings at his home developed into a free form of musical freedom in every aspect. No rules, no prestige and no big money production costs. It was do it yourself all the way.  

After two EP´s (with a third due soon), it’s still all about the healing power of music and the power of creativity. There is no time for perfection; it is spontaneity that is key, in order that the sounds flow unrestrained and free.

Holy Ship plays an atmospheric mix of genres, with roots in shoegaze, dreampop, indie and rhythmic psychedelia. Their upcoming performance at SÅ will showcase a stripped down, streamlined version of Holy Ship, where the music will be guided by the aura of the night. 

KEXP – The debut EP “Event Horizon” is a well-crafted blend of shoegazerish dream-pop and psych-tinged dance pop with fuzzy guitars, atmospheric synths, driving rhythms, half-buried vocals and hypnotic song hooks.”

WHITE LIGHT/WHITE HEAT – “from lysergic neo-psychedelia, to clanging industrial rhythms, from indie-dance shambling beats to soaring acid-rock, into a modern, cohesive and refined, dark and mesmerizing signature sound.”

MYSTIC SONS – “He returns with his pulsing new collection ‘Les Deux Regards’, a release that looks to cement his stake as one of moment’s most exciting new names.”

Maria Bjørdal

Har du brukt noe av din ungdoms- eller studietid i Oslo, er det stor sannsynlighet for at du har møtt på en engasjert og hjertevarm inspirator ved navn Maria Bjørdal. Hun er ordinert prest, har tidligere jobbet i Storsalen og Uranienborg kirke, og hatt en viktig stemme i kristent ungdomsarbeid. De siste årene har hun jobbet som pastor i Kraftverket, og er også medvirkende i podcasten Kulturmisjonen. Maria er en belest og utforskende disippel. Noe av det som gjør henne til en inspirerende formidler er hennes mot til å utforske og prøve ut nye måter å praktisere tro. Hun lærte seg blant annet å like tidebønner ved å jobbe som frivillig i en måned på Bjärka Säby, en økumenisk kommunitet. Inspirert av bønnefellesskapet i Sverige flyttet hun også inn i en kommunitet i Oslo tilknyttet det norske misjonssamband (NMS). Tiden i kommunitet vekket ønsket om å gå fra akademia til prestetjeneste. 

På SÅ2022 skal hun tale på en gudstjeneste, og bidra til å hjelpe oss til å utforske og fordype oss i temaet for festivalen “Veien”.  

Maria Bjørdal

If you have spent some of your youth or study time in Oslo, it is very likely that you have met a committed and warm-hearted inspirer named Maria Bjørdal. She is an ordained priest, has previously worked in the congregation Storsalen and Uranienborg Church, and has been an important voice in Christian youth work. In recent years, she has changed her job as a pastor at Kraftverket, and is also a participant in the podcast Kulturmisjonen. Maria is a well-read and exploratory disciple, and one of the things that makes her an inspiring communicator is her courage to explore and try out new faith practices. Among other things, she learned to like prayer service by working as a volunteer for a month at Bjärka Säby, and moved into a community through NMS in Oslo, which increased her desire to move from academia to ministry.

At SÅ2022, she will speak at a service, and help us to explore and immerse ourselves in the theme of the festival “The Way”.