2024

Karl Wallfridsson

Seminar: Underordnet, samfunnsborger, opprørsk? // lørdag

Seminaret stiller spørsmål om hvor den smale sti går for kristne i verden i dag. Vokalist og tekstforfatter i Pantokrator og Melech, Karl Walfridsson tar for seg utfordringene ved å være kristen i et samfunn som er gudløst, men som likevel bygger på ruinene av kristendommen. Hva vil det si å leve i, men ikke av verden? Hva vil det si å være en borger av himmelen, men også i et kongerike i nord?

Når er det på tide å underordne seg samfunnets forventninger og krav, og når er det på tide å motsette seg? 

Karl Walfridsson

Seminar: «Submissive, citizen, subversive? Where is the narrow path for a Christian today?”

Karl Walfridsson, vocalist and lyricist of Pantokrator and Melech takes on the problem of being Christian in a society that is Godless but yet build on the ruins of Christianity. 

What does it mean to live in, but not of the world? What does it mean to be a citizen of Heaven but also of a Kingdom in the North?

When is it time to submit to society’s expectations and demands, and when is it time to oppose?

“Stand and be true”

2024

Tore Laugerud

Seminar: Fra barnetro til moden tro // lørdag 

Seminaret med tittelen “Fra barnetro til moden tro” handler om hvordan troen henger sammen med vår menneskelighet.

Tro er ikke en fasttømret størrelse, verken i form av et ytre trosinnhold eller en indre overbevisning. Tro er en kapasitet som Gud, Skaperen har nedlagt i hvert eneste menneske og som vekkes og ledes ved Åndens berøring. Som alle andre menneskelige kapasiteter er troen ikke ferdig en gang for alle, men i stadig utvikling. Troen påvirkes av våre erfaringer og vår praksis, men også av vår allmennmenneskelige utvikling fra barn til voksent og modent menneske.

Tore Laugerud er prest i Areopagos og har gjennom et langt liv jobbet med tematikk rundt folks åndelige lengsel i vår tid. Han er også som en nestor å regne innenfor kristen meditasjon. Han ga i 2021 ut boka Guds skjulte stemme – På leting i en sekulær tid (Verbum).

Tore Laugerud – “Fra barnetro til moden tro”

Faith is not a fixed quantity, neither in the form of an external content of faith nor an internal conviction. Faith is a capacity that God, the Creator, has laid down in each and every human being and which is awakened and guided by the touch of the Spirit. Like all other human capacities, faith is not finished once and for all, but in constant development. Faith is influenced by our experiences and our practice, but also by our general human development from child to adult and mature person.

Tore Laugerud is a priest in Areopagos and throughout his long life has worked with themes around people’s spiritual longing in our time. He is also like a nestor to be reckoned with in Christian meditation. In 2021, he published the book God’s hidden voice – In search of a secular time (Verbum).

2024

Thea&Sigurd

Visepop // Torsdag

Thea&Sigurd er en Oslo-basert visepop-duo med et sårt og nært uttrykk. Med deres personlige tekster og historier, ønsker de å nå ut til akkurat den som trenger det og skinne lys på at man ikke er alene. 

Thea Eidsvåg og Sigurd Kaslegard begynte å skrive sammen våren 2021, og har siden den tid spilt flere konserter, blant annet solgt ut Kulturhuset i Oslo og blitt listet på New Music Friday! Ikke verst! 

Når duoen garanterer koselig stemning og tårevåte øyne, kan du selv sjekke ut musikken de har sluppet. Det er ikke uten grunn…

Thea&Sigurd

Thea&Sigurd are an Oslo-based pop duo with a tender and intimate expression. With their personal texts and stories, they want to reach out to exactly those who need it and shine a light that you are not alone. Thea Eidsvåg and Sigurd Kaslegard started writing together in the spring of 2021, and since then have played several concerts, sold out the Kulturhuset in Oslo and been listed on New Music Friday! The duo guarantees a cozy atmosphere and teary eyes.

2024

Stillat min själ

Salmer/hymner // fredag

Stillat min själ er en svensk-dansk samarbeid som består av Lina Wallinder (Ecce ancilla Domini, Serena Maneesh, Eldkollektivet) og Mikael Rahbæk Andreasen (Kloster).

Artistene er utfyller hverandre i Stillat min själ. Her møtes ulike inspirasjonskilder, fra tradisjonelle salmer og kormusikk, til lovsanger med røtter i Jesusvekkelsen på 70- og 80-tallet.

Lina og Mikael ønsker å ta oss med på en reise med lovsanger og hymner som har preget oppveksten deres, noen egne sanger og andre viser. Med enkel instrumentering kan det hende at vi blir vitne til en ”once in a lifetime”- konsert på SÅ!

Stillat min själ [SE/DK]

Lina Wallinder (Ecce ancilla Domini, Serena Maneesh, Eldkollektivet) has always been inspired by simple psalms and biblechoirs in her own songwriting.

Mikael Rahbæk Andreasen (Kloster) grew up in the middle of Denmark’s Jesus revival in the 70s and 80s. A culture that, with simple songs of praise and beautiful psalms/hymns, was strongly inspired by similar currents in the USA and Norway and Sweden in particular, and a culture that was also audible on his own early Kloster albums.

Together, Lina and Mikael will go on a journey in songs of praise and hymns that marked their upbringing and mixed with a few of their own songs and other people’s, they will play a perhaps “once in a lifetime” concert at SÅ!

2024

Live Hanken

Pop/singer-songwriter // fredag

Live Hanken er et musikertalent fra Ålesund som vi gleder oss til over. Til tross for å være 21 år har hun tatt raske steg fra å begynne å skrive låter under pandemien til å framføre dette på scener i hjembyen og nå i Oslo.

Musikkstudenten har et særegent og eksperimentelt uttrykk på gitar og vokal. Vi tror at verden for et øyeblikk vil stoppe opp i hennes musikalske atmosfære. På SÅ vil hun presentere nytt låtmateriale hvor nære elementer møter store klanger, med akustiske og elektroniske preg.

Live Hanken

Live Hanken is a 21-year-old songwriter and artist from Ålesund. She has always sung and played the guitar, and when she started writing for herself in lockdown, the road went quickly to stages in both her hometown and Oslo. She is currently studying at the Norwegian Academy of Music. With its unique and experimental character on guitar and vocals, Live invites you to a musical experience where the world can stop for a moment. She presents new and strong song material where close elements meet big sounds, with acoustic and electronic features.

2024

Holy Ship

Indie // fredag

Svenske Holy Ship er tilbake til SÅ2024 med det rykende ferske albumet “Beyond Frames”, en deilig blanding drømme-indie-pop. En rød tråd på albumet er hvordan livene våre formes til prisen av kunstnerisk, mental og åndelig frihet. Som hånd i hanske med årets festivaltema hvor vi reflekterer over og søker Sannheten.

Holy Ship er skapt i kjølvannet av Jonathans Wesths forrige band Blackstrap (Tee Pee Records, V2 Records), for å omfavne og håndtere eksistensielle refleksjoner i et kreativt frirom. Holy Ship har tidligere gitt ut tre EPer, og har blitt hyllet verden over av blant annet KEXP Radio i Seattle, USA, og den legendariske tyske radiopersonligheten Klaus Fiehe på 1Live.

Etter vår smak er hyllesten ikke uten grunn. Dette blir en deilig konsertstund på SÅ!

Holy Ship [SE]

Swedish Holy Ship returns to SÅ with the brand new album “Beyond Frames”. The album offers a massive mix of the best from atmospheric dream pop and indie, and as a common thread through the album’s songs, the complex theme of how our lives are shaped at the price of artistic, mental and spiritual freedom is described. In the wake of Westh’s previous band Blackstrap (Tee Pee Records, V2 Records), Holy Ship was created as a project to embrace and deal with existential reflections combined with the need for a creative free zone. Holy Ship has previously released three EPs, and has been praised worldwide by, among others, KEXP Radio in Seattle, USA, and the legendary German radio personality Klaus Fiehe on 1Live.

https://holyshipband.bandcamp.com/

2024

Eleos

Metal/hardcore // fredag 

Eleos er et seiglivet og hardtslående 6-manns orkester som varer og rekker, og endelig står SÅ-festivalen for tur!

Etter oppstart i 2006 og en rekke forskjellige konstellasjoner (og pauser), er det fortsatt liv i den gamle skrotten. Musikken ligger i sjiktet mellom metal og hardcore, og Eleos har gitt ut tre EPer i ulikt drakt, og er stadig i forandring. I 2024 er Eleos igjen klare for å levere kuler og krutt på scenen!

Eleos

Eleos is a tenacious and hard-hitting 6-man orchestra that goes on and on, and the SÅ festival is finally here! After starting in 2006 and a number of different constellations (and breaks), there is still life in the old carcass. The music lies in the layer between metal and hardcore, and Eleos has released three EPs in different guises, and is constantly changing. In 2024, Eleos is again ready to deliver bullets and gunpowder on stage!

2024

Workshop: Ull er gull!

Vi reparerer ullundertøy på SÅ! Få med deg et verksted som hjelper miljøet, sparer lommeboka og utvikler fingerferdighetene.

Ta med ullundertøy som enten bare har antydning til å rakne, har små hull eller har så store hull at de kan klippes opp til å lappe andre ullklær.

Solveig Nedrum har mastergrad i kunst og håndverk, og stiller med sysaker. Hun bidrar med råd for å kunne reparere alle typer klær.

Workshop – Wool is gold!

Clothing repair – we repair woolen underwear.

Take woolen underwear with you that either has only a hint of unraveling, has small holes or has holes so large that they can be cut up to patch other woolen clothing.

Solveig Nedrum offers a master’s degree in arts and crafts, sewing and advice based on repairing your own clothes and children’s clothes.

2024

Workshop: Kalligrafi

Bilde. Attavante degli Attavanti, 1495, Firenze/Cleveland Museum of Art .
Lisens: Falt i det fri (Public domain)

Bli med å skrive bokstaver med pennesplitt og blekk. Dette er et verksted for nybegynnere.

Workshop ledes av Solveig Nedrum.

Påmelding (kommer). 

Passer fra 9 år og oppover.

Workshop – Calligraphy

Join us and practice writing letters with pen splits and ink. This is a short beginner level introduction.

Information about registration is coming.

Age: from 9 years

2024

Joel Gabrielsson

Atmosfærisk pop // lørdag 

Joel Gabrielsson er en svensk singer-songwriter og interdisiplinær artist som har vært en del av en rekke ulike musikalske konstellasjoner gjennom årene. Musikken hans er også blitt beskrevet som atmosfærisk kammerpop.

Som soloartist har han gitt ut Citadel EP i sitt eget navn og høstet internasjonal oppmerksomhet. Han ble stemplet som en ‘pop-curiosity’ av Rolling Stone Magazine (FR), og gikk tidligere under navnet Flyinglow som ga ut et selvtitulert album med off-kilter electronica. Joel er også den ene halvdelen av Aery, et samarbeidsprosjekt med kunstneren Mi von Ahn.

På SÅ vil Joel Gabrielsson ha med Andreaz Hedén (pianist/komponist) og fremføre musikk fra den kommende EPen.

Joel Gabrielsson [SE]

Joel Gabrielsson is a Swedish singer-songwriter and interdisciplinary artist having ventured through various musical constellations through the years. As a solo-artist he has released Citadel EP in his own name garnering international attention; i.e. labelled a ’pop curiosity’ by Rolling Stone Magazine (FR), and previously under the moniker Flyinglow releasing a self-titled album with off-kilter electronica. Joel is also one half of Aery, a collaboration project together with artist Mi von Ahn. His music has been described as atmospheric chamber pop. Together with pianist/composer Andreaz Hedén they will perform music from his forthcoming EP set to be released this spring.