2024

Rebecka Marie Gustafsson

Kunstutstilling

Rebecka Marie Gustafsson er en kunstner som arbeider med foto og maling. Vi gleder oss til å se hennes utstilling på SÅ2024!

Den svensk-norske kunstneren er oppvokst i Japan, og sier at dette er en av inspirasjonskildene. Kunsten hennes skal være inspirert av den skandinaviske naturen og Japan, men også folklore og tidlig 1900-tall. Et kunstnerisk sprang vi gleder oss til å se på SÅ!

Rebecka Marie Gustafsson

Art exhibition

Rebecka Marie Gustafsson is an artist who works with photography and painting. We can’t wait to show her exhibition at SÅ2024!

The Swedish-Norwegian artist grew up in Japan, and says that this is one of her sources of inspiration. Her art is inspired by the Scandinavian nature and Japan, but also folklore and the early 1900s. An artistic leap we can’t wait to see SÅ!

2024

Amelie Ilje-Lien

Kunstutstilling

Amelie Ilje-Lien er en ung kunstner (født 2004) fra Oslo. Hun fordyper seg i digital kunst, men eksperimenterer også med ulike stiler og prosesser. Inspirasjonen henter hun fra det hun omgås i hverdagen – ting, mennesker og musikk. Kunstneren Amelie brenner for historiefortelling, og har en drøm om å lage en egen tegneserie en dag.

Amelie Ilje-Lien

Art exhibition

Amelie Ilje-Lien is a young artist (born 2004) from Oslo. She immerses herself in digital art, but also experiments with different styles and processes. Her inspiration comes from her surroundings, in her everyday life – things, people and music. The artist Amelie is passionate about storytelling, and has a dream of creating her own cartoon one day.

2024

Dungeons & Dragons

Foto: Clint Bustrillos (Unsplash)

Bli med inn i fantasiens verden og verdens mest populære rollespill. Vi kjører i gang Dungeons & Dragons med tre enkle eventyr som kan spilles av alle. Ingen erfaring er nødvendig fra før. Hvert eventyr har plass til fem spillere, og det passer best fra ca 12 år og oppover.

2024

Speiding

Foto: Olena Bohovyk (Unsplash)

Speiding er en superartig aktivitet sammen med andre! Vi leker og utforsker utendørs på SÅ. Dette var en stor suksess ved forrige festival, så vi drar i gang dette igjen. Noe av det samme, noe nytt! En morsom, lærerik tur, og kanskje en overraskelse eller to underveis…

Aldersgruppe: 3.-7.klasse

2024

Ole Halvard Sveen

Taler ved gudstjeneste // lørdag

Ole Halvard Sveen er en lavmælt og klok stemme. Hans undrende og omsorgsfulle vesen passer godt for å nyansere og utvide temaet Sannhet.

Vi våger å kalle ham en SÅ-entusiast, og har tidligere både sett ham og flere familiemedlemmer på scenen tidligere utgaver av festivalen. Han selv, som musiker (med noen sjarmerende innslag fra barneflokken), og hans ektefelle Ane Gunhild på talerlister.

Etter en god del år i Oslo og en veteran i Sub Church er han nå godt etablert i Stavern hvor han er tilknyttet Stavern frikirke. 

I tillegg til å se ham på talerstolen, vil du også se ham henge rundt med ungdommene på SÅ2024.

Ole Halvard Sveen

Ole Halvard Sveen is a low-key wise man. His wondering and caring nature is well suited to nuance and expand the theme of this festival – The truth.

We dare to call him an enthusiast of SÅ. It’s been a pleasure to previously both seen him and several family members, on stage in previous editions of the SÅ festival. He himself, as a musician (with some charming children ), and his spouse Ane Gunhild on the speaker list.

After a good number of years in Oslo and a veteran in the Sub Church community, he is now well established in Stavern where he is associated with Stavern Frikirke.

In addition to seeing him on the podium, you will also see him hanging out with the young people at SÅ2024.

2024

Emmanuel Ingelsten

Taler ved gudstjeneste // torsdag

Emmanuel Ingelsten er en nysgjerrig og interessert mann som har møtt mange uttrykk av den kristen tro. Han taler ved torsdagens gudstjeneste.

«Jag har sökt äkthet men också mött mycket brustenhet. Jag har sökt brinnande människor och ibland sett elden falme. Jag har har mött väggen. Jag har mött kärlek och vill säga något om den kanske viktigaste sanningen om oss; att vi är älskade av Gud.», skriver han selv.

Han bor sammen med sin kone og tre barn i Ørebro, hvor han gjerne løper, fikser hus og hage når han ikke er på jobb og bruker hjernen for det meste.

Emmanuel Ingelsten har arbeidet med kirke og kommunikasjon på ulike måter, og i forskjellige kristne sammenhenger. Han har et langt Sub-vennskap bak seg fra DP-tiden og sporadiske møter fram til i dag. Gjensynsgleden blir stor på SÅ2024!

Emmanuel Ingelsten

Emmanuel Ingelsten is a curious man and has met many expressions of Christian faith.

“I’ve been looking for authenticity but I’ve also been met with a lot of resistance. I have searched for burning people and sometimes seen the fire fade. I have met the wall.  I’ve met love and will say something about perhaps the most important truth about us; that we are loved by God.”, he writes.

He lives with his wife and three children in Ørebro, where he likes to run, fix the house and garden, when he is not at work.

Emmanuel Ingelsten have worked with church and communication in different ways, and in different Christian contexts. He has a long Sub Church-friendship behind him, from the DP era and occasional meetings until today. 

We look forward to reunite at SÅ2024 this summer!

2024

Maria Ledstam

Seminar: «Å improvisere sannheten» // torsdag

Taler ved gudstjeneste // søndag

Foto: Gustav Elfstrand

Maria Ledstam er et varmt, veloverveid og reflektert menneske som vil bidra på årets festival. Hun vil holde seminar på torsdag og tale på avslutningsgudstjenesten på søndag.

Sub Church fikk gleden av fellesskap med Maria og familien hennes i tiden hun arbeidet med doktorgraden i etikk ved MF i Oslo. Nå har de returnert til den andre siden av grensen, bosatt i Ørebro, hvor hun jobber som lærer i etikk, diakoni og teologi ved ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi).

Vi tar det som et stort kompliment at hun vil prioritere tid på SÅ, når vi tror at hun synes at livet er kanskje aller best i den vakre «sommarstugan» på det svenske bondelandet.

Seminar: «Å improvisere sannheten» // torsdag

Hvordan kan vi leve gode liv i en uforutsigbar verden? Med kunstig intelligens i rask utvikling og sosiale mediers økende påvirkning, står vi i dag overfor helt nye spørsmål om hva det vil si å leve godt sammen og hvordan vi kan skjelne mellom godt og ondt. 

På dette seminaret skal vi utforske hvordan vi som troende kan nærme oss kompleksiteten i vår tids etiske spørsmål gjennom å improvisere sannheten. Improvisasjon i denne sammenhengen handler ikke om å finne på sannheter, men om navigere kreativt og ansvarsfullt i de ofte uforutsigbare og komplekse situasjonene som oppstår i livet. Vi skal også utforske begrepet phronesis, eller praktisk visdom, som er helt sentralt i det å treffe kloke valg når faste regler ikke strekker til. 

Maria Ledstam

Maria Ledstam is a warm, well-considered and reflective person who will speak at Sunday’s closing service.

Sub Church had the pleasure of fellowship with Maria and her family during the time she was working on her phD in ethics at MF in Oslo. Now they have returned to the other side of the border, living in Ørebro, where she works as a teacher in ethics, diaconia and theology at ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi).

We take it as a great compliment that she will prioritize time at SÅ, when we believe that she thinks that life is perhaps the best in the beautiful “sommarstuga” in the Swedish countryside.

Seminar: «To improvise the truth»

How can we live good lives in an unpredictable world? With artificial intelligence in rapid development and the increasing influence of social media, we are today faced with completely new questions about what it means to live well together and how we can distinguish between good and evil.

In this seminar we will explore how we as believers can approach the complexity of the ethical questions of our time by improvising the truth. Improvisation in this context is not about finding truths, but about navigating creatively and responsibly in the often unpredictable and complex situations that arise in life. We will also explore the concept of phronesis, or practical wisdom, which is central to making wise choices when fixed rules are not enough.

2024

Våde

Progressiv metall // torsdag 

Våde har røtter fra den progressive dødsmetallen – tenk Opeth, Gorguts, Cynic, og Meshuggah. I en koalisjon av atonale riff, lange låtstrukturer, uortodokse taktarter og harmonisk eksperimentering, viser kvartetten sin egen vri på den hardtslående sjangeren.

Bandet slapp sin EP SPIRALS i 2022, og ble beskrevet som «en salig blanding av nærmest dansbare grooves, brutale, sterke riff og en velfungerende mørk estetikk over det hele» (Metallurgi, 2022).

For tiden jobber gruppa med en fullengder, og planlegger utgivelse i løpet av året. Kanskje noe materiale blir presentert allerede på sommerens konsert på SÅ!?

Våde

Våde has roots in progressive death metal – think Opeth, Gorguts, Cynic, and Meshuggah. In a coalition of atonal riffs, long song structures, unorthodox time signatures and harmonic experimentation, the quartet shows its own twist on the hard-hitting genre. The band released their EP SPIRALS in 2022, and was described as “a blissful mix of almost danceable grooves, brutal, strong riffs and a well-functioning dark aesthetic throughout” (Metallurgi, 2022). The group is currently working on a full-length album, and plans to release it during the year. 

2024

Consolation Prizes 

Melodiøs hardrock // lørdag

Fra Rogaland med rock!

Consolation Prizes så dagens lys allerede i 2013, men ble stille etter kun to spilleoppdrag ettersom bandmedlemmene bodde på ulike kanter.

Mange år, og noen musikalske prosjekter senere (blant annet bandet 2nd Try), begynte Consolation Prizes å gi liv av seg igjen. Det skjedde under et mangeårig misjonsopphold i Estland, hvor den musikalske inspirasjonen kom fra 70-talls garagerock og shock-rock.

Mot slutten av 2022 har bandet virkelig vist seg levedyktig. Sounden kan sies å ha blitt hardere, hvor skandinavisk inspirert rock møter melodiske harmonier.

Consolation Prizes

Consolation Prizes first saw light in 2013, but eventually ended after only two gigs, as the band members lived in different places. After several years as a vocalist in the band 2nd Try, Consolation Prizes was started during a long-term missionary stay in Estonia, strongly inspired by 70s garage and shock rock. The band has mostly been dormant, but got a new start towards the end of 2022 after several revival attempts. The sound has become both slightly harder and more melodious than the starting point, where Scandinavian-inspired rock meets melodic harmonies. Now they are making the trip from Rogaland to the SÅ festival!

2024

Pantokrator

Melodiøs dødsmetall // lørdag 

De svenske death metal-veteranene i Pantokrator kommer tilbake til SÅ!

I 2021 ga bandet ut sitt fjerde album “Marching out of Babylon” gjennom Nordic Mission og stod klare til å dra ut på turné da pandemien satte en stopper for det. Det gjør bandet ekstra sultne nå som de endelig er tilbake på scenen med sitt nyeste og sterkeste materiale til nå. Pantokrator ble dannet i 1996 og har i snart 30 år sammen utviklet seg til et velspilt og melodiøst death metal-orkester. Det blir hardt og vakkert, men det blir ikke stille.

Raise up the banners, men of God!

Pantokrator [SE]

The Swedish death metal veterans Pantokrator return to SÅ!

In 2021, the band released their fourth album “Marching out of Babylon” through Nordic Mission and were ready to go on tour when the pandemic put an end to it. It makes the band extra hungry now that they are finally back on stage with their newest and strongest material yet. Pantokrator was formed in 1996 and has for almost 30 years developed into a well-played and melodious death metal orchestra. It will be hard and beautiful, but it will not be quiet.

Raise up the banners, men of God!