28|Lør

SEMINAR: Rocken som ikke ruler

 

Lørdag 13.00 

I sin nekrolog over Larry Norman kalte historikeren Ivo de Figuereido kristenrocken for «en av de minst omtalte subkulturene i moderne populærkultur». «Mens en artistomvendelse til islam, scientologien eller kabbala er en verdslig relevant nyhet, er den gode, gamle frelsen sikreste veien til skyggenes dal». De Figuereido hevdet at jesusrockerne måtte finne seg i et liv uten spotlight fordi de utgjorde «en subkultur med langt større provokativ kraft enn en hvilken som helst Marilyn Manson». Stemmer det? Eller er kristenrocken stort sett bare bleike kopier av langt fetere verdslige originaler? På SÅ tar vi debatten.

Deltakere:

Mikael Rahbæk Andreasen fra Kloster har både som soloartist og med fullt orkester satt musikk og melodi til britisk kristen middelaldermystikk, gamle og nye danske salmetekster og mye annet. Mikael vant prisen som årets komponist ved Steppeulven 2016 (den danske utgaven av Spellemannsprisen) og Klosters siste engelskspråklige album ‘Half Dream, Half Epiphany’ ble nomineret som årets album av både Steppeulven og Danish Music Awards Folk.

Hans Erik «HES» Schei var en del av kristenfolklegendene Kari Hansa & Gregers Hes på 70-tallet. Bandet sto mer eller mindre egenhendig for soundtracket til jesusvekkelsen og er i dag å finne på kunstkurator Lars Mørch Finnboruds kultvinyl «Åpne kirkens dører». Bandet var på nippet til å slå mer gjennom på det sekulære markedet, da de la det ned.

Maria Solheim har vært artist i 20 år, og har med største naturlighet operert både innenfor og utenfor kirkeveggene. Hun er i disse dager ute med albumet Stories of new mornings.

Martin Bjørnersen har vært musikkjournalist i 25 år, de siste årene i Klassekampens Musikkmagasin, med et spesialfelt i afroamerikansk musikk, som etterhvert har gjort det naturlig å utforske de kulturelle båndene mellom sekulær og kirkelig (populær)musikk. Og de tabuene som følger med, på begge sider av gjerdet. Bjørnersen har også praktisk erfaring fra feltet, som dj og produsent. 

Samtalen ledes av Stian Kilde Aarebrot. Aarebrot er teolog og forfatter. Han har spilt gitar i Vardøger og The Crest, ledet lovsang i Sub Church og var sentral i produksjonen av lovsangsplaten «Sub Church–Vol I-III».

ENGELSK:

 «The rock that doesn’t roll» In his obituary of Larry Norman, the historian Ivo de Figuereido called Christian rock «one of the least mentioned sub cultures in modern day pop culture». «While artist conversions to Islam, Scientology or Kabbalah are considered relevant and newsworthy to the secular press, the good old salvation is the safest way into the valley of shadows». De Figuereido claimed that the ‘Jesus rockers’ had to accept a life outside of the limelight because they constituted «a sub culture with far greater provocative force than any Marilyn Manson». Is there any truth to this? Or is Christian rock in most cases only bleak copies of way cooler secular originals? These questions will set the starting point for our conversation about Christian rock at SÅ.

Participants:

Mikael Rahbæk Andreasen of Kloster has both as a solo artist and with a complete orchestra given melody and set music to british christian medieval mystical poetry, old and new danish hymns, and a lot more. Mikael won the award for Best Composer at Steppeulven 2016 (danish grammy awards), and Kloster’s final linguistically english album “Half Dream, Half Epiphany” was nominated for Album of the Year at both Steppeulven and Danish Music Awards Folk.

Hans Erik “HES” Schei was a part of christian folk legendaries Kari Hansa & Gregers Hes during the seventies. The band pretty much singlehandedly provided the Norwegian Jesus movement its soundtrack, and can be found on the cult vinyl release “Åpne kirkens dører” (open the doors of the church), a compilation by art curator Lars March Finnborud. The band were on the verge of making it on the secular market, when they disbanded.

Maria Solheim has been an artist for twenty years, and has gracefully operated within and outside the confines of the church. She recently released the album Stories of New Mornings.

Martin Bjørnersen has been music journalist for twenty five years, the last decade writing for Klassekampen. He’s had a special focus on afro american music, which naturally led to exploring the cultural ties and tensions between secular and christian popular music, and the taboos that follow on both sides of the fence. Bjørnersen has practical experience from the industry as a DJ and producer.

The conversation is moderated by Stian Kilde Aarebrot. Aarebrot is theologian and writer. He’s a former guitarist of bands Vardøger and The Crest, been leading worship in Sub Church, and was central to the production of the worship record Sub Church-Vol I-III

 

 

Gudstjeneste

Tema for møtene: Det er fullbrakt!

Begrepene rettferdig og urettferdig er ord vi kan, nesten før vi har språk. Vi har forventninger til livet, til andre og til oss selv. Vi reagerer når livet oppleves urettferdig. Noen ganger er dette fordi vi eller de rundt oss tråkker over grenser for hva vi oppfatter som rett og galt. Oftere handler det om relasjoner, der vi både kan få mer eller mindre enn det vi mener vi fortjener. Guds verden kan se annerledes ut enn sånn vi ser verden. Å bli behandlet likeverdig trenger ikke bety rettferdig. Det ser vi i Bibelen, hvor den rike mannen blir bedt om å selge alt han eier og følge Jesus, mens Jesus ikke forventer annet enn en bønn om å bli husket på av røveren på korset.

Jesu siste ord før han dør på korset er: “Det er fullbrakt!”
Det at alle mennesker, uavhengig av sine gjerninger, får komme til Gud og ha en relasjon med han, er urettferdig og ufortjent. Dette er en gave gitt til oss, gjennom at Jesu tok på seg vår skyld og gav seg selv i vårt sted. Fordi dette er en gave og ikke noe vi kan oppnå, kan vi tro på at vi alle er likeverdige med betingelsesløs verdi i Guds øyne og har lik mulighet til en relasjon med Han. Om man er fattig eller rik, trygg i troen eller sterk i tvilen, suksessfull eller nederst på samfunnets rangstige, så står vi alle likeverdige foran Gud som mottakere av hans nåde.

Jesus sier: Kom til meg alle som strever og har tungt å bære, og jeg skal gi dere hvile. Kanskje er det den hvilen vi innerst inne lengter etter? At vi kan tro på Jesu gjerning på korset er en forsoning og gave til oss? Og kanskje er det først når vi slutter å prøve å rettferdiggjøre oss selv og det vi gjør, at vi skjønner at Gud allerede har reparert vår relasjon til Han og gitt oss det vi trenger?