Program

Seminar: “Tro på at Gud har troen på deg”

Det kan være utfordrende å snakke ærlig om livet og troen, kanskje spesielt når vi opplever motgang og tvil. Vi kan velge å holde tanker og følelser for oss selv, fordi vi er redde for hvordan de vil bli tatt imot av andre. Vil jeg bli avvist? Vil folk miste troen på meg? Tenke at jeg er svak eller ikke strekker til? Vil Gud miste troen på meg? Seminaret vil handle om å finne sin identitet og trygghet i Gud, og om det å snakke ærlig med hverandre om hvordan vi har det i livet og med troen.

Jan Dørum jobber til daglig som evangelist og foredragsholder i Maritastiftelsen. Han reiser rundt i hele landet for å holde foredrag om sine erfaringer med blant annet rusmisbruk. Han er kanskje den som har holdt flest foredrag for konfirmanter i Norge, og er kjent for sin evne til å inspirere og kommunisere med et mangfold av mennesker.

 

English: Being honest about life and faith can be challenging,maybe especially when we go through hardships and times of doubt. We might choose to keep thoughts and feelings to ourselves, because we are afraid of how the receiving part will react. Will I be rejected?  Will people lose their faith in me? Will they think of me as weak and not measuring up? Is God going to lose faith in me? This seminar will involve finding identity and safety in God, and how to honestly talk with each other about how life and faith really is.

Jan Dørum is working daily as an evangelist and lecturer in Maritastiftelsen. He travels around the whole country to lecture about his experiences with drug abuse, among other topics.  He might be the person who has given the most lectures to youth groups in Norway. He is well known for his gift to inspire and communicate with a vast variety of people.

Artister | Artists

Listener (US)

Hvis din beste venn var et band, hvem ville de være? Jeg tror de kunne vært noe sånt som Listener. Listener er nemlig et band med bestevenner, som har opplevd gode og dårlige tider, og har overlevd med sanger. Ingen andre kjenner deg som dem, og ikke noe annet band kan beskrive hvordan du har det som dem. De har grepet akkurat de riktige ordene og akkurat den riktige lyden og festet på dem alle våre dypeste følelser, vår største frykt, våre tøffeste utfordringer og alle våre utemmede håp. Dette er en gjeng som holder seg tett til ditt hjerte, uansett hvor du går, hvem du er sammen med og hvordan du har det. Når du setter på et Listener-album er hver sang som en gammel venn, og  hvert øyeblikk minneverdig.

Listener startet i 2002 som et soloprosjekt, men har gjennom årene utviklet seg til å bli et fullblods rock’n’roll-band som har turnert verden over fra deres base i Kansas City, Missouri. Dan Smith på vokal og bass, Kris Rochelle på trommer og Jon Terrey på gitar serverer deres egen versjon av Talk Music, tankevekkende småerting fra scenen, musikk som holder hodet i gang og ord som tar grep om hjerterota. Listener er en nesten perfekt balanse mellom ord og musikk.

English: If your best friend was a band, who would they be? I think they might be something like Listener. Because Listener is a band of best friends, who have experienced the best and worst of times, and have survived on songs. No one knows you like they do and no other band can describe how you feel like they can. They have captured just the right words and just the right sounds and pinned on them all of our deepest emotions, our greatest fears, our toughest challenges, and our unbridled hopes. This is a group that sticks close to your heart no matter where you go, who you’re with, or how you feel. When you put in a Listener album every song is like an old friend and every moment enjoyable.

Beginning in 2002 as a solo act the band Listener has evolved over the years into a full fledged rock and roll band, and has toured the world over playing their brand of Talk Music. Based out of Kansas City Missouri with Dan Smith on vocals and bass, Kris Rochelle on drums, and Jon Terrey on guitar. With thought provoking stage banter, music that keeps your mind busy, and words that quickly take hold of your heart, Listener is a near perfect balance of what words and music are supposed to be.

Program

Workshop: En grønnere hverdag

Hanne Cecilia Aass er utdannet zoolog og økolog og jobber i NRK som programleder og produsent i Ut i naturen-redaksjonen. Hun har blant annet vært programleder i TV-serien Naturligvis som gikk på NRK i 2016, og er aktuell med boka «Naturligvis – inspirasjon til en grønnere hverdag», som bygger på TV-serien med samme navn.  

Aass utforsker hvordan man kan leve mer i pakt med naturen selv om man bor urbant og tviholder på komfort. For eksempel ved å dyrke din egen kortreiste mat, høste gratis av det naturen selv har å tilby, lage din egen giftfrie kosmetikk, og hvordan redde humlene, biene og fuglene. Hun ønsker å vise at det ikke bare er overkommelig, men også gøy å gjøre en innsats for å redde jorda. På SÅ vil Hanne Cecilia inspirere oss ved å gi oss tips og vise fram noen produkter hun har laget.

 

English: A greener today. Hanne Cecilie Aass is a zoologist and ecologist hosting and producing the NRK TV show «Ut i naturen» (Out in nature). She has also been the host of the NRK TV show «Naturligvis» in 2016, and based on this she just published the book «Naturligvis – inspirations for a greener everyday life».

Aass explores how one can live in agreement with nature, even in an urban and comfortable environment. How to grow your own food, harvest what nature has to offer, make your own toxic free cosmetics and how to save the bumlebees and the birds are examples of what Hanne Cecilie will show us. She wants to show us that it is not only manageable, but also fun making an effort to save earth. At SÅ Hanne Cecilia will inspire us through tips and tricks and will also show us some products she’s made.

Gudstjeneste

SÅ for barn og unge!

3-10 år: Som tidligere år blir det barneklubb under gudstjenestene torsdag-søndag. Her vil det bli andakt, aktiviteter og masse moro!
10-15 år: SULT (Subs Unge Lovende Tenåringer) vil ha opplegg for unge tenåringer. Det blir andakt, bading, natursti, brettspill, kunstnerisk utfoldelse, teaterlek og bønn.

 

 

Artister | Artists

KitFai (NO)

Nostalgitrip. KitFai ble startet opp i 2013 da fem venner bestemte seg for å lage musikk på samme måten som den musikken de hadde vokst opp med. Med inspirasjonskilder som Mew, Paramore, Further Seems Forever og Matchbook Romance er det ikke vanskelig å se for seg at KitFai kanskje skulle ønske de slo an i 2004.
Du tenker kanskje det er en dum ting? Tvert imot. Studier viser at den varme, nostalgiske følelsen man får når man mimrer over gode stunder er sterkere og mer positiv enn følelsen man hadde i utgangspunktet. Om du følte at plata du alltid hørte på da du var 17 endret livet ditt, er det bare å høre på KitFai, så kanskje du kan spare noen kroner på både terapi og sentralstimulerende midler. KitFai har tidligere gitt ut EP-en Grip, som mottok gode tilbakemeldinger og ble spilt en del på P3 gjennom Urørt.
Det samme gjelder de to enkeltstående singlene Down og In Every Way. Down ble også brukt i NRK-serien Unge Lovende.
Det er på scenen KitFai trives best. De har fra dag én hatt sitt hovedfokus på live-spilling, og har siden 2013 spilt over store deler av landet. Noen nevneverdige eksempler er Pstereofestivalen, Slottsfjell-festivalen, OverOslo, Skjærvafest, by:Larm og support for Deaf Havana i Oslo. Bandmedlemmene har tidligere spilt i band som Leprous, Shevils, Over the Trees og Psyence Fiction.
KitFai tilbrakte deler av 2017 i studio, og har nå spilt inn sin første fullengder. Debutplata blir å finne i hyllene i løpet av 2018.

English: Nostalgia trip: In 2013 five friends decided to start making music in the same vein as the
music they grew up with. Inspired by bands like Mew, Paramore, Further Seems Forever
and Matchbook Romance it is highly possible that KitFai might wish they had started
playing as early as in 2004.You might think that’s a negative thing? On the contrary. Studies show that the warm,nostalgic sensation you get when reminiscing about happy moments in the past gives you a stronger and more positive emotion than the feelings you had when it actually happened. If the album you listened to at 17 changed your life, all you need to do is listen
to KitFai, and you might save a quid or two on therapy and stimulants. KitFai has released the EP ”Grip”, that received great reviews and was frequently played on the national radio show ”Urørt” on NRK P3. Their singles ”Down” and ”In Every Way”
have also been given plenty of air time, and the former was also used in the NRK TV series ”Unge Lovende”. On stage, KitFai feels at home. Playing live has been their main focus from day one, and they have played all over Norway, including festivals like Pstereo, Slottsfjell, OverOslo, Skjærvafest and by:Larm, as well as supporting Deaf Havana in Oslo. The band members have previously played in bands like Leprous, Shevils, Over the Trees and Psyence Fiction. KitFai spent parts of 2017 in the studio, and their first full length album will hit the shelves this year.

Program

Workshop: Enneagrammet- en modell for personlig og åndelig vekst

Nina Sjøvoll holder kurs/workshop om enneagrammet på SÅ 2018!

Enneagrammet bygger på gammel kristen visdom, men har røtter enda lengre tilbake og brukes i mange sammenhenger. Som andre lignende verktøy, beskriver enneagrammet ulike adferdsmønster.  Enneagrammet hjelper oss med å få innsikt i våre ubevisste motivasjoner, vår indre «autopilot», som preger vårt samspill med andre og Gud. I det den avsløres, får vi større handlefrihet til å bruke hele det potensialet Gud har lagt ned i oss. Enneagrammet er et redskap som hjelper oss å se, forstå og godta oss selv og hverandre. Workshopen vil gi deg kort innføring i de ulike mønstrene. Du vil også få anledning til å finne ditt mønster hvis du ikke allerede vet dette. For de som allerede har jobbet litt med enneagrammet og kjenner sitt mønster vil det fokuseres på den enkeltes utviklingsveier og stressreaksjoner.

Kursholder Nina Sjøvoll jobber til daglig som veileder og formidler av enneagrammet. Hun veileder enkeltmennesker, team, par og ledere. Hennes veiledning av enkeltmennesker er både med hensyn til deres personlige utvikling, men også til åndelig vekst. Hun har mange års erfaring som leder både fra Helse Nord og Avinor. Hun har hovedfag i helsefag og videreutdanning innen psykisk helsearbeid og veiledning. Hun er også sertifisert innen Enneagrammet. For mer info se www.ninasjøvoll.no

Kurset holdes fredag og lørdag 15.00- til senest 18.00, og har maks 25 plasser. Du kan melde deg på til post@safest.no om du ønsker plass. Får du plass på kurset, vil du også få mulighet til en individuell oppfølgingssamtale på ca 30 min underveis på festivalen (avtales med kursholder).

 

THE ENNEAGRAM – a model for personal and spiritual growth.

Nina Sjøvoll will be giving a workshop/course on the Enneagram model at SÅ2018!

The Enneagram builds on ancient Christian wisdom, but has even older roots, and is today used in many areas. Like other similar personality tools, the Enneagram describes different patterns of behaviour. The Enneagram helps us gain insight into our subconscious motivations – our inner “auto pilot” – that affects how we interact with each other and with God. As this is revealed, we are given more freedom to use the full potential that God has put in us. The Enneagram is a tool that helps us see, understand and accept ourselves and each other.

This workshop will give you a short introduction into these different patterns. You will also be aided into finding your own pattern, if you don’t already know it. For those that have already worked with the Enneagram and know their pattern, the focus will be on the individual’s self-development and his/her stress reactions.

Nina Sjøvoll works as an Enneagram supervisor and mediator, guiding individuals, teams, couples and leaders. Her guidance of individuals is focused around personal development, but also spiritual growth. She has management experience from several years as a leader in Helse Nord and Avinor, and an education in health psychology and guidance. She is also a certified Enneagram instructor. Please check www.ninasjovoll.no for more information (in Norwegian).

The course at SÅ2018 will be held on Friday and Saturday from 3 pm – ca. 6 pm, and has a maximum of 25 attendants. Please e-mail post@safest.no to register. An individual 30 min. follow-up meeting with Nina during the festival will also be possible for the participants.

Artister | Artists

Hilma Nikolaisen (NO)

Hilma Nikolaisen tok Norge med storm da hun slapp sitt debutalbum ”Puzzler” i desember 2016. Albumet ble spellemannsnominert og har siden utgivelsen bergtatt norske anmeldere, imponert internasjonale magasiner som Uncut, Shindig! og The Independent, og spredd seg som ild i tørt gress hos musikkelskere over hele verden. Hilma Nikolaisen er for mange allerede en kjent figur. Så tidlig som sent nittitall frekventerte hun Oslo-klubber som So What! og Elm Street med kultbandene Umbrella og the Loch Ness Mouse. Senere sluttet hun seg til bror Emils Serena-Maneesh, et av norsk musikks mest innflytelsesrike band det siste tiåret. Her var Hilma et bærende element i det musikalske uttrykket, formidlet gjennom konserter over hele verden, og ble et mye omtalt, nesten ikonisk innslag i det visuelle uttrykket. I senere tid har hun også gjort seg bemerket som bassist for Anne Grete Preus.

Nå er det hennes eget materiale som står i fokus, og for tiden jobber hun med nytt album. Årene i Serena-Maneesh har lekket noe inn i uttrykket: En sans for sonisk variasjon, detalj og rikdom i stemning, med mørkt og lyst balansert opp mot hverandre. Men dette er på hennes premisser. Den unike vokalen og styrken i låtene er hennes egen, og uttrykket er overraskende, velutviklet og ambisiøs popmusikk. Med fullt band i ryggen har hun det siste året spilt konserter over hele Norge og spilt på de store festivalscenene.  Nå er vi så heldig å få henne til SÅ-festivalen, og vi kan ikke gjøre annet enn å glede oss noe sinnsykt til konsert med en av landets fremste indieartister!

 

English: Hilma Nikolaisen took Norway by storm when she released her debut album ”Puzzler” in December 2016. Now she will soon be back with new music.”Puzzler” was the Hilma Nikolaisen´s debut album that was nominated for the Norwegian
Grammy, Spellemannsprisen. Since its debut in December 2016 it has captivated Norwegian critics, impressed writers for international magazines such as Uncut, Shindig! and The Independent, and spread like wildfire among music critics throughout the world. Hilma Nikolaisen is already a familiarity to many. As early as the late nineties she was a
regular at Oslo clubs like So What! and Elm Street with cult bands like Umbrella and The Loch Ness Mouse. Later she joined her brother Emil´s Serena-Maneesh, one of Norwegian music´s most influential bands the last decade. There Hilma was an important bearing element to the musical expression, communicated at shows throughout the world. She became a talking
point and almost iconic part of the visual expression. Recently she has also been noticed as the bass-player for Anne Grete Preus.

Now it is her own material that gets the attention. The years in Serena- Maneesh has leaked something into the expression: a sense of a sonic variation, detail and riches in the mood, with dark and light balancing each other. But this is on her own terms. The unique vocal and strength in the songs is her own, and the expression is surprising, mature and ambitious pop
music. Last year, backed by a band, she played shows all over the country and the big festival stages. The show at Øyafestivalen, will remain as one of the great moments in 2017, and are thrilled that Hilma is ready to get out on the road again soon. At the moment she is writing a new album, and hopefully we will get a little taste of this at SÅ2018.

Artister | Artists

Kloster (DK)

Siden 2001 har Mikael Rahbæk Andreasen med sitt pastorale folk-prosjekt Kloster skrevet sanger om tro og tvil og smerte og håp. Både som soloartist og med fullt orkester har han satt musikk og melodi til britisk kristen middelaldermystikk, gamle og nye danske salmetekster og mye annet. Mikael vant prisen som årets komponist ved Steppeulven 2016 (den danske utgaven av Spellemannsprisen) og Klosters siste engelskspråklige album ‘Half Dream, Half Epiphany’ ble nomineret som årets album av både Steppeulven og Danish Music Awards Folk. I fjor bidrog han med nye melodier til et offisielt supplement til Den danske salmebok og har i forlengelsen av det begynt å skrive en rekke sanger til salmetekster av den danske dikteren Simon Grotrian (nytt album med disse kommer senere i år).
På SÅ2018 vil Mikael spille to konserter. En på engelsk med eldre og enkelte nye Kloster-sanger, samt en på dansk med Simon Grotrian-tekster (for de nysgjerrige blir tekstene på dansk gjort tilgjengelig som download).


English: Since 2001, Mikael Rahbæk Andreasen and his pastoral folk project Kloster has written songs about faith and doubt, pain and hope. Both as a solo artist and backed by a full orchestra he has been putting music and melody to British Christian medieval mysticism, old as well as new Danish psalms and a lot more.
Mikael won the «Composer of the year» – award at Steppeulven 2016 ( the Danish version of the Grammys or Spellemannsprisen in Norway), and Klosters most recent English-speaking album, «Half Dream, Half Epiphany» was nominated for «Album of the Year» by both Steppeulven and Danish Music Awards Folk.
Last year he contributed with new melodies for an official supplement to The Danish Psalm book. As an extention of this work he has begun writing quite a few songs for psalm texts by the Danish poet Simon Grotrian. These songs will be released on a new album later this year.
At SÅ2018 Mikael will be playing two shows. One will be in English with older material and a few new Kloster songs, and the other will be in Danish accompanied by Simon Grotrian´s texts (for those who wonder, the lyrics in Danish will be made available for download).

 

Artister | Artists

Ava Freddy (NO)

SÅ2018 er meget fornøyd med å presentere en artist fra egne rekker. Ava Freddy er en artist vi vet vil levere en prima konsert på årets festival. Gjennom mange år som liveartist har hun utviklet et særegent musikalsk uttrykk, basert i singer/songwriter-tradisjonen, med låter på norsk og engelsk. Tekstene hennes formidler stemninger, drømmer og opplevelser, og hun tar deg med i en verden av bilder og forestillinger du både kan nikke gjenkjennende til og forundre deg over. Hun er like gjerne budbringer for tankene til et forgiftet eple, som for et menneske med voksesmerter. Uansett tema og fasong på låtene er det imidlertid den karakteristiske stemmen og de alternative perspektivene som er den røde tråden i Ava Freddys musikk. Første album, “Appily Ever After” – produsert av Ava Freddy – ble utgitt våren 2017 av plateselskapet Pretty Young Thing.  Med seg på scenen på SÅ-festivalen har hun Ketil Kielland Lund på keys, trekkspill og flygelhorn, Espen Fladmoe Wolmer på trommer og Hanna Sannes Aanonsen på bass. Vi gleder oss!

 

English: We are very happy to announce an artist from Sub Church’s own ranks to this year’s SÅ festival. During her years as a live artist, Ava Freddy has developed a unique sound, based in the singer/songwriter tradition. Her English and Norwegian lyrics convey moods, dreams and experiences and bring you to a world of images and imaginations, recognisable yet wondrous. Her message could be the thoughts of a poisoned apple or the mind of a man with growing pains, but whatever the theme or shape of Ava Freddy’s songs, her characteristic voice and the alternative perspectives are the common thread in her music. Ava Freddy’s first album, “Appily Ever After”, was released in the spring of 2017, produced by herself and released by the label Pretty Young Thing. On stage at the SÅ festival Ava Freddy will be joined by Ketil Kielland Lund on keyboards, accordion and flugelhorn, Espen Fladmoe Wolmer on drums and Hanna Sannes Aanonsen on the bass. We can’t wait!

 

Artister | Artists

Gregers & HES (NO)

Vi i bookingkomiteen kan med sikkerhet konstatere at det er første gang SÅ-festivalen booker et av høydepunktene fra fjorårets utgave av Skjærgårdssang i Langesund. Men når de levende legendene Gregers og Hes igjen gjør konserter passer de som fot i hose for SÅ-festivalen. Som definerende skikkelser i Jesusvekkelsen på 70-tallet i Norge skrev Gregers og Hes mange av sangene som ble lydsporet til en kultur som har mange likhetstrekk med Sub Church og SÅ-festivalen. Live serveres kampsanger og fredsviser fra 70-tallet i skjønn forening med nyere komposisjoner og livlig prat. Vi gleder oss stort til å høre et repertoar av låter som fremstår like tidløse i dag som de var revolusjonerende for nesten 50 år siden.

English: It is surely the first time ever the same artist has been booked for two such diverse festivals as last year’s Skjærgårdssang in Langesund and the 2018 SÅ festival. But when living legends Gregers and Hes are doing shows again it goes without saying that they should play the SÅ festival.As defining figures in the Norwegian Jesus revival in the 70’s, Gregers and Hes wrote the soundtrack to a culture that has many similarities to Sub Church and the SÅ festival. Fight songs and peace songs from the 70’s are combined with new material and a lively chat. We’re looking forward to a collection of songs as timeless today as they were revolutionary nearly fifty years ago.