26|Tors

Morgenpoesi: Dorte & Elli Kappelgaard

Torsdag kl 10.00, Arken

Morgenpoesi på SÅ2018: Elli Kappelgaard og Dorte Kappelgard er medforfattere til «Ord vind kød – poetiske tekster til kirkeåret». Torsdag morgen leser de fra samlingen, som har blitt beskrevet av en dansk anmelder på denne måten:

”Der er pinseglød og ånd i disse mærkeligt jordnære tekster (…) Ordene skal gå i kødet på os, og det kan godt tage sin tid. Det er det værd. Værd at vente og vove at miste hovedet og finde svar, du slet ikke havde søgt.”

Diktene er inspirert av kirkeårets tekster. Blikket er hverdagslig, og temaene er lek, kamp, lengsel og undring.

English: Morning poetry at SÅ2018: Elli Kappelgaard and Dorte Kappelgard are co-authors of “Word Wind Flesh – Poetical Texts for the Church Year”. Thursday morning they read poetry from the collection, which has been described by a Danish reviewer in this way:

“There’s a Pentecostal glow and spirit in these strangly earthly texts (…) The words must take place in our flesh, and it may take its time. It’s worth it. Worth waiting and daring to lose your head and find answers you had not sought.”

The poems are inspired by the texts of the Church Year. The approach is regular everyday life, and the themes are play, struggle, longing and wonder.

26|Tors

Utekino: Spinal Tap (1984)

Torsdag kveld kl 22.00 popper vi popcorn, henter frem godstoler og ser utekino på hovedscenen! Etter en  avstemming på Facebook, falt valget på komedien Spinal Tap fra 1984. Gjør deg klar for en dyp og rystende fortelling om livet som puddelrockere på 80-tallet.

25|Ons

Kunst: Lina Wallinder

Lina Wallinder (1981) Eksjö, Sverige.

“Jeg tegner følelser. Streken er nerven, essensen”, sier Lina. Det siste året har hun arbeidet med en bildebok for voksne. Mellom årene 1999-2007 laget Lina et fanzine, “Ecce Ancilla Domini” med tegninger og musikk. Tre av disse årene bodde hun i Oslo og var engasjert i Sub Church. Til SÅ vil hun ta med noen bilder som er inspirert av temaet for festivalen – “Det er fullbrakt!”. Hun vil også medvirke i ulike installasjoner på området.

English:

Lina Wallinder (1981) Eksjö, Sweden.

“I draw feelings. The line is the nerve, the essence,” says Lina. In the last year she has worked on a photo book for adults. Between the years 1999-2007, Lina made a fanzine, “Ecce Ancilla Domini” with drawings and music. Three of these years she lived in Oslo and was engaged in Sub Church. She will bring pictures inspired by the theme of the festival – “It is finished!”. She will also be involved in various installations on the festival area.

 

26|Tors

TALER: Jan Dørum

Jan Dørum er en av de få fulltidsarbeidende evangelistene vi har i Norge. Året rundt reiser han til menigheter, kirker, skoler og konferanser for å forkynne eller holde foredrag, og det er ikke uten grunn at han får gjøre dette på fulltid. Han er en mann med mye livsglede, visdom og et stort hjerte for mennesker. Jan opplevde at begge brødrene døde av rusmisbruk og overlevde så vidt selv mange overdoser. Hans sterke livshistorie, evne til å kommunisere, og førstehåndskunnskap med sorg og brutte relasjoner, gjør han til en forkynner med tyngde. Han har en evne til å engasjere og inspirere fra talestolen, og det er vanskelig å gå uberørt fra hans fortellinger om hvordan Gud har båret han gjennom livet. Vi gleder oss til å høre han både som taler og seminarholder på SÅ2018!  

English: Jan Dørum is one of the few full-time working evangelists in Norway. All year round he travels to congregations, churches, schools and conferences to preach the Gospel and lecture. There’s a reason why he does this full-time, as he is a man of zest for life, wisdom and a heart for people. Jan experienced the loss of both his brothers to substance abuse and has barely survived many ODs himself. His powerful testimony of a life lived, ability to communicate and firsthand knowledge on grief and broken social relations, makes him a preacher with a lot of integrity. From the pulpit he embodies the ability to engage and inspire. Therefore it is hard to stay unmoved by his stories of how God has carried him through life. We really look forward to hearing him preach and also lecture at his seminar at SÅ2018.

28|Lør

WORKSHOP: Akrobatikk!

 

LØRDAG kl 15.15

De fleste av oss har vel en gang drømt om å reise avgårde med et sirkus, kunne imponere med triks og lage show som får andre til å gispe og applaudere. Lørdag på SÅ får du muligheten til å teste om akrobatikk faktisk kunne vært en karriere for deg! Eller, iallefall lære deg noen nytt og ha det gøy! Workshopen blir en smakebit på sirkus og akrobatikk, i par og grupper, på en avslappende og morsom måte. Alle er velkommen til å delta, uansett alder!

På hjemmesiden www.wildfire.no kan du lese mer om instruktørene Evelina og Frederic, se videoer av show og lese om deres mange eventyr! Start tøyingen med en gang, så er du klar for akrobatikk på SÅ2018!

English: Many of us have once dreamed of traveling with a circus, being able to impress with tricks and make shows that make others giggle and applaud. Saturday on SÅ, you get the chance to test if acrobatics actually could be a career for you! Or, at least learn something new and  fun!

The workshop will be a taste of circus and acrobatics, in pairs and groups, in a relaxing and fun way. Everyone is welcome to attend, regardless of age!

On the website www.wildfire.no you can read more about the instructors Evelina and Frederic, watch videos of shows they´ve done and read about their many adventures!

28|Lør

Morgenpoesi: IngerE

Lørdag kl 10.00, Arken

IngerE kommer tilbake til SÅ for en morgenstund med tanker og spørsmål om livet.

Det vil være en stund fylt med hennes visepopaktige tekster, med en glad-depressiv tvist om ting hun har tenkt på. Det handler om store skumle spørsmål og hvordan man kan flette dem inn i takknemligheten over å være liten og trygg. Nytes best tilbakelent med en kaffe i hånda og med en smule nysgjerrige ører. Det kan hende at noen vakre venner blander seg inn i lydbildet.

English: Morning and poetry with IngerE
IngerE returns to SÅ for a morning of thoughts and questions about life.
It will be a moment filled with her folk- pop influenced melodies, with a happy-depressive dispute about things she has thought about. It’s about big scary questions and how to melt them into gratitude over being small and safe. Best enjoyed with a coffee in your hand and curious ears. There might be some friends contributing to the performance.

25|Ons

Kunst: Bedehusland – Erlend Berge

Hvert år avvikles flere titalls norske bedehus. De blir til museum, restauranter og skatehaller. Mange bedehus har allerede stått låste og ute av bruk i flere tiår. En unik norsk kulturhistorie er i ferd med å forsvinne. Bedehusene står igjen som fysiske vitner etter den lavkirkelige vekkelsen som bølget gjennom Norge for 100 år siden. I første halvdel av 1900-tallet ble det reist bedehus på dugnad i hver grend fra Lindesnes til Vardø. I 1974 var det liv i 2.621 bedehus. Nå vet ingen hvor mange bedehus det er igjen i landet.

Sommeren 2017 flyttet fotograf Erlend Berge inn i bobil for å reise landet rundt og dokumentere den norske bedehusestetikken. Fotoboka «Sjå, eg kjem snart» kommer på Vårt Land forlag til høsten. Med fotoutstillingen inviteres alle på SÅ til basar og juletrefest før pastellfargene er dekket av hvitmaling, flanellografen er erstatta av prosjektor og bedehuset er blitt kafé.

English: Every year many chapels cease to exist. Instead these buildings are turned into museums, restaurants and skatehalls. Many have already been locked shut, out of use for several decades. A unique piece of Norwegian cultural history is about to disappear.

The chapels are physical witnesses of the low-ecclesiastical revival that washed through Norway a hundred years ago.  In the first half of the nineteen hundreds, thanks to voluntary work, these chapels were built in every tiny corner from Lindesnes to Vardø. In 1974 there were 2.621 chapels up and running. Today no one knows how many there are left in the country.

In the summer of 2017 photographer Erlend Berge moved into a camper to travel the whole country and document the aesthetics of the Norwegian chapels. The photo book «Behold, I am coming soon», will be published by Vårt Land this fall.  With his exhibition, everyone at SÅ are invited to the fair and the Christmas party long before the pastel colours are covered in white paint, the flannelgraph is replaced by the projector and the chapel has turned into a café.

25|Ons

KUNST: Gunhild Sannes Larsen

Gunhild Sannes Larsen (1988) beveger seg et fragmentert landskap hvor hun ønsker gi betrakteren rom til vandre og lete seg frem. Hun arbeider i ulike medium, men materialitet står alltid sentralt, det materielle som er fysisk tilstede, sanselig, men og skjørt og forgjengelig. På SÅ-festivalen vil hun blant annet vise videoinstallasjonen «i bevegelse» hvor man får sette seg ned å bli med inn i øvingsrommet til elevene fra klassen Impro- og bevegelsesøvelser ved Bergen dansesenter. Bli med inn i bevegelsens rom hvor bevegelsen i seg selv er målet. Et rom bortenfor kroppsfiksering, treningshysteri, bortenfor frykten for aldring og kroppens forfall. Å bevege seg i takt med sin egen kropp, sitt eget jeg. Sannes Larsen laget cover art til lovsangsplaten Sub Church ga ut høsten 2017, og hun vil på festivalen vise en kollage-installasjon hvor silketrykkene er skjært opp og dekonstruert. Ved siden av dette vil andre stedsspesifikke arbeid være å finne rundtomkring på festival-området.

English: Gunhild Sannes Larsen (1988) is moving in a fragmented landscape where she wants to give the viewer room to wander and search to find their way. She works in different mediums, but materials are always central in her work. The materials that is physically present and perceivable, yet frail and transient. At SÅ Festival, for one thing, she will exhibit the video installation «In Motion» where you will get to sit down and join the reahearsal space of the students from the class called «Improv and movement» at Bergen Dance Center. Come on into the room of movement where the movement in itself is the goal. A room beyond the body- and, work out- hysteria, beyond the fear of ageing and bodily decay. Moving at the pace of your own body, your own self. Sannes Larsen made the cover art for the worship album that Sub Church released in the fall of 2017. At the festival she will show a collage- installation where the serigraphy is cut into pieces and deconstructed. Besides this, various pieces can be found around the festival area.

28|Lør

TALER: Johne Stødle

Johne Stødle sier han identifiserer seg med disippelen Thomas. En som søker en oppriktig tro, og som stiller spørsmål når han ikke forstår. Johne jobber som menighetsprest i Hasle kirke, i tillegg til å være leder av Ventil- et samtaletilbud for unge voksne i Oslo som driftes av Institutt for Sjelesorg, Modum Bad. Han har også vært redaktør for bønneboken “157 bønner”.

English: Johne Stødle says that he can identify with Thomas the disciple, someone looking for sincere faith and asking questions he doesn’t understand. Johne works as parish priest in Hasle church. He is also in charge of “Ventil” – a counseling service for young adults in Oslo, run by Institutt for Sjelesorg, Modum Bad. He was one of the editors of the book of prayer, “157 bønner” (2015).

25|Ons

TALER: Maria Ledstam

Maria Ledstam er en svenske som tok med seg familien sin og flytta til Oslo for å skrive doktorgrad om kristent syn på arbeid. I de — årene de har vært i Oslo har de vært en stor del av Sub-miljøet. Maria ønsker å leve og formidle en tro som rommer og påvirker hele livet. Hun og mannen Gustav ber stadig nye og gamle venner på middag. Favorittbibelvers for øyeblikket: 1. Kol 1, 15-19.

English: Swedish Maria Ledstam moved together with her family to Oslo to work on a PhD about labour in a Christian perspective. During their years in Oslo she and her family have been an important part of the Sub community. Maria wishes to live and convey a faith that implies and has an impact on the entire life. She and her husband Gustav continuously invite old and new friends home for dinner. Favourite Bible quote is at the moment: 1.Kol. 1. 15-19.