Ole Halvard Sveen

Taler ved gudstjeneste // lørdag

Ole Halvard Sveen er en lavmælt og klok stemme. Hans undrende og omsorgsfulle vesen passer godt for å nyansere og utvide temaet Sannhet.

Vi våger å kalle ham en SÅ-entusiast, og har tidligere både sett ham og flere familiemedlemmer på scenen tidligere utgaver av festivalen. Han selv, som musiker (med noen sjarmerende innslag fra barneflokken), og hans ektefelle Ane Gunhild på talerlister.

Etter en god del år i Oslo og en veteran i Sub Church er han nå godt etablert i Stavern hvor han er tilknyttet Stavern frikirke. 

I tillegg til å se ham på talerstolen, vil du også se ham henge rundt med ungdommene på SÅ2024.

Ole Halvard Sveen

Ole Halvard Sveen is a low-key wise man. His wondering and caring nature is well suited to nuance and expand the theme of this festival – The truth.

We dare to call him an enthusiast of SÅ. It’s been a pleasure to previously both seen him and several family members, on stage in previous editions of the SÅ festival. He himself, as a musician (with some charming children ), and his spouse Ane Gunhild on the speaker list.

After a good number of years in Oslo and a veteran in the Sub Church community, he is now well established in Stavern where he is associated with Stavern Frikirke.

In addition to seeing him on the podium, you will also see him hanging out with the young people at SÅ2024.

Please follow and like us:
Facebook
Instagram

Leave a Reply