Emmanuel Ingelsten

Taler ved gudstjeneste // torsdag

Emmanuel Ingelsten er en nysgjerrig og interessert mann som har møtt mange uttrykk av den kristen tro. Han taler ved torsdagens gudstjeneste.

«Jag har sökt äkthet men också mött mycket brustenhet. Jag har sökt brinnande människor och ibland sett elden falme. Jag har har mött väggen. Jag har mött kärlek och vill säga något om den kanske viktigaste sanningen om oss; att vi är älskade av Gud.», skriver han selv.

Han bor sammen med sin kone og tre barn i Ørebro, hvor han gjerne løper, fikser hus og hage når han ikke er på jobb og bruker hjernen for det meste.

Emmanuel Ingelsten har arbeidet med kirke og kommunikasjon på ulike måter, og i forskjellige kristne sammenhenger. Han har et langt Sub-vennskap bak seg fra DP-tiden og sporadiske møter fram til i dag. Gjensynsgleden blir stor på SÅ2024!

Emmanuel Ingelsten

Emmanuel Ingelsten is a curious man and has met many expressions of Christian faith.

“I’ve been looking for authenticity but I’ve also been met with a lot of resistance. I have searched for burning people and sometimes seen the fire fade. I have met the wall.  I’ve met love and will say something about perhaps the most important truth about us; that we are loved by God.”, he writes.

He lives with his wife and three children in Ørebro, where he likes to run, fix the house and garden, when he is not at work.

Emmanuel Ingelsten have worked with church and communication in different ways, and in different Christian contexts. He has a long Sub Church-friendship behind him, from the DP era and occasional meetings until today. 

We look forward to reunite at SÅ2024 this summer!

Please follow and like us:
Facebook
Instagram

Leave a Reply