Tore Laugerud

Seminar: Fra barnetro til moden tro // lørdag 

Seminaret med tittelen “Fra barnetro til moden tro” handler om hvordan troen henger sammen med vår menneskelighet.

Tro er ikke en fasttømret størrelse, verken i form av et ytre trosinnhold eller en indre overbevisning. Tro er en kapasitet som Gud, Skaperen har nedlagt i hvert eneste menneske og som vekkes og ledes ved Åndens berøring. Som alle andre menneskelige kapasiteter er troen ikke ferdig en gang for alle, men i stadig utvikling. Troen påvirkes av våre erfaringer og vår praksis, men også av vår allmennmenneskelige utvikling fra barn til voksent og modent menneske.

Tore Laugerud er prest i Areopagos og har gjennom et langt liv jobbet med tematikk rundt folks åndelige lengsel i vår tid. Han er også som en nestor å regne innenfor kristen meditasjon. Han ga i 2021 ut boka Guds skjulte stemme – På leting i en sekulær tid (Verbum).

Tore Laugerud – “Fra barnetro til moden tro”

Faith is not a fixed quantity, neither in the form of an external content of faith nor an internal conviction. Faith is a capacity that God, the Creator, has laid down in each and every human being and which is awakened and guided by the touch of the Spirit. Like all other human capacities, faith is not finished once and for all, but in constant development. Faith is influenced by our experiences and our practice, but also by our general human development from child to adult and mature person.

Tore Laugerud is a priest in Areopagos and throughout his long life has worked with themes around people’s spiritual longing in our time. He is also like a nestor to be reckoned with in Christian meditation. In 2021, he published the book God’s hidden voice – In search of a secular time (Verbum).

Please follow and like us:
Facebook
Instagram

Leave a Reply