2024

Karl Wallfridsson

Seminar: Underordnet, samfunnsborger, opprørsk? // lørdag

Seminaret stiller spørsmål om hvor den smale sti går for kristne i verden i dag. Vokalist og tekstforfatter i Pantokrator og Melech, Karl Walfridsson tar for seg utfordringene ved å være kristen i et samfunn som er gudløst, men som likevel bygger på ruinene av kristendommen. Hva vil det si å leve i, men ikke av verden? Hva vil det si å være en borger av himmelen, men også i et kongerike i nord?

Når er det på tide å underordne seg samfunnets forventninger og krav, og når er det på tide å motsette seg? 

Karl Walfridsson

Seminar: «Submissive, citizen, subversive? Where is the narrow path for a Christian today?”

Karl Walfridsson, vocalist and lyricist of Pantokrator and Melech takes on the problem of being Christian in a society that is Godless but yet build on the ruins of Christianity. 

What does it mean to live in, but not of the world? What does it mean to be a citizen of Heaven but also of a Kingdom in the North?

When is it time to submit to society’s expectations and demands, and when is it time to oppose?

“Stand and be true”

Please follow and like us:
Facebook
Instagram

Leave a Reply