Johanna og Martina [Se]

Johanna Ström (f 1979) og Martina Lindh (f 1983) er to venner fra Örebro, Sverige, som skaper sammen med dansen som grunnlag. Johanna jobber som utviklingsleder innen dans og Martina er fysioterapeut og begge har danseutdanning i baggasjen. De har i noen år skapt komposisjoner med utspring i en felles lengsel etter å få utløp for kreativitet.

I stykket de tar med til SÅ, «Rör vid mitt inre», lar de dansen gi liv til sjelens bevegelse og lengsel. Hvordan kan dansen få være kroppens poesi? Hva skjer i møtet mellom indre og ytre bevegelse, og i møtet med hverandre?  Foruten dans møter vi tekster skrevet av Johanna sammen med musikk av ulike komponister.

Johanna og Martina kommer også til å holde en workshop der du er hjertelig velkommen! Du kommer til å få mulighet til å bevege deg i upretensiøse former med bevegelsesglede i fokus. Ingen forkunnskaper nødvendig.

Johanna og Martina [Se]

Johanna Ström (b. 1979) and Martina Lindh (b. 1983) are two friends from Örebro, Sweden, who create together with dance as a basis. Johanna works as a development manager in dance and Martina is a physiotherapist and they both have studied dane. For a few years now, they have been creating compositions based on a common longing to use their creativity.

At SÅ they will show their piece “Touch my interior”, were they let the dance shape the movement and longing of the soul. How can dance be the poetry of the body? What happens when inner and outer movement meet and when we meet each other? In addition to dance, we will be introduced to texts Johanna has written together with music by various composers.

Johanna and Martina will also hold a workshop where you are very welcome! You will have the opportunity to enjoy to move in unpretentious forms. No previous knowledge required.

 

Please follow and like us:
Facebook
Instagram

Leave a Reply