2022

Silver [SE]

Silver er det som skapes når Ellen Vingren og Jenny Gajicki lager pop på svensk. Med sin særegne musikalitet, nerve, varme og improvisasjon, skaper de en sårbarhet og tilstedeværelse på scenen som inviterer lytteren til å ta imot og føle seg hørt. Det har gått noen få år siden debut-EP-en «Frihet 2015-2016» og sommeren 2022 kan vi glede oss til nytt singelslipp.

Silver [SE]

Silver is what happens when Swedish Ellen Vingren and Jenny Gajicki create pop. With their distinctive musicality, nerve, warmth and improvisation, they create a vulnerability and presence on stage that invites the listener to receive and feel heard. A few years has passed since the debut EP “Frihet 2015-2016” and in the summer of 2022 we can look forward to a new single release.

Please follow and like us:
Facebook
Instagram

Leave a Reply