Gunhild Sannes Larsen

Gunhild Sannes Larsen er ansvarlig for kunstscenen på Så.

Gunhild Sannes Larsen (f. 1988) er en billedkunstner basert i Bergen. Hun arbeider hovedsakelig med nonfigurative malerier i stort format, hvor hun drives av en veksling mellom å bygge opp en kompleks komposisjon med transparente fargeflater, og stadig å utfordre seg på å forenkle. Gunhild er interessert i maleriets materialitet og hun forholder seg til det som et objekt, fremfor å kun behandle det som en billedflate. Hennes praksis er i stor grad en leteprosess hvor det handler om å befinne seg i, eller sette seg inn i, en posisjon av å ikke vite. 

Gunhild fullførte i 2021 sin masterutdannelse ved Kunstakademiet i Bergen. Hun har en bachelor i visuell kommunikasjon (2019), samt en bachelor i sosialt arbeid (2012). Gunhild har tidligere hatt soloutstillinger på Nye Bokboden, Bergen (2021), Joy Forum, Bergen (2021), Galleri FI4E, KODE 4, Bergen (2021) og Galleri Bokboden, Bergen (2018). Våren 2022 er hun med i Østlandsutstillingen på Nitja senter for samtidskunst. 

På SÅ2022 vil Gunhild ha det overordnede ansvaret for kunstscenen, samt stille ut egne arbeider på festivalens uteområder. Du kan lese om hvordan hun knytter tematikken for årets festival “Veien” til hennes eget kunstneriske arbeid på denne nettsiden.

Nettside: gunhildsannes.com

Instagram: Gunhild Sannes

Gunhild Sannes Larsen

Gunhild Sannes Larsen (born 1988) is an artist and painter based in Bergen. She is the art curator of SÅ and she will also exhibit some of her own works.

You can find a selection of her works on her website or on Instagram.

Gunhild Sannes SÅ2018.

Please follow and like us:
Facebook
Instagram

Leave a Reply