Guro Rebekka Birkeli

Seminar og workshop: Kristus-inspirert yoga 

Guro Rebekka Birkeli er ei 38 år gammel trebarnsmor som etter mye om og men fant veien til et litt sunnere forhold til kroppen sin gjennom yoga. Fokus på meditasjon, pust og fysiske øvelser gjorde at yoga opplevdes mer helhetlig enn noen annen trening hun hadde blitt utsatt for. Etter et par år med egentrening fant hun veien til en skole som utdanner yogainstruktører i en kristen ramme. Hun er nå utdannet i Hatha og Yin yoga, og har startet Marvel Yoga, en praksisgruppe innen misjons-og dialogorganisasjonen Areopagos. Her leder hun yoga både digitalt og fysisk, gjennom kurs og retreats. På SÅ vil Guro ha et seminar om Kristus-fokusert yoga på torsdag, og lede Kristus-sentrert morgenyoga på fredag og lørdag.

Seminar and workshop: Christus-inspired yoga

Guro Rebekka Birkeli found her way to a healthier relationship with her body through yoga. Focus on meditation, breathing and physical exercises made yoga more holistic than any other exercise she had been exposed to. After a couple of years she found a yoga-instructor school which teaches yoga within a Christian framework. She is now trained in Hatha and Yin yoga, and has started Marvel Yoga, a practice group within the mission and dialogue organization Areopagos. She instructs yoga both digitally and physically, through courses and retreats. At SÅ, Guro will hold a seminar on Christ-centered yoga on Thursday, and lead Christ-centered morning yoga on Friday and Saturday.

Please follow and like us:
Facebook
Instagram

Leave a Reply