Kristoffer Lignell [SE]

Seminar med ikonmaler Kristoffer Lignell

Kristoffer Lignell, bor i Lund med familie og jobber som kommunikatør for den evangeliske-fosterlandsstiftelsen og er ikonmaler. 

Jag har målat ikoner sedan år 2012 och för mig började det med en kärlek till och fascination över de heliga bilderna vilket ledde till en fördjupning i ikonografin.

Kristoffer Lignell

Hans første kurs ble arrangert av Johannes Teologens ikonmalingsskole på Bjärka-Säby der han malte for ikonmaler Marja-Liisa Alm. I 2016 fikk han mulighet til å reise på kurs i Monastero di Bose i Italia og male for en av landets høyest ansette ikonografer, bror Norberto Sechi. Etter dette har han reist tilbake på kurs flere ganger. Han er medlem i Sankt Thomas katolske forsamling i Lund. 

Å se Gud

Ikonet er noe annet enn kunst, det er et formål for bønn og gudstjeneste. Ikon, ordet betyr avbilde, og sier oss noe om at vi avbilder Gud, men gir oss også en visjon om hva vi skal bli, lik Jesus Kristus. Vårt mål er å formes etter Jesus som et bilde (ikon) av den usynlige Gud (Kol 1:15). En grunnleggende tanke innen ikonografi er at noe av bildet alltid fester seg i avbildningen. Derfor er ikonet alltid bærer av det guddommelige og sånn sett en møteplass mellom oss og Gud. Vi møter mengder av bilder i vår hverdag og de former oss. Ikke minst reklamens bilder av ”det gode livet”. Kanskje har behovet aldri vært større for ikonet, det alternative bildet som ikke vil selge oss noe, men lokke oss inn i Guds rike?

Seminar on iconography with Kristoffer Lignell

Kristoffer Lignell lives in Lund in Sweden with his family. He works as a communicator for the EFS, and with iconography.

I’ve painted icons since 2012, and for me it all started with a love of- and fascination for holy pictures. This led me to exploring iconography in depth.

Kristoffer Lignell

His first workshop within iconography was organized by Johannes Teologens Ikonmålarskola, at Bjärka-Säby where he painted for the icon-painter Marja-Liisa Alm. In 2016 he took a course in Monastero di Bose, Italy. Where he painted for one of the most renowned iconographers in Italy, brother Norberto Secchi. He has gone back several times for additional courses. He is also a member of the Saint Thomas catholic association in Lund. 

To see God

The icon is something different from art, it is an object of prayer and worship. Icon, the word means image, tells us something about who we are, images of God, but also gives us a vision of what we are to become, like Jesus Christ. Our goal is to be modeled on Jesus who is the image (icon) of the invisible God (Col. 1:15). A fundamental idea within icongraphy is that something of the original image always remains in the icon. Therefore, the icon is the bearer of the divine and thus a meeting place between us and God. We encounter lots of images in our everyday lives and they shape us. Not least the advertising images of “the good life”. Perhaps the need has never been greater for the icon, the alternative image that does not want to sell us anything but lure us into the kingdom of God?

Please follow and like us:
Facebook
Instagram

Leave a Reply