2020

Hans Erik Schei

Hans Erik Schei (Hes) stiller ut plakater, strektegninger og bokillustrasjoner på SÅ2020. Plakatene ble produsert av det kristne kollektivet Guds Fred på 70-tallet og solgt til inntekt for hjelpearbeidet de drev for vanskeligstilte i Oslo. Strektegningene er fra nyere tid og bokillustrasjonene fra boka «Kongene på haugen» (2016), om barn som har vokst opp i hjem med vold, overgrep eller andre krenkelser. Hans Erik Schei jobbet i 20 år i Kirkens Bymisjon.

English: At SÅ2020 Hans Erik Schei will be exhibiting posters, line drawings and book illustrations. The posters were produced by the christian commune Guds Fred (God’s Peace) in the seventies, and were sold to help the needy in Oslo. The line drawings are recent and the book illustrations are from the book “Kongene på haugen” (2016), about children who have grown up in homes with violence and other forms of abuse. Hans Erik Schei worked for Kirkens Bymisjon for 20 years.

Leave a Reply