2020

Lingo Dronte (DE)

De har spilt sammen i mange år, og nå har Mittli og Linda skapt Lingo Dronte, en fersk duo som utforsker nye musikalske landskap på en eksperimentell og lekende måte. Lingo Dronte finner inspirasjon i ulike fasetter av elektronika, R&B og popmusikk, og er aldri redd for overraskende vendinger. Med effektive minimalistiske arrangementer skaper de et bredt rom for sine – noe fremmedgjorte – stemmer, noen ganger på en hymnisk, energisk og dansbar måte, andre ganger mer innbakt og skjøre. Vi kan se frem til en konsert med stor kreativitet og vakker musikalitet, onsdag kveld på SÅ2020!

English: After years of playing folk music together, Mittli and Linda from the freshly formed duo Lingo Dronte decided to break new ground in a more experimental and playful way. Lingo dronte refers to different facets of electronic, r&b and pop music, never afraid of surprising twists. With effectively minimalistic arrangements they create a wide space for their – occasionally alienated – voices, sometimes in a hymnal, energetic and danceable way, other times more intermediate and fragile. We can look forward to a concert characterized by creativity and beautiful musicality, wednesday night at SÅ2020!

Leave a Reply