2020

Lina Wallinder (SE)

Kulturskaper Lina Wallinder (f.1981 i Sandviken) er utdannet barnekulturforsker og har mange års erfaring med å skape i form av både tekst og bilde samt musikk. Med sin brede kreative skaperevne nærmer hun seg de dype lagene i livet fra flere forskjellige vinkler. Felles for de forskjellige uttrykkene er et godt grunnlag av tro og tillit. 

Källsprång er hennes debutbok, dette er en nydelig grafisk novelle om hvordan det føles når uro overtar ens liv. Det er en billedpoetisk skildring der tegninger og akvarellfarger er vevd sammen med en historiefortellende selv som søker etter et “du”. I det innerste rommet til mennesket er det et svar, en lys flamme, som trassig nekter å slukkes.

Lina vil ha et seminar der hun deler fra opp- og nedturer langs den lange og utfordrende veien mot målet om bokutgivelse. Lina vil også, sammen med Mikael Rahbæk Andreasen, lede oss i kontemplative bønn og lovsangskvelder der du kan sette deg tilbake og lytte eller synge med.

Lina Wallinder creates with word, music and pictures

Cultural creator Lina Wallinder (born 1981 in Sandviken) is an educated researcher of children’s culture. She has many years of experience in artistic creation in the form of text and image as well as music. With her wide creative ability she approaches the deep layers of life from several different angles. Common to the various expressions is a foundation of faith and trust.

Källsprång is her debut book, this is a beautiful graphic short story about how it feels when turmoil takes over one’s life. It is a pictorial poetic depiction where drawings and watercolors are woven together with a storytelling self searching for a “you”. In the innermost room of man there is an answer, a bright flame, which defies refusing to extinguish.

Lina will have a seminar where she shares from ups and downs along the long and challenging road towards the goal of publishing her book. She will also, together with Mikael Rahbæk Andreasen, lead us in evenings of contemplative prayer and worship where you can sit back and listen or sing along if you like.

Leave a Reply