2020

Sindre Tysdal

Veien fra post-punk/new wave til akustisk viserock, er kortere enn man skulle tro! Sindre Tysdal har tidligere slått løs på gitaren og sunget i bandet TYST!, men er nå aktuell med et noe roligere uttrykk. Hans utfordrende og aktuelle tekster passer like fint i en akustisk ramme som i et bråkeband. Februar 2020 slipper han tre ferske låter, der den ene låten “Samaritan” ble skrevet i frustrasjon over hvordan man kan bli dømt for å hjelpe andre, og at samfunnet stadig blir mer individualistisk og egosentrisk. Inspirasjonen henter han fra fortellingen i Lukasevangeliet om den barmhjertige samaritan, som beskriver vår utilstrekkelighet i møte med mennesker som trenger hjelp, tross vår velstand. Låten er starten på et prosjekt, hvor han skal lage sanger basert på lignelser fra Det Nye Testamentet, og til slutt samle dette til et album. For Sindre handler det om å starte med seg selv og kunne formidle et håp til andre. Han skriver også dikt, og på SÅ2020 skal vi få oppleve både poesi og toner, da han skal holde en poetisk morgenkonsert.

English: The road going from post-punk/new wave to acoustic singer/songwriter-rock, is shorter than you would think. Previously Sindre Tysdal did guitars and vocals in the band TYST!, but is now relevant in a calmer expression. His lyrics are full of edge and reflection, that fit just as well in an acoustic frame as in a punk band. In February 2020, he will release three fresh songs, among them “Samaritan”. It was written in frustration with how you can be judged for helping others, and the way society increasingly is getting more individualistic and egocentric. He draws inspiration from the story of the Gospel of Luke, and describes our inadequacy in meeting people who need help, despite our prosperity. The song is the start of a project, where he will create songs based on New Testament parables, and eventually compile these into an album. For Sindre, it is about starting with yourself and being able to convey hope to others. He also writes poems, and at SÅ2020 we will experience both poetry and music, as he will hold a poetic morning concert.

Leave a Reply