Bokbinde-workshop

En kort introduksjon til bokbinding hvor du får prøve noen enkle brette- og syteknikker. Workshopen varer kun to timer, så vi rekker ikke lære å lage sånn skikkelige hardcover-bøker, men når du først har begynt å vandre på bokbinde-veien, vil det ikke være langt å gå dit. Tenk å få lage din egen bok!

Gunhild Sannes (f. 1988) tok kurs i bokbinding da hun studerte Visuell Kommunikasjon og har brukt dette videre i eget kunstnerisk arbeid. Hun studerer nå master på Kunstakademiet i Bergen.

For mer, besøk nettsiden gunhildsannes.com eller instagram @gunhildsannes.

Kunststudent Gunhild Sannes, som blant annet lager kunstbøker, vil holde workshopen.

Bookbinding workshop

This workshop is a short introduction to bookbinding where you can try some simple folding and sewing techniques. The workshop will only last two hours, so we don’t have time to learn how to make real hardcover books. Luckily, once you have started walking on the bookbinding road, it’s not that far to go. Imagine making your own book!

Gunhild Sannes (b. 1988) took a bookbinding course when she studied Visual Communication and has since used this in her own art work. She is now taking a masters at Kunstakademiet (The Academy of Fine Arts) in Bergen.

For more, visit her web site at gunhildsannes.com or instagram account @gunhildsannes.

Leave a Reply