Veiarbeid – troen blir til mens vi gjør

Hvordan kan din gudstro få praktisk betydning i ditt liv?

Stian Kilde Aarebrot er teolog, prest i stiftelsen Areopagos og leder for Etter Kristus, et nettverk for kristen trospraksis og etterfølgelse, som ble startet opp i Sub Church i 2009. Han har skrevet flere bøker og i 2018 fikk hans siste bok Kunsten å forme livet – plastisk teologi mye oppmerksomhet for sin lettbeinte måte å blande gamle kirkehistoriske innsikter med moderne hjerneforskning og psykologi.

Sammen med Erik Aarmo, Vegard Holm og flere andre stemmer i Etter Kristus-nettverket har Stian nå skrevet en slags praktisk oppfølger: Veiarbeid – å følge Jesus, ett eksperiment av gangen. I bunn og grunn handler alt som skjer i Etter Kristus om å møtes for å hjelpe hverandre til konkrete praksiser inspirert av Jesu livsvisdom.

Så hvordan ser det ut å oversette det Jesus gjorde til i dag, Stian? «For eksempel kan det at Jesus søkte tid for seg selv i dag bety digital avrusning og måtehold. Og datidens samaritanere kan kanskje i dag være tiggerne på gata, eller sossen på Frogner (om du ikke liker denslags). Og fotvask…ja, kanskje hjelpe den gamle naboen med mathandlingen?»

Stian skal tale og holde seminar på SÅ2020. 

Les om Etter Kristus

Roadworks – building faith

How can your belief be of practical significance in your life?

Stian Kilde Aarebrot is a priest in the Areopagos foundation and leads Etter Kristus (Follow Christ), a network for Christian practices and discipleship co-hosted by Sub Church. He has written several books. Kunsten å forme livet – plastisk teologi (The Art of Shaping your Life – plastic theology, 2018) got a lot of attention for its mix of insights from ancient church history and psychology.

Together with Erik Aarmo, Vegard Holm and several other in the Etter Kristus network, Stian has now written what is resembling a practical sequel: Veiarbeid – å følge Jesus, ett eksperiment av gangen (Roadworks – to follow Jesus, one experiment at the time). Essentially, in Etter Kristus we meet up to help each other to conduct certain practises inspired by Jesus’ wisdom of how to live our life today. In example, Jesus, a man who sought time for him self can mean digital detox for us. Jesus seeking the Samaritans, may mean spending time with beggars now. And foot washing, may mean helping the old neighbour with the groceries shopping.

Stian will speak and hold a seminar on SÅ2020.

Leave a Reply