Morgenpoesi: Dorte & Elli Kappelgaard

Torsdag kl 10.00, Arken

Morgenpoesi på SÅ2018: Elli Kappelgaard og Dorte Kappelgard er medforfattere til «Ord vind kød – poetiske tekster til kirkeåret». Torsdag morgen leser de fra samlingen, som har blitt beskrevet av en dansk anmelder på denne måten:

”Der er pinseglød og ånd i disse mærkeligt jordnære tekster (…) Ordene skal gå i kødet på os, og det kan godt tage sin tid. Det er det værd. Værd at vente og vove at miste hovedet og finde svar, du slet ikke havde søgt.”

Diktene er inspirert av kirkeårets tekster. Blikket er hverdagslig, og temaene er lek, kamp, lengsel og undring.

English: Morning poetry at SÅ2018: Elli Kappelgaard and Dorte Kappelgard are co-authors of “Word Wind Flesh – Poetical Texts for the Church Year”. Thursday morning they read poetry from the collection, which has been described by a Danish reviewer in this way:

“There’s a Pentecostal glow and spirit in these strangly earthly texts (…) The words must take place in our flesh, and it may take its time. It’s worth it. Worth waiting and daring to lose your head and find answers you had not sought.”

The poems are inspired by the texts of the Church Year. The approach is regular everyday life, and the themes are play, struggle, longing and wonder.

Leave a Reply