Kunst: Bedehusland – Erlend Berge

Hvert år avvikles flere titalls norske bedehus. De blir til museum, restauranter og skatehaller. Mange bedehus har allerede stått låste og ute av bruk i flere tiår. En unik norsk kulturhistorie er i ferd med å forsvinne. Bedehusene står igjen som fysiske vitner etter den lavkirkelige vekkelsen som bølget gjennom Norge for 100 år siden. I første halvdel av 1900-tallet ble det reist bedehus på dugnad i hver grend fra Lindesnes til Vardø. I 1974 var det liv i 2.621 bedehus. Nå vet ingen hvor mange bedehus det er igjen i landet.

Sommeren 2017 flyttet fotograf Erlend Berge inn i bobil for å reise landet rundt og dokumentere den norske bedehusestetikken. Fotoboka «Sjå, eg kjem snart» kommer på Vårt Land forlag til høsten. Med fotoutstillingen inviteres alle på SÅ til basar og juletrefest før pastellfargene er dekket av hvitmaling, flanellografen er erstatta av prosjektor og bedehuset er blitt kafé.

English: Every year many chapels cease to exist. Instead these buildings are turned into museums, restaurants and skatehalls. Many have already been locked shut, out of use for several decades. A unique piece of Norwegian cultural history is about to disappear.

The chapels are physical witnesses of the low-ecclesiastical revival that washed through Norway a hundred years ago.  In the first half of the nineteen hundreds, thanks to voluntary work, these chapels were built in every tiny corner from Lindesnes to Vardø. In 1974 there were 2.621 chapels up and running. Today no one knows how many there are left in the country.

In the summer of 2017 photographer Erlend Berge moved into a camper to travel the whole country and document the aesthetics of the Norwegian chapels. The photo book «Behold, I am coming soon», will be published by Vårt Land this fall.  With his exhibition, everyone at SÅ are invited to the fair and the Christmas party long before the pastel colours are covered in white paint, the flannelgraph is replaced by the projector and the chapel has turned into a café.

Leave a Reply