KUNST: Gunhild Sannes Larsen

Gunhild Sannes Larsen (1988) beveger seg et fragmentert landskap hvor hun ønsker gi betrakteren rom til vandre og lete seg frem. Hun arbeider i ulike medium, men materialitet står alltid sentralt, det materielle som er fysisk tilstede, sanselig, men og skjørt og forgjengelig. På SÅ-festivalen vil hun blant annet vise videoinstallasjonen «i bevegelse» hvor man får sette seg ned å bli med inn i øvingsrommet til elevene fra klassen Impro- og bevegelsesøvelser ved Bergen dansesenter. Bli med inn i bevegelsens rom hvor bevegelsen i seg selv er målet. Et rom bortenfor kroppsfiksering, treningshysteri, bortenfor frykten for aldring og kroppens forfall. Å bevege seg i takt med sin egen kropp, sitt eget jeg. Sannes Larsen laget cover art til lovsangsplaten Sub Church ga ut høsten 2017, og hun vil på festivalen vise en kollage-installasjon hvor silketrykkene er skjært opp og dekonstruert. Ved siden av dette vil andre stedsspesifikke arbeid være å finne rundtomkring på festival-området.

English: Gunhild Sannes Larsen (1988) is moving in a fragmented landscape where she wants to give the viewer room to wander and search to find their way. She works in different mediums, but materials are always central in her work. The materials that is physically present and perceivable, yet frail and transient. At SÅ Festival, for one thing, she will exhibit the video installation «In Motion» where you will get to sit down and join the reahearsal space of the students from the class called «Improv and movement» at Bergen Dance Center. Come on into the room of movement where the movement in itself is the goal. A room beyond the body- and, work out- hysteria, beyond the fear of ageing and bodily decay. Moving at the pace of your own body, your own self. Sannes Larsen made the cover art for the worship album that Sub Church released in the fall of 2017. At the festival she will show a collage- installation where the serigraphy is cut into pieces and deconstructed. Besides this, various pieces can be found around the festival area.

Leave a Reply