TALER: Sr. Anne-Lise

Anne-Lise Strøm kommer fra de kontemplative dominikanerinnene på Lunden kloster i Oslo, og har de siste årene hatt flere inspirerende taler i Sub Church. I 2008 ble hun tildelt Norske kirkeakademiers brobyggerpris, men begrunnelsen at «hennes engasjement for medmennesker er like inderlig enten det gjelder medsøstre og medarbeidere på Lunden, mennesker som søker hjelp og veiledning – unge som gamle, troende som ikke- eller annerledes-troende, mennesker som faller innenfor eller utenfor samfunnet.” Søster Anne-Lise har sagt at evangeliet er hennes viktigste leveregel, og at lengselen som driver henne, er en absolutt forening med Gud.

English: Anne-Lise Strøm comes from the contemplative dominicanans at Lunden Monastery in Oslo, and has in recent years had several inspiring talks in the Sub Church. In 2008 she was awarded with the Norwegian Church Academy’s bridge builder award, based on that “her commitment to fellow human beings is equal, whether it concerns fellow sisters and employees at Lunden, people seeking help and guidance – young as old, believers as non-believers, people falling within or outside society.” Sister Anne-Lise has said that the gospel is her most important rule of life, and that the longing that drives her is an absolute union with God.

Leave a Reply