Tro på at Gud har troen på deg –…

Det kan være utfordrende å snakke ærlig om livet og troen, kanskje spesielt når vi opplever motgang og tvil. Vi kan velge å holde tanker og følelser for oss selv, fordi vi er redde for hvordan de vil bli tatt imot av andre. Vil jeg bli avvist? Vil folk miste troen på meg? Tenke at jeg er svak eller ikke strekker til? Vil Gud miste troen på meg? Seminaret vil handle om å finne sin identitet og trygghet i Gud, og om det å snakke ærlig med hverandre om hvordan vi har det i livet og med troen.

Jan Dørum jobber til daglig som evangelist og foredragsholder i Maritastiftelsen. Han reiser rundt i hele landet for å holde foredrag om sine erfaringer med blant annet rusmisbruk. Han er kanskje den som har holdt flest foredrag for konfirmanter i Norge, og er kjent for sin evne til å inspirere og kommunisere med et mangfold av mennesker.

English: Being honest about life and faith can be challenging,maybe especially when we go through hardships and times of doubt. We might choose to keep thoughts and feelings to ourselves, because we are afraid of how the receiving part will react. Will I be rejected?  Will people lose their faith in me? Will they think of me as weak and not measuring up? Is God going to lose faith in me? This seminar will involve finding identity and safety in God, and how to honestly talk with each other about how life and faith really is.

Jan Dørum is working daily as an evangelist and lecturer in Maritastiftelsen. He travels around the whole country to lecture about his experiences with drug abuse, among other topics.  He might be the person who has given the most lectures to youth groups in Norway. He is well known for his gift to inspire and communicate with a vast variety of people.

Leave a Reply