SEMINAR: Enneagrammet-en modell for personlig og åndelig vekst

Fredag & lørdag 15.15 – ca 17.30. Kun for påmeldte!

Nina Sjøvoll holder kurs/workshop om enneagrammet på SÅ 2018! Enneagrammet bygger på gammel kristen visdom, men har røtter enda lengre tilbake og brukes i mange sammenhenger. Som andre lignende verktøy, beskriver enneagrammet ulike adferdsmønster.  Enneagrammet hjelper oss med å få innsikt i våre ubevisste motivasjoner, vår indre «autopilot», som preger vårt samspill med andre og Gud. I det den avsløres, får vi større handlefrihet til å bruke hele det potensialet Gud har lagt ned i oss. Enneagrammet er et redskap som hjelper oss å se, forstå og godta oss selv og hverandre. Workshopen vil gi deg kort innføring i de ulike mønstrene. Du vil også få anledning til å finne ditt mønster hvis du ikke allerede vet dette. For de som allerede har jobbet litt med enneagrammet og kjenner sitt mønster vil det fokuseres på den enkeltes utviklingsveier og stressreaksjoner.

Kursholder Nina Sjøvoll jobber til daglig som veileder og formidler av enneagrammet. Hun veileder enkeltmennesker, team, par og ledere. Hennes veiledning av enkeltmennesker er både med hensyn til deres personlige utvikling, men også til åndelig vekst. Hun har mange års erfaring som leder både fra Helse Nord og Avinor. Hun har hovedfag i helsefag og videreutdanning innen psykisk helsearbeid og veiledning. Hun er også sertifisert innen Enneagrammet. For mer info se www.ninasjøvoll.no

Kurset holdes fredag og lørdag 15.00- til senest 18.00, og har maks 25 plasser (samme deltakere begge dager). Du kan melde deg på til post@safest.no om du ønsker plass. Får du plass på kurset, vil du også få mulighet til en individuell oppfølgingssamtale på ca 30 min underveis på festivalen (avtales med kursholder).

THE ENNEAGRAM – a model for personal and spiritual growth.

Nina Sjøvoll will be giving a workshop/course on the Enneagram model at SÅ2018!

The Enneagram builds on ancient Christian wisdom, but has even older roots, and is today used in many areas. Like other similar personality tools, the Enneagram describes different patterns of behaviour. The Enneagram helps us gain insight into our subconscious motivations – our inner “auto pilot” – that affects how we interact with each other and with God. As this is revealed, we are given more freedom to use the full potential that God has put in us. The Enneagram is a tool that helps us see, understand and accept ourselves and each other.

This workshop will give you a short introduction into these different patterns. You will also be aided into finding your own pattern, if you don’t already know it. For those that have already worked with the Enneagram and know their pattern, the focus will be on the individual’s self-development and his/her stress reactions.

Nina Sjøvoll works as an Enneagram supervisor and mediator, guiding individuals, teams, couples and leaders. Her guidance of individuals is focused around personal development, but also spiritual growth. She has management experience from several years as a leader in Helse Nord and Avinor, and an education in health psychology and guidance. She is also a certified Enneagram instructor. Please check www.ninasjovoll.no for more information (in Norwegian).

The course at SÅ2018 will be held on Friday and Saturday from 3 pm – ca. 6 pm, and has a maximum of 25 attendants. Please e-mail post@safest.no to register. An individual 30 min. follow-up meeting with Nina during the festival will also be possible for the participants.

Leave a Reply