Tema for møtene: Det er fullbrakt!

Begrepene rettferdig og urettferdig er ord vi kan, nesten før vi har språk. Vi har forventninger til livet, til andre og til oss selv. Vi reagerer når livet oppleves urettferdig. Noen ganger er dette fordi vi eller de rundt oss tråkker over grenser for hva vi oppfatter som rett og galt. Oftere handler det om relasjoner, der vi både kan få mer eller mindre enn det vi mener vi fortjener. Guds verden kan se annerledes ut enn sånn vi ser verden. Å bli behandlet likeverdig trenger ikke bety rettferdig. Det ser vi i Bibelen, hvor den rike mannen blir bedt om å selge alt han eier og følge Jesus, mens Jesus ikke forventer annet enn en bønn om å bli husket på av røveren på korset.

Jesu siste ord før han dør på korset er: “Det er fullbrakt!”
Det at alle mennesker, uavhengig av sine gjerninger, får komme til Gud og ha en relasjon med han, er urettferdig og ufortjent. Dette er en gave gitt til oss, gjennom at Jesu tok på seg vår skyld og gav seg selv i vårt sted. Fordi dette er en gave og ikke noe vi kan oppnå, kan vi tro på at vi alle er likeverdige med betingelsesløs verdi i Guds øyne og har lik mulighet til en relasjon med Han. Om man er fattig eller rik, trygg i troen eller sterk i tvilen, suksessfull eller nederst på samfunnets rangstige, så står vi alle likeverdige foran Gud som mottakere av hans nåde.

Jesus sier: Kom til meg alle som strever og har tungt å bære, og jeg skal gi dere hvile. Kanskje er det den hvilen vi innerst inne lengter etter? At vi kan tro på Jesu gjerning på korset er en forsoning og gave til oss? Og kanskje er det først når vi slutter å prøve å rettferdiggjøre oss selv og det vi gjør, at vi skjønner at Gud allerede har reparert vår relasjon til Han og gitt oss det vi trenger?