Transport

SÅ2016 avholdes på Gausdal leirsted i Åmot. Festivalområdet ligger et lite stykke nordvest for Drammen og man kan komme seg dit både med kollektivtransport, bil eller med sykkel (for de som er litt mer av den sporty typen). Reisetid med motoriserte kjøretøy er omtrent 1 time og 20 minutter fra Oslo.

Bil er et yndet framkomstmiddel for mange. Det vil være mulighet for å parkering i nærheten av festivalområdet.

Adressen til festivalområdet er: Gnr 59 Bnr 16,  3340 Åmot

Tog er kanskje den beste muligheten om du ønsker å reise kollektivt. Vi tilbyr å komme og hente deltakere på enten Åmot skysstasjon eller Vikersund stasjon på visse ankomsttider. Disse er: 

Onsdag: Vikersund 13:10, Åmot 14:30 eller Vikersund 18:00.

Torsdag: Vikersund 13:10, Åmot 14:30 eller Vikersund 18:00.

Skyss må bestilles på easorbo@gmail.com. Det vil ikke være biler på disse ankomsttidene uten at det er forhåndsbestilt per e-post.

Skyssen korresponderer med følgende reiseforslag:

Fra Oslo:

Alt 1.

 1. Tog til Vikersund kl 12:03 
 2. Ankomst Vikersund 13:10 
 3. Skyss 13:10 fra Vikersund.

Alt 2.

 1. Tog til Vikersund via Hønefoss 15:43
 2. Ankomst Vikersund 17:53
 3. Skyss 18:00 fra Vikersund


Fra Bergen:

Alt 1. 

 1. Tog til Hønefoss 07:57 
 2. Ankomst Hønefoss 13:02 
 3. Buss 101 mot Drammen 13:32, 
 4. gå av på Åmot Skysstasjon 
 5. Skyss 14:30 fra Åmot.

Alt 2. 

 1. Tog til Vikersund 11:59 
 2. Ankomst 17:53 
 3. Skyss 18:00 fra Vikersund.

Fra Stavanger/Kristiansand:

 1. Tog fra Stavanger 06:28 (Fra Kristiansand kl 09:56) til Kongsberg 
 2. Ankomst 13:15 
 3. Lokaltog L12 mot Eidsvoll til Hokksund kl 13:34 
 4. Buss 101 mot Hønefoss kl 14:07, 
 5. gå av på Åmot skysstasjon, ankomst 14:26 
 6. Skyss: 14:30 fra Åmot.

Hvordan komme seg hjem igjen?

Til Oslo: 

 1. Skyss fra SÅ 17:15 til Vikersund 
 2. Tog mot Oslo 17:54

Til Bergen: 

 1. Skyss fra SÅ 15:00 
 2. Buss 101 fra Åmot til Hønefoss 15:30 
 3. Tog mot Bergen 17:12

Til Kristiansand/Stavanger: 

 1. Skyss fra SÅ 15:00 
 2. Buss 101 fra Åmot til Hokksund 15:32 
 3. Tog til Kongsberg 17:00 
 4. Tog mot Stavanger 17:47 fra Kongsberg

Påmelding: easorbo@gmail.com


SÅ2016 will be held at Gausdal camp site in Åmot. The festival area is located a short distance northwest of Drammen, one can get there both by public transport and car. Traveling by motorized vehicles from Oslo takes approximately 1 hour and 20 minutes. 

If you prefer to travle by car, you may be able to park it close to the festival area.

The address of the festival location is:

Gnr 59 BNR 16, 3340 Åmot 

Train is perhaps the best option if you want to use public transport. If you arrive by train/bus, we can pick you up either in Åmot or in Vikersund to get you to the festival area. If you need a ride, please pick from the following options and let us know on easorbo@gmail.com:

Wednesday: Vikersund 13:10, Åmot 14:30, og Vikersund 18:00.

Thursday: Vikersund 13:10, Åmot 14:10, or Vikersund 18:00.

Please note that a car will NOT be at all these arrival times unless someone has booked a ride per e-mail. 

The pick-up times correspond with the following travel suggestions:

From Oslo:

Alt 1.

 1. Train to Vikersund kl 12:03
 2. Arrival Vikersund 13:10
 3. Pick-up in Vikersund 13:10

Alt 2.

 1. Train to Vikersund via Hønefoss (change at Hønefoss) 15:43.
 2. Arrival Vikersund 17:53.
 3. Pick-up at Vikersund 18.00.

From Bergen:

Alt 1.

 1. Train to Hønefoss 07:58
 2. Arrival Hønefoss 13:02
 3. Bus 101 towards Drammen 13:32, disembark at Åmot Skysstasjon
 4. Pick-up at Åmot 14:30

Alt 2.

 1. Train to Vikersund 11:59
 2. Arrival Vikersund 17:53
 3. Pick-up 18:00

From Stavanger/Kristiansand:

 1. Train from Stavanger 06:28 (From Kristiansand 09:56) to Kongsberg
 2. Arrival Kongsberg 13:15
 3. Local train L12 towards Eidsvoll to Hokksund 13:34
 4. Bus 101 towards Hønefoss 14:07, disembark at Åmot skysstasjon, arrival 14:26
 5. Pick-up at Åmot: 14:30

How do I get home?

To Oslo:

 1. Car ride from SÅ 17:15 to Vikersund
 2. Train towards Oslo 17:54

To Bergen:

 1. Car ride from SÅ 15:00 to Åmot
 2. Bus 101 from Åmot to Hønefoss 15:30
 3. Train towards Bergen 17:12

To Kristiansand/Stavanger:

 1. Car ride from SÅ 15:00 to Åmot
 2. Bus 101 from Åmot to Hokksund 15:32
 3. Train to Kongsberg 17:00
 4. Train from Kongsberg towards Stavanger 17:47.


Booking: easorbo@gmail.com.