Om SÅ

Hva er SÅ?

SÅ har blitt arrangert 2 ganger, i 2012 og 2014. I vakre omgivelser har vi delt fine dager fylt av hoppemusikk, bråkemusikk og vuggesang, innslag av dans og kunst, seminarer og workshops. Bilder fra festivalen kan du se i vårt fotoalbum. Nytt av året har festivalen flyttet til Gausdal leirsted ved Åmot.

Hvorfor arrangeres SÅ2016?

SÅ2016 arrangeres av folk i og utenfor miljøet i Sub Church, og skal være en festival der mennesker i ulike aldre og livssituasjoner ønskes velkommen til fellesskap med Jesus i sentrum. Vi vil invitere nettverket av kristne med forkjærlighet for musikalske og kunstneriske subkulturer fra Norge og våre naboland, og gi folk muligheten til å bygge og opprettholde relasjoner med likesinnede.

Vi ønsker at festivalen skal være preget av menneskers egenart, og at folk skal kunne utfolde seg kreativt. Vi tror at dugnad skaper fellesskap. Festivalens deltakere skal kunne oppleve et eierskap til festivalen gjennom ulike bidrag, og kan melde seg som frivillig.

Innholdet i SÅ2016 skal gi inspirasjon til livet med Gud: et liv fylt med skaperkraft, rettferdighet, kreativitet og fred; i enhet med Jesus og hverandre.

Hvem er Sub Church?

Sub Church er et tverrkirkelig kristent fellesskap som hører til i Oslo sentrum. Sub Church ønsker å være en plass hvor subkulturelle kristne kan møtes og finne felleskap. Menigheten teller rundt 120 medlemmer, men mange flere er tilknyttet Sub Church på en eller annen måte.

Tidligere har miljøet rundt Sub Church arrangert Disciple Punks-festivalen i perioden 1996 til 2002. For mer informasjon, se www.subchurch.no


About SÅ

What is SÅ?

This festival is the third in it's line, as we had SÅ both in 2012 and 2016. In a beautiful setting, we shared nice days filled with musicspanning anything from lullabies to noise rock, happiness and seriousness, dance preformances as well as exhibitions in our wonderful – albeit tiny – art gallery. Pictures of the festival can see in our album. This year the festival has moved to Gausdal leirsted at Åmot.

Why SÅ2016?

SÅ grew out of Sub Church, but stretches far outside the church walls. We want the festival to be one where people of different age and in different stages of life feel welcomed into a fellowship focused on Christ. We are inviting our network of Christians that share our common passion for creative subcultures, as well as friends at home and abroad. We hope to offer people the opportunity to build and maintain relationships with peers.

We want the festival to be influenced by individual differences, allowing people to express themselves creatively. We believe that volunteers create community. Festival attendees will be able to experience an ownership of the festival through various contributions as volunteers.

The content of SÅ2016 will provide inspiration to life with God: a life filled with creativity, justic and peace – in unity with Jesus and with each other.

Who is Sub Church?

Sub Church is an interdenominational Christian community in Oslo. Sub Church wants to be a place where subcultural Christians can meet. The congregation numbers 120, with many more associated with the community in, and around, Sub Church, Sub Scene and Sub Café.

SÅ picks up the heritage from now defunct Diciple Punks Festival (help by Sub Church, 1996–2002). For more information, see www.subchurch.no