Overnatting

Det er to alternativer til overnatting på SÅ2016.

Festivalcamping er inkludert i festivalpassene. Det er et avmerket område til camping et lite stykke unna scene-området. Informasjon om hvor dette er, samt retningslinjer for avstand mellom teltene, etc. vil man få ved registrering på festivalkontoret.

Det vil også være mulighet for å komme med campingvogn eller bobil, men det er et begrenset antall plasser. Ta kontakt før du kommer for å avklare dette (post@safest.no)!

Det er et begrenset antall soveplasser inne. Disse sengene er fordelt på hytter og noen rom. Det er førstemann til mølla som gjelder her. Du kan kjøpe sengeplass gjennom denne linken.

De som skal sove inne, må merke seg følgende:

  • Sengene erikke utstyrt med puter, dyner og sengetøy. Dette kan leies for kroner 150,- (75kr for bare dyne og pute), eller medbringes. Alle madrasser må ha laken, selv om man benytter sovepose. Dersom man ikke har med laken, må dette leies fra festivalkontoret.
  • Det er utvalgte rom og hytter som er holdt av til de som har kjøpt enkeltsenger. Her gjelder førstemann til mølla; man registrerer seg inn på rom når man ankommer festivalen.
  • Rommene må ryddes og vaskes før man reiser hjem. Vaskeartikler er tilgjengelig fra festivalkontoret. Vaskeanvisninger henger på rommene.

Leirområdet åpner onsdag 20.juli klokka 15.


Accomodation

There are two options for accommodation at SÅ2016.

Festival camping is included in the festival ticket. It is a designated area for camping, a little away from the stage area. Information about where this is, and guidelines to how much space there has to be between tents etc. will be given at the festival office.

It is also possible to bring a campervan or a caravan. The space is limited, however, so please get in touch and make sure there is space available, before you arrive (post@safest.no)

There is a limited number of beds inside. Some beds are in cabins; some are in shared rooms. Beds can be booked through this link.

If you are going to sleep inside, please note the following:

  • The beds do not include bedding, duvet and pillows. This can be rented for 150, - kroners (75, - for duvet and pillow only), or you can bring your own. All matrasses must have sheets, also if you use a sleeping bag. If you don´t bring sheets, this must be rented at the festival office.
  • A number of cabins and rooms are reserved for those who buy single beds. Here it is first come, first served; you register in a room when you arrive.
  • The rooms must be tidied and cleaned upon departure. Cleaning products are available in the festival office. The guideline on how the rooms should be when you leave, is hanging in the room.


The campsite opens on Wednesday 20th, at 3 pm.