Samuel Åsberg

Publisert 02.07.2016

Gud, livets puslespill og vår lengsel etter kontroll.Vi oppfordres til å være effektive med vår tid. Vi planlegger, beregner og fyller våre almanakker. Vi prøver å legge livspuslespillet og få orden på livsprosjektet. Midt i alt dette lokkes vi til å tro at vi har kontroll -at det er vi selv som skaper og opprettholder våre liv.Men her reiser korsets "logikk" seg som en gnagende protest. Hele den kristne fortellingen er en påminnelse om at livet er en gave, noe som er gitt oss litt etter litt. Hva betyr det for våre liv at vi ytterst sett er avhengige av andre enn oss selv? Hvordan kan vi forholde oss til tilværelsens foranderlighet når vi ikke lenger kan "temme" den? Og finnes det kanskje noe å vinne i nettopp dette tapet av kontroll?Samuel Åsberg er teolog fra Örebro med en stor interesse for sykler, dumpster-diving, godt øl og teologiske samtaler. 

Samuel spilte på SÅ2014 med bandet Svarteskerm, og vi er veldig glade for at han nå vil komme tilbake for å holde et seminar om Gud, livets puslespill og vår lengsel etter kontroll.

God, the life puzzle and our longing for control.We are encouraged to be time effective. We plan, calculate and fill our calendars. We try to control the life puzzle and sort out our life project. In the middle of all this we are led to believe that we are in control - and that it is ourselves that create and maintain our lives.Here, however, the logic of the cross arises like a protest. The entire Christian story reminds us that life is a gift, given to us little by little. What does it mean that our lives depend on something outside ourselves? How can we relate to the inconsistency of existence when we can no longer "tame" it? Do we even have something to gain from this loss of control? 

Samuel Åsberg is a dumpster diving theologist from Örebro with an interest in bikes, good beer and theological conversations. Samuel performed at SÅ2014 with his band Svarteskerm, and it is with great joy we invite him back for a seminar on God, the life puzzle and our longing for control.