Kraftverket

Publisert 28.06.2016

Hvem er du? Jeg er Jenny Marie Konradsen. Født og oppvokst på en liten uio-base i Nord-Norge. Flyttet tilhovedstaden for et par år siden, for å oppleve høyere puls. Bruker tiden min på å jobbe påMaritabutikken og på å spille musikk i stua og rundt i Oslo. Jeg vil kalle meg en heldig livsnyter. 

Hviken menighet går du i?Jeg går i Kraftverket menighet på Bislett. 

Spiller du lovsang til vanlig? I så ̊fall hvor og hvor lenge?Jeg spiller cirka en gang i måneden i Kraftverket. Dette har jeg gjort i ca 2 år. 

Hva er ditt forhold til lovsang?Jeg er ikke så glad i å be høyt, men jeg elsker å synge. Så for meg er lovsang genialt. Jeg syns også atlovsang er med på å «samle flokken». Det er så deilig å høre alle de ulike røstene synge sammen til hander oppe. 

Hvilke sanger liker du å bruke?Jeg har alltid vært glad i salmer. Her finner du mange tekster som gjenspeiler perspektiver vi ikke merkeross idag, pluss at språket er rikt og vakkert. Det finnes også mange fine låter å synge til Jesus som ikke erlovsanger. Feks en klissete kjærlighets låt fra 80-tallet eller en lugn låt fra Bon Iver. 

Hvilken sjanger spiller du?Arrangementene er ofte ikledd et elektronisk lydbilde av synhter og beats, men til tider råder kun detakustiske pianoet og vokal.

Jenny stiller en gjeng fra Kraftverket og leder oss i lovsang på formiddagsmøtene fredag og lørdag.

Who are you?My name is Jenny Marie Konradsen. I am born and raised at a small YWAM-base in the Northern part ofNorway. I moved to the capital a few years back, to experience life with a higher pulse. I spend my timeworking in the Marita thrift shop and play music in my living room and around Oslo. I will describemyself as a lucky enjoy-er of life. 

Which church do you belong to?I attend church at Kraftverket, at Bislett in Oslo. 

Do you usually lead worship? If yes, where and for how long?I lead worship about once a month in Kraftverket, and have been doing that for about two years. 

What does worship mean to you?I am not very fond of praying out loud, but I love singing. So, to me, worship is perfect. I also find that worshiping together is a good way to “gather the flock”. I love hearing all the different voices cometogether and sing to the one up there. 

What kind of songs do you like using?I have always loved hymns. We find so many lyrics describing perspectives we usually don’t think aboutthese days, using a rich and beautiful language. There are also lots of other songs that we can sing toJesus, from cheesy love songs from the 80's to quiet Bon Iver-songs. 

What kind of genre would you say that you belong to?Often the arrangements are dressed in synth and beats, but sometimes I just let the acoustic piano andthe vocal work on their own.

Jenny brings some people from Kraftverket and will lead us in worship at the noon service on Friday and Saturday.