Triangel

Publisert 19.06.2016

Helt siden Sub Church sin spede begynnelse for 19 år siden har lovsangen i menigheten vært en naturligforlengelse av subkulturen som miljøet er kjent for å dyrke. De mange musikerne med tilknytning til Subhar bidratt til et variert musikalsk uttrykk. Gutta som skal lede lovsang på SÅ er vant til å stå på scena,men ønsker å bidra med noe mer enn en konsert. De vil ha et annet fokus, et fokus oppover. Under dentreffende arbeidstittelen «Triangel» vil David Husvik, Ole Jørgen Reindal og Magnus Westgaard lede oss itilbedelse onsdag og torsdag. 

Ever since the beginning 19 years ago, the worship in Sub Church has been a natural extension of thesubcultures represented in the church. The many musicians connected to Sub have contributed with awide variety of musical expressions. The guys who will lead worship at this year’s SÅ are used toperforming on stage, but they want to do something more than a concert this time. They want adifferent focus, looking upward. Under the working-title “Triangle”, David Husvik, Ole Jørgen Reindaland Magnus Westgaard will lead us in worship Wednesday and Thursday during SÅ.