Marianne Leemhuis

Publisert 12.06.2016

Marianne Leemhuis er en utvandret hamarsing og sub’er, bosatt i Berlin. I den tyske hovedstadenarbeider hun som lærer og er aktiv i menigheten Kreuzbergprojekt

«Slette – skrive - slette.», starter hun presentasjonen av seg selv med. «Jeg slettet alt etter«Kreuzbergprojekt», fordi jeg merket at jeg begynte å preke», fortsetter Marianne.Det er nettopp derfor hun skal tale på SÅ2016, fordi vi setter så pris Mariannes refleksjoner ogtanker. Hun har et klart fokus, en bred refleksjon og stor raushet i sin forkynnelse, og evner å åpnedører man kanskje ikke har sett før. 

Mariannes visdomsord kommer ofte i en strøm, som i en chattetråd. Allikevel trykker vi frimodigklipp-og- lim for å få med oss visdommen: «Vi lever i en kultur som hele tiden forsøker å bevise at viverken er nok eller har nok. Vi har ikke har nok tid, penger, energi, skjønnhet eller talent. Noe av detviktigste med forkynnelse er å fortelle historien om hvem vi er på en måte som likner den Jesus sierat vi er», skriver hun. 

Marianne taler på et av formiddagsmøtene på SÅ2016.


Marianne Leemhuis lives in Berlin, but originates from Hamar (Norway) and Sub Church. In theGerman capital she works as a teacher, and together with her husband, Fridtjof, she is active in thechurch Kreuzbergprojekt

“Delete - write – delete”, she starts her when introducing herself. "I deleted everything after writing‘Kreuzbergprojekt’, because I noticed that I began preaching," Marianne continues. That is preciselywhy we want her to preach at SÅ2016. We deeply appreciate her reflections and thoughts. Whenpreaching, Marianne has a clear focus, broad perspectives and great generosity, and her words havethe ability to open up unseen doors. 

Marianne's wise thoughts stream out, like in a facbook-chat. We boldly cut-and- paste from what shehas written, to share with you some of her wisdom: “We live in a culture that constantly proves to usthat who we are is not enough and that we do not have enough. We lack time, money, energy,beauty and talent. One of the most important things about preaching, is to tell the story of who weare, in a way similar to what Jesus says we are”. 

Marianne will preach at one of the morning services at SÅ2016.