Kjetil Gilberg

Publisert 19.05.2016

“Everyday life into the Sunday service. God into everyday life”. 

This is the heading for what they do at Kraftverket, the fellowship where Kjetil Gilberg is the pastor.Kjetil is known for his ability to tell good stories that reveal new perspectives, even from outwornBible texts. His sermons leave room for wondering, questions and contemplation, while they stillchallenge the audience on important issues. 

Kjetil is not only a pastor, but also a writer. So far he has published a compilation of short storiescalled Var det alt? (2012). A curiosity worth mentioning is that the book was made available as vinylaudiobook. Pretty cool, huh!? We’re excited to have Kjetil preaching in one of the morning servicesat SÅ.


«Hverdagen inn i gudstjenesten. Gud inn i hverdagen». 

Slik lyder mottoet til Kraftverket –menigheten der Kjetil Gilberg til daglig er pastor. Han talte på SÅ2014, og vi kunne ikke gjøre annetenn å be han komme tilbake og inspirere oss! Med evne til å fortelle gode historier får Kjetil fram nyeperspektiver ved utslitte bibeltekster. Han formidler med rom for undring og ettertanke, samtidigsom han utfordrer på viktige spørsmål. 

Kjetil er også skribent og har blant annet gitt ut novellesamlingen Var det alt? (2012). En kuriositet erat denne boken er gitt ut som lydbok. På vinyl! Vi ser frem til å høre Kjetil på et av morgenmøtene påSÅ – og å drikke kaffe og skravle med han. Han er nemlig også tidenes hyggeligste samtalepartner!