Rob Schellert

Publisert 29.04.2016

Rob Schellert is an American living in London, where he walks with radical anarchists and house occupants. He was part of the group that started Glorious Undead Church, and was part of this church for many years. Rob loves finding out where Jesus is at work in various subcultures and encouraging “Jesus values” where it can be found.

A lot of people from Sub Church, who know Rob from “the DP-days”, describe him as a man with aheart for Jesus and for social justice. Last time he visited Sub we were still in Keysersgate, so we are excited to have him back in Norway for this year’s SÅ. 

You will have the pleasure of hearing Rob preach in one of the morning services, as well as in one seminar: " Living without borders".

Drawing from his book, «Without Borders: Following Jesus into the Margins», Rob will explore ways in which we can move beyond charity and outreach to fully embracing the 'other' through radical hospitality and solidarity. This seminar will examine how Jesus lived a life with no borders and explore what this means practically as we participate in the mission of God. 


Amerikanske Rob Schellert holder til i London hvor han vandrer sammen med Londons radikaleanarkister og husokkupanter. Rob var med og startet kirka Glorious Undead, som han også tilhørte imange år. Han sier selv at han elsker å lete etter spor av Jesus i ulike subkulturelle miljøer og å bekrefte «Jesusverdier» der hvor de finnes. 

Flere subbere som kjenner Rob fra DP-tida omtaler han som en mann med hjerte for Jesus og for desom blir urettferdig behandlet i samfunnet. Sist gang han var på besøk i Sub Church var da vi holdt tili Keysersgate, så vi gleder oss til han kommer tilbake. 

Rob får du høre både som taler på et av formiddagsmøtene og som seminarholder på seminaret "Å leve uten grenser".

Med utgangspunkt i boken «Without Borders: Following Jesus into the Margins», utforsker Robhvordan vi kan ta et skritt videre fra å drive veldedighet og prosjekter, og helt og fullt omfavne «den andre» gjennom radikal gjestfrihet og solidaritet. Seminaret ser på hvordan Jesus levde et grenseløst liv og utforsker hva dette i praksis betyr for oss når vi deltar i Guds oppdrag for verden.