​Jesusvekkelsen

Publisert 13.04.2016

Peter Svalheim - foto Håvard Krogedal

Jesusvekkelsen - hvor kom den fra og hvor ble det av den? 

Peter Svalheim, Hans Erik (HES) Schei og Emil Nikolaisen. Musikk ved Ole Johannes Åleskjær og Emil Nikolaisen

En samtale med Peter Svalheim og en kristenraddis eller to fra 70-tallet.På 1960- og -70- tallet sprang motkulturene fram for fullt. Hippiebevegelsen kom med flower-power, men utopien kollapset. Midt i dette ble verden vitne til fremveksten avJesusvekkelsen. Freakere fortalte om personlige møter med Jesus og brukte Apostlenes gjerninger som brukerveiledning til livet. Kirkeledere spådde at dette ville bli den største, kristne vekkelsen noensinne og norske riksmedier rapporterte i store overskrifter: «JESUSREVOLUSJON NÅR NORGE». 

Peter Svalheim (sykepleier, lærer, litteraturkritiker, journalist og forfatter) ga i 2015 utboken «Jesusvekkelsen - en fortelling fra 70-tallet». 

Hans Erik (HES) Schei er en levende legende fra Jesusvekkelsen i Norge. Han spilte fløyte og sang i bandet Kari Hansa & Gregers Hes og står bak mange av de ikoniske plakatene og illustrasjonene fra denne tiden. I dag går HES i Sub Church. 

Emil Nikolaisen er en internasjonal anerkjent musiker og produsent. Han er mannnen bak kultbandet Serena Maneesh og er produsent på et utall kvalitetsplater. Nikolaisen var en av ildsjelene bak DP-festivalen og bidro sterkt inn i Sub Church i årene etter oppstarten.


The Jesus Movement – where did it come from and where did it go? 

A conversation with Peter Svalheim and a couple of “Jesus radicals” from the 70s.In the 60s and 70s, counter-cultures sprung into full bloom. The hippie movement brought flower power to the world, but the utopia collapsed. In the middle of this, the world witnessed a Jesus Movement. Freaks told stories about personal encounters with Jesus and used the Book of Acts as an instruction manual for life. Church leaders predicted that the Jesus Movement would be the biggest Christian revival ever, and Norwegian national media reported with big letters: “THE JESUS REVOLUTION COMES TO NORWAY”. 

Peter Svalheim (nurse, teacher, literary critic, journalist and author) published «Jesusvekkelsen - en fortelling fra 70-tallet» (“The Jesus Movement – a story from the 70s”)in 2015. 

Hans Erik (HES) Schei  is a living legend from the Jesus Movement in Norway. He played the flute and sang in the band Kari Hansa & Gregers Hes and is the guy behind many of the iconic posters and artworks from that time. Today Hans Erik is a part of Sub Church. 

Emil Nikolaisen is an internationally recognized musician and producer. He is the man behind the cult band Serena Maneesh and have been the producer on numerous quality discs. Nikolaisen was one of the enthusiasts behind the DP festival and contributed greatly in Sub Church in the years since its inception.