​Fra fyr og flamme til rykende veke

Publisert 17.03.2016

Fra fyr og flamme til rykende veke

Hva er det egentlig som skjer når folk mister troen på Gud eller kirka? 

På VGTV har dokumentarserien «Frelst», med eks-Jesus Revolution-soldat Rut Helen Gjævert i spissen, satt søkelyset på usunne trekk ved radikale religiøse bevegelser. SubChurch-miljøet trenger heller ikke se langt rundt seg før man finner tidligere Jesus-ivrere som i dag er desillusjonerte, utbrente, menighetssky og noen ganger med entilsvarende radikal iver mot troen de en gang forlot. Kan vi lære av våre egne og andres feil? Hvordan skaper vi en kristenkultur med varig oppdrift og bærekraft for den enkeltetroende? 

Torborg Aalen Leenderts (sosionom, familieterapeut og pensjonert førstelektor) har gittut bøkene «Når glassflaten brister» og «Gud og det vonde», som tar for seg forholdetmellom trosforestillinger og levd liv.

Peter Svalheim (sykepleier, lærer, litteraturkritiker, journalist og forfatter) ga i 2015 utboken «Jesusvekkelsen - en fortelling fra 70-tallet». 

Christer Espevoll var gitarist i death-metal-bandet Extol fra 1993 til 2004. Han har vært ungdomsleder og satt i mange år i lederskapet i Pinsekirken i Bærum. I dag går han ikke i noen menighet.

 

From burning fire to smoking wick 

What happens when people lose faith in God or the church? 

In the documentary ”Frelst” (”Saved”) on VGTV, the former Jesus Revolution soldier Rut Helen Gjævert takes a closer look at unhealthy parts of radical religious movements.We at Sub Church too don’t have to look far to find former Jesus freaks disillusioned,drained and church reluctant. Some are even equally radical, but now in opposition to their former faith. What can we learn from our own and others’ mistakes? How do we create a Christian culture with lasting growth and sustainability for the individual believer? 

Torborg Aalen Leenderts (social worker, family therapist and retired university lecturer)has written the books ”Når glassflaten brister” (”When the glass surface breaks”) and ”Gudog det vonde” (”God and the bad”), looking at the relations between notions of faith and lived life.

Peter Svalheim (nurse, teacher, literary critic, journalist and author) published «Jesusvekkelsen - en fortelling fra 70-tallet» (“The Jesus Movement – a story from the 70s”) in 2015.

Christer Espevoll was a guitarist in thevar gitarist i death-metal-bandet Extol fra 1993 til 2004. Han har vært ungdomsleder og satt i mange år i lederskapet i Pinsekirken i Bærum. I dag går han ikke i noen menighet. 

Christer Espevoll was a guitarist in the death-metal band Extol from 1993 to 2004. He has been a youth leader and put in many years of leadership in the Pentecostal Church in Bærum. Today, he is not in any church.