Ane Gunhild Sveen

Publisert 01.02.2016

Ane Gunhild Sveen var med i oppstarten av Sub Church i Oslo, men jobber nå som pastor i Stavern frikirke. Hun og familien er opptatt av å leve ekte og ærlig. Hun ønsker å kommunisere at Gud er for alle - ikke bare for de flinke og åndelig anlagte. Hun er også opptatt av at vi alle skal oppdage den Jesus som virkelig vil oss noe. Oss vanlige, ureligiøse mennesker. Du møter Ane Gunhild på en av formiddagsmøtene.


Ane Gunhild Sveen was active in Sub Church in it’s very beginning, she now works as a pastor in Stavern free church. She and her family are committed to living genuine and honest lives. She wants to communicate that God is for everyone - not just for the skilled and spiritual adept. She is also keen to let us discover the Jesus who really want something for us, ordinary, unreligious people. You will meet Ane Gunhild at one of the noon services.